HET EENHEIDSBEWUSTZIJN

HET WAS HET EENHEIDSBEWUSTZIJN DAT MIJ BEWUST HEEFT DOEN WORDEN.

Ook ik ben iemand geweest die het andersom heeft gezien, maar wel met een bewustzijn dat het kon verstaan om het om te zetten. Nu ben ik iemand die het weet en ook iemand die het kan uitdragen om het in de wereld te doen aangaan met de gedachte die het gaat doen. En die gedachte is de gedachte van het eenheidsbewustzijn.

Het eenheidsbewustzijn is dat wat ieder mens in zich heeft en weinig mensen van zichzelf weten. Want het is het enige bewustzijn dat er is bij een ieder die het heeft doen aangaan. Want het is het bewustzijn dat er ook nog eens voor zorgt dat er een uitkomst is die het mag zijn.

Deze uitkomst is de uitkomst die een ieder kent, alleen die niemand durft aan te gaan voor zichzelf, want het is de enige manier om er te komen en dat is wat velen niet willen aangaan. Omdat het een onderbewuste iets is dat ze niet willen onderkennen. Want het is daar waar het niet mag zijn. Alleen het onderbewuste zorgt er ook voor dat het bewust mag worden gemaakt en dat is wat velen nog niet hebben verstaan.

Ook is dit een ander bewustzijn dan het eenheidsbewustzijn. Want het is het eenheidsbewustzijn dat nog een hoger principe kent en dat is het bovenbewustzijn en ook dat is wat velen niet willen weten, omdat het hen angst aanjaagt, want het is het bewustzijn dat ze ooit hebben gekend, alleen hebben verloren.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...