DE MAN DIE HET VERSTAAN HEEFT DAT MEDIA EEN ANDERE GEDACHTE KENT.

Als er is één gedachte die het kan doen in de wereld dan is het de gedachte die de mensheid zo omhoog brengt in het eenheidsbewustzijn, dat deze ook nog eens zelf bewust wordt van het feit dat media het niet doet als iets dat alleen vertier of vermaak brengt. Daar het juist een verlengstuk is van het onderwijs, ofwel het zelf realiseren van het naar buitenbrengen van het geleerde werk.

Dit is een gedachte die mensen vaak ook miskennen daar het ook zo wordt gezien en toch anders wordt geïnterpreteerd. Namelijk door het toch nog aan te merken als iets dat men gewoon online plaatst, maar dan wel met een andere gedachte erbij, namelijk dat men de informatie te koop aanbiedt. Dit, is de uitverkoop van de onderwijs gedachte, want het is geen beginnen aan, om voor elke onmogelijke gedachte iets te bieden, daar de meeste informatie geen bewustzijn kent dat het mag zijn.

Ook is dit geen sinecure om te vertellen, want het is geen media meer als men zelf geen media heeft, in de zin van het eigen werk. Het wordt doorgaans gedeeld, als eigen werk, alleen dan wel met iets dat van een ander is overgenomen als eigen en dan ook nog als een betaalde informatie gezien wil hebben.

Dat is het grootste misverstand in het mediabestel en in de wereld van het onderwijs. Het mag zo zijn dat mensen dit doen, maar dan wel onder auspicien van de oorspronkelijke mediabron zelf.

Ik heb mezelf zo gezien, als de man die het op deze manier gaat realiseren, maar dan wel met een andere gedachte erbij. Ook dit is geen gedachte zoals benoemd, alleen wel als een gedachte die een andere kijk heeft, als het zo ter kennis genomen wil worden.

Het is de gedachte dat ik veel van de oorspronkelijke media zal overnemen maar dan als eigen ontwikkelde programma’s die het ook zo mogen hebben verstaan dat mensen hiervoor ook een vergoeding krijgen. Want het is geen echte zelfontwikkelings-gedachte die mensen hebben als men zichzelf serieus genoeg neemt ook voor zichzelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen bestel.

Mijzelf zie ik nu meer en meer als media-man dan als ‘de leraar’ en toch mag dat één gedachte worden. Mezelf als de media-man te zien, alleen dan op die manier. Onderwijs en media hebben dezelfde gedachte en rol.

Het is de man die het doet om de wereld van het onderwijs en de media te doen verstaan dat zij zelf er geen baat bij hebben het anders te doen verstaan dan het boven opgetekende bewustzijn. Daar het de enige gedachte si die het mag zijn. Want het is inmiddels bekend dat de media geen weet meer heeft van het eigen werk wat er te doen is of hen te doen gegeven mag worden.

Want het is volledige willekeur dat men brengt, zonder een eigen identiteit, als een identiteit die het mag zijn van een iemand of van een instantie die het ook zo aanmerkt dat het verkozen programma iets is dat men zelf zo heeft betaamd te zijn. Of iets dat anders mag zijn dan wat anderen aanbieden of aangeboden hebben.

Want ook dat is een uitgebate gedachte, daar verschillende media instanties het hetzelfde al meerde malen hebben uitgebracht en dan ook nog als iets dat hen zelf kenmerkt als zijnde het meest populaire.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...