MOVEMENT

INITIEREN IN EEN SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE,

VOOR DE MENSHEID ALS GEHEEL.

HET NIEUWE BEWUSTZIJN ZAL REGEREN VOLGENS NIEUWE WETTEN!

REGERINGSCHAP WORDT REGERINGSCHAP

Leiderschap behoort niet alleen toe aan enkelen, maar aan een ieder. Iedereen is een leider.

Leiderschap in de wereld is van ondergeschikt belang totdat er mensen zijn die het een groot belang vinden om een leider te zijn.

LERAARSCHAP WORDT LERAARSCHAP

Onderwijs in de wereld is het onderwijs van de kerk. Er is niets wat het brengt en veel wat het veroorzaakt.

Zelfrealisatie is het leven in het klein. Zelfrealisatie is een ander begrip voor onderwijs, maar dan wel met effect.

ONDERNEMERSCHAP WORDT ONDERSCHAP

Ondernemerschap in de huidige wereld is een vak dat mensen ziet als producten, en producten als een afval.

Ondernemerschap in de nieuwe wereld is dat vanuit de gedachte van het eenheidsbewustzijn, namelijk de creatie van overvloed.

WERELDRELATIE WORDT WERELDRELATIE

De wereld van vandaag is een wereld van mensen die het niet meer weten.

De wereld van morgen is een wereld van mensen die gerealiseerd zijn!

WETENSCHAP WORDT WETENSCHAP

Wetenschap in de huidige wereld is onbewustzijn van het bewustzijn.

De nieuwe wereld van het bewustzijn is de wereld van de wetenschap.

RELIGIE WORDT RELIGIE

Het Licht is het Licht. Er is maar één Licht en één religie.

Religie in de wereld is de religie van de spirituele gedachte. Alleen de religie van de kerk niet.

Deze religie is het voortbestaan voorbij en zal binnenkort verdwijnen als het eenheidsbewustzijn een feit is.

DE MAATSCHAPPIJ WORDT EEN WERELD VAN BEWUSTZIJN

Het bewustzijn is een ondergeschoven kind in de oude wereld.

Het kind is het bewustzijn van de nieuwe wereld.

DE TRANSITIE DIE ZICHZELF ORGANISEERT WORDT DOOR SOMMIGE CRISIS GENOEMD.

Zolang de transitie niet begrepen wordt blijft crisis bestaan.

Initiëren in een spelveranderende Transformatie; Dit houdt in een spelveranderende transformatie van alle maatschappelijke sectoren zoals bijvoorbeeld: onderwijs, regeringschap, ondernemerschap, wetenschap, religie, wereldrelatie en maatschappelijke ordening (de instituten, ook wel het systeem).

Deze transformatie zal verlopen volgens de voor deze wereld nieuwe wetmatigheden. Deze transformatie is zijn non-bureaucratisch, non-politiek, non-managed, non-competitive, non-lokaal, non-dualistisch, non-owned, non-religieus, non-conform, non-institutioneel, non-employed, non-profit, collectief georganiseerd (zelforganiserend), collectief geleid (zelfsturend), collectief gerealiseerd (zelfrealiserend), collectief geïnnoveerd (zelflerend), collectief gefinancierd (zelf-financierend) en inclusief.

De nieuwe wetmatigheden zijn alles-veranderend en creeren orde in de schijnbare chaos van crisis en in de gehele ontwikkeling zoals de hele transitie die nu plaatsvindt, naar een Nieuwe Wereld in eenheidsbewustzijn.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...