DE GEZAMENLIJKE MISSIE

Het EarthMission project is een gezamenlijke missie, het grootste project in de wereld dat een dergelijke gedachtegoed nastreeft, namelijk de gedachtengoed van de Almachtige God van het Licht. Dit is de gedachte die het licht veelt en het licht de kans geeft zich weer in deze wereld te manifesteren als de drager van al het leven en de voortbrenger van het leven zelf!

Het leven is een project op zichzelf en ook nog met een eigen missie. Zo mag het gezien worden en zo mag het ook geleefd worden. Alleen er zijn zo weinig mensen die het zo zien, laat staan het ook zo uitleven.

Ook heeft deze missie een man achter zich die het licht in het leven heeft aangetaand tot grote hoogte en dat is de hoogte die weinigen tot nu toe gerealiseerd hebben in deze wereld. Omdat deze wereld een licht kent dat alle andere lichten onderkent, namelijk het licht dat mensen onderdrukt en uit taant. Dit is wat er werkelijk zich afspeelt in de wereld en wat werkelijk de mensheid laag houdt. 

Vandaar dat er een project opgang is gebracht dat de mensheid gaat voorzien van dat wat nodig is om de wereld te veranderen in een wereld van een hogere orde. 

De orde waar veelaal op wordt gedoeld is bovendien een orde die geen orde is, maar een wanorde die de mens zelf heeft gecreëerd en zelf bovendien nog in stand houdt door zelf geen of weinig keuzes maakt in die zin en daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid onderkent en ondermijnt. 

Dit is de werkelijke toestand van de mens die zijn eigen leven aantaant, maar dan zo dat deze aantaning zich tegen hen heeft gekeerd en zijn eigen ZIJN heeft aangetaant als zijnde een door zichzelf gewaardeerde uitbanning van het eigen bestaan. Want dat is wat er op grote schaal gebeurt door de mens die het licht niet meer waarmerkt als de bron van het bestaan en de bron van het leven zelf. Alles wat men tot zich neemt bovendien laat uittanen op zichzelf als zijnde iets dat hen laat uitwilligen te hebben geleefd in plaats van uitgeleefd, wat werkelijk het gevolg is van deze leefwijze. Ook dit uitleven is een misvatting van de het werkelijke doel van het leven. 

Daarmee is het project van het leven al uitgezet voor deze mensen die zichzelf daarmee een dienst hebben gedaan om naar een andere wereld te gaan die men zichzelf heeft aangetaant, namelijk een wereld waarin men zich weer mag aangaan om een andere gedachte te hebben over het doel van het bestaan en het feit dat deze wereld een hemel is die in stand gehouden mag worden in plaats van een hemel die nog gecreëerd moet worden. En dan ook nog op een andere wijze. 

Dit als voorwoord voor het project dat een ieder zou willen aangaan om de eigen wereld voor zichzelf te veranderen, want dit is het! Dit is de werkelijke gedachte die een ieder mag hebben en die door EarthMission wordt uitgedragen.

Dit kan door deel te nemen aan de footprint trainingen en zelfrealisatieprogramma dat door EarthMission is voortgebracht. Ook dit is een project op zich, waaraan deelgenomen kan worden. 

Een ander project is deze, namelijk het werkelijke project der projecten en dat is de werkelijke aard van alle projecten die bijdragen aan één iets en dat is de totstandkoming van een hemel op Aarde. De hemel die een hoger bestaansvorm is van het leven dat we al kennen. Alleen met die verstandhouding dat al het leven dan ook in stand wordt gehouden in plaats van afgetaant of uitgeleefd. 

Mensen mogen dit project ook te harte nemen als het project dat alle andere projecten overbodig maakt, daar veel van de projecten in de wereld vooral bezig zijn met het verdienen van geld om zo het eigen bestaan te bekostigen. En dat is het verkeerde uitgangspunt. Het uitgangspunt is de overvloed die er gecreëerd kan, en mag worden door het licht in zichzelf weer aan te zetten en zichzelf weer tot iets te mogen aanrakelen om te doen voor een ander in der wereld, zonder dat daarbij iets van geld wordt uit gewisseld, als zijnde de enige manier om dit ook te doen.

Er is nog een andere manier en dit is de meer spirituele manier en dat is door geld zijdelings een rol te laten spelen zoals de wereld nu de mens zijdelings een rol laat spelen. Een manier die nodig is in deze wereld om het voortbestaan veilig te stellen, want dat is de werkelijke toekomst. Namelijk dat er geen toekomst meer is. 

Het grote project dat we willen velen in de wereld als de oplossing van het grote probleem is voorhanden en is iets dat men al heeft gewaarmerkt als de Heilige Graal die de wereld in het licht brengt. Dit is ook de werkelijkheid, alleen de Heilige Graal is de oplossing voor een ieder voor zichzelf en ook nog eens voor een ieder voor die het licht wil zien. 

De Heilige Graal is bovendien ook dit project, want het is een project dat aan al deze kenmerken voldoet. Want het is een project dat het licht aanreikt, maar ook nog eens de mens als zichzelf weer mag zien en erkennen.

Daarom is er nu een project dat de wereld gaat aan tanen en dat is een tweeledig project, namelijk:

 1 – een project dat men zichzelf weer terugbrengt naar ieder eigen staat van ZIJN en dat is wat anders dan de velen manieren die worden veronderstelt het eigen zijn aan te tanen. Het is namelijk de staat van zijn die het gevolg is van het totale eigen doen en handelen en het bereiken van ieders eigen missie. 

2 – een project dat alle andere projecten omvat en alle andere projecten overbodig maakt want er is alleen één project en één missie en dat is de gezamenlijke missie en dat is de wereld weer terugbrengen in de oorspronkelijke staat die het volgens sommigen nooit gehad heeft. Laat dat laatste nou juist wel het geval zijn, dat er een hoger bestaan is, een oorspronkelijke staat van bestaan net zoals de mens zelf een oorsprong heeft een een oorspronkelijke staat van ZIJN.

Deze laatste gedachte is de gedachte die men heeft om de wereld voort te brengen als een wereld van het licht en dat is de gedachte iets te willen doen aan de wereld, geheel naar eigen goeddunken of eigen wil. 

Hiervoor is een programma bedachte dat de wereld en de maatschappij op elk niveau en elke indeling aantaant om te zijn zoals het werkelijk is. Een wereld die in elke manier is voorzien van het licht dat het oorspronkelijk had, namelijk het enige bewustzijn om de manifestatie van het licht te doen gelden.

Ik wil deelnemen. Hoe doe ik dat?

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...