DE SPIRITUELE BEWEGING

HET LICHT IS HET LICHT IN MIJ.

DE BEWEGING IS MIJN BEWEGING. 

Wat is mijn missie? Hoe weet je dit? Kun je dit wel weten, of wil je dit wel weten? Is er een pasklaar antwoord voor te vinden of is het wat je zelf van het leven maakt?
Je kunt de wereld rondreizen en jezelf compleet kwijtraken en je kunt thuis blijven en complete verlichting vinden. Dingen in het leven gebeuren niet voor niets. Alles in het leven is deel van jou missie. Jij bent jouw missie!

Als we denken aan een eigen missie die we allen hebben in dit leven en ervoor aan het werk gaan, dan wordt het leven een leven van grote waarde. Het leven wordt terstond een leven van enorme diepgang. Waarom? Omdat dit onze essentie is en op één of andere manier willen we daar dicht bij blijven. Elk moment van de dag.

Het kost de nodige jaren van persoonlijke groei om geheel uit ‘het systeem’ te denken en in het eenheidsbewustzijn te komen. Uit de zogenaamd bewezen feiten van de wetenschap, dogma’s van de religie en het maatschappelijke denken, die uit het verleden zijn blijven hangen in het bewustzijn van de massa. Dit betekent ontsnappen uit het massabewustzijn en leren denken in eenheidsbewustzijn of universeel bewustzijn. 

Dit houdt eveneens in dat concepten van de oude wereld irrelevant worden en dat in feite ook zijn. Wie leert dit waar te nemen krijgt inzicht in hoe de huidige wereld eruit kan en zal zien in de komende jaren. Want wat bedoelt is te zijn is bedoelt te zijn.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...