MOVEMENT

INITIEREN IN EEN SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE,

VOOR DE MENSHEID ALS GEHEEL.

HET NIEUWE BEWUSTZIJN ZAL REGEREN VOLGENS NIEUWE WETTEN!

HET ACTIVISME ALS LEIDERSCHAP,
ZIJNDE HET SPIRITUEEL LEIDERSCHAP!: MOVEMENT

Leiderschap behoort niet alleen toe aan enkelen, maar aan een ieder. Iedereen is een SPIRITUEEL leider.

Leiderschap in de wereld is van ondergeschikt belang totdat er mensen zijn die het een groot belang vinden om een leider te zijn.

HET LERAARSCHAP IS VOORBIJ. OOK DIT IS AL GEDAAN!

Onderwijs in de wereld is het onderwijs van de kerk. Er is niets wat het brengt en veel wat het veroorzaakt.

MEDIA IS HET VERLENGSTUK VAN HET ONDERWIJS, ALLEEN DAN MET EEN MEER ONTWIKKELDE GEDACHTE.

Zelfrealisatie is het leven in het klein. Zelfrealisatie is een ander begrip voor onderwijs, maar dan wel met effect.

DE REALISATIE VAN OVERVLOED IS AL GEDAAN, ALLEEN DE CREATIE NOG!

Ondernemerschap in de huidige wereld is een vak dat mensen ziet als producten, en producten als een afval.

Ondernemerschap in de nieuwe wereld is dat vanuit de gedachte van het eenheidsbewustzijn, namelijk de creatie van overvloed.

DE RELATIE TOT DE WERELD IS ALLEEN ÉÉN BEWUSTZIJN; HET EENHEIDSBEWUSTZIJN

De wereld van vandaag is een wereld van mensen die het niet meer weten.

De wereld van morgen is een wereld van mensen die gerealiseerd zijn!

HET IS AL GEDAAN!

DE WETENSCHAP IS OVER DE GRENS HEEN!

Wetenschap in de huidige wereld is onbewust zijn van het bewustzijn.

De nieuwe wereld van het bewustzijn is de wereld van de wetenschap.

RELIGIE HEEFT HET GEDAAN ALS IETS WAT MAG ZIJN. ALLEEN NIET MEER!

Het Licht is het Licht. Er is maar één Licht en één religie.

Religie in de wereld is de religie van de spirituele gedachte. Alleen de religie van de kerk niet.

Deze religie is het voortbestaan voorbij en zal binnenkort verdwijnen als het eenheidsbewustzijn een feit is.

DE MAATSCHAPPIJ WORDT EEN WERELD VAN BEWUSTZIJN

Het bewustzijn is een ondergeschoven kind in de oude wereld.

Het kind is het bewustzijn van de nieuwe wereld.

DE TRANSITIE DIE ZICHZELF ORGANISEERT WORDT DOOR SOMMIGE CRISIS GENOEMD.

Zolang de transitie niet begrepen wordt blijft crisis bestaan.

Initiëren in een spelveranderende Transformatie; Dit houdt in een spelveranderende transformatie van alle maatschappelijke sectoren zoals bijvoorbeeld: onderwijs, regeringschap, ondernemerschap, wetenschap, religie, wereldrelatie en maatschappelijke ordening (de instituten, ook wel het systeem).

Deze transformatie zal verlopen volgens de voor deze wereld nieuwe wetmatigheden. Deze transformatie is zijn non-bureaucratisch, non-politiek, non-managed, non-competitive, non-lokaal, non-dualistisch, non-owned, non-religieus, non-conform, non-institutioneel, non-employed, non-profit, collectief georganiseerd (zelforganiserend), collectief geleid (zelfsturend), collectief gerealiseerd (zelfrealiserend), collectief geïnnoveerd (zelflerend), collectief gefinancierd (zelf-financierend) en inclusief.

De nieuwe wetmatigheden zijn alles-veranderend en creeren orde in de schijnbare chaos van crisis en in de gehele ontwikkeling zoals de hele transitie die nu plaatsvindt, naar een Nieuwe Wereld in eenheidsbewustzijn.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...