DE GROTERE MISSIE

DE GEZAMENLIJKE MISSIE NAAR EENHEIDSBEWUSTZIJN

~ De gedeelde missie begint bij jezelf en de herkenning van de grotere missie. ~Een missie van missies, een plan der plannen. ~

De grotere missie is het Goddelijke Plan, de missie naar eenheidsbewustzijn. De missie naar eenheid en eenheidsbewustzijn is een missie terug naar de oorsprong. Daar waar we ooit vandaan zijn gekomen. 

De grotere gedachte voortkomend uit een nog omvangrijker bewustzijn. Het oorspronkelijke bewustzijn. Het grotere deel van de missie is: dat er een gezamenlijke missie is waarin een ieder deel heeft, deel neemt en deel is. In het Goddelijke Plan.

De beweging wordt uiteindelijk gevormd door mensen die allen op het Goddelijke Plan zijn gekomen, in eenheid met zichzelf, in eenheidsbewustzijn, en met hun missie begonnen zijn. Want door de bewuste verbinding van mensen die op het Goddelijke Plan bezig zijn met dat waar ze voor gekomen zijn ontstaat er een momentum die de wereld zal veranderen.

Het momentum dat ontstaat wanneer mensen samenkomen met eenzelfde missie en die allen in het momentum zijn, brengt het bewustzijn dat andere mensen aanraakt en eveneens doet inzien dat dingen gaan samenvallen en tot eenwording leiden. Een grotere eenwording, een groter momentum, een grotere beweging en de vervulling van een grotere missie!

Daarom kunnen mensen die bij toeval dezelfde gedachtengoed hebben het anders gaan doen dan voorheen gedaan werd. Toeval bestaat niet in het momentum en daarom is dan alles bedoeld en geheel volgens Goddelijke Plan.

Elke transformatie die er dan plaats vindt op aarde en in de wereld zal spelveranderend zijn wanneer het momentum eenmaal bereikt is omdat mensen dan automatisch begrijpen dat het momentum daarvoor zorgt. Het kan ook bijna niet anders want het hele maatschappelijke systeem is van het plan af.

Een grotere missie is dan ook dat wat de mensheid bij elkaar brengt en ons naar een nieuwe bestemming leidt en veel van de oude wereld doet verdwijnen. Dit is de missie om mensen precies daar te brengen waar ze op het Plan zijn en dus daar waar ze hun rol kunnen vervullen in dit grotere geheel. 

De juiste mensen, op het juiste moment, op de juiste plaats, dat is wat dit momentum voortbrengt. Een rol hierin is het mooiste wat een mens kan doen voor zichzelf en voor de aarde en de mensheid.

Het begint bij wie je bent, niet zozeer bij wat je doet. Iedereen kan een gamechanger zijn. 

De gehele manifestatie van het EarthMission-Project is een manifestatie van het Hogere Bestaan. 

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...