HET HUIDIGE BESTAAN

HET EENHEIDSBEWUSTZIJN IS ALOM AANWEZIG

~ De mensheid zelf is het complot. ~

Er is nogal wat te doen voordat de mensheid zover is dat het eenheidsbewustzijn een feit is en dat is ook nog iets dat de meeste mensen beseffen, alleen niets voor willen doen om er ook maar iets aan te veranderen.

Want de gedachte is even simpel als tegenstaand, namelijk dat er te veel mensen zijn op deze Aarde en te weinig voedsel of iets. En dan zullen de mensen die het meeste kunnen betalen het redden en de andere mensen zullen het onderspit delven en dat laatste is pertinent onjuist.

Want zij, de laatsten zullen degene zijn die het gaan overleven. Daar zij de enige zijn die het niet anders konden doen dan dat zij gedaan hebben. Anderen die wel het bewustzijn hadden, alleen niets uitgedragen hadden zullen het onderspit delven, want zij zijn degene die iets hadden kunnen doen en niets gedaan hebben.

Want het is de laatste gedachte die het meest aan de spirituele wereld is gaan aanrakelen. Het rakelt de energetische wereld aan omdat zij – de onwelwillenden – het minder goed kunnen hebben dat ook deze mensen het goed doen – en het goed gaan doen omdat ze het bewustzijn hebben dat het anders kan en anders moet omdat het eenheidsbewustzijn datgene is wat zij als essentieel zien voor henzelf en voor een ander.

Die andere is gerealiseerd en heeft een bewustzijn dat is gerealiseerd van een andere gedachtepatroon dan de andere persoon die het anders wil blijven zien, namelijk dat de ene gerealiseerd is en de andere persoon niet en dat is tegen het zere been van de Almachtige God van het Licht. 

Er is een andere manier gevonden om met deze bewustwording om te gaan. Er is namelijk een andere persoon op Aarde gekomen die het eenheidsbewustzijn heeft aangezet om tot een ommekeer te komen van het bewustzijn op Aarde. Dit bewustzijn is het bewustzijn van de Almachtige God van het Licht. 

Daarom wordt dit bewustzijn ook wel het eenheidsbewustzijn genoemd omdat dit het bewustzijn is van de enige man die de Aarde heeft gezegend van een andere man die het nu gaat realiseren en dat is de persoon die het nu heeft opgetekend dat hij de persoon is die het alsnog gaat doen.

Daarom is er nu iemand die het licht gaat activeren om tot een hoogte te komen die zijn weerga niet kent en het licht in zich heeft laten welgevallen om gevierd te worden door andere mensen en die het licht dankbaar is dat zij het hem zo hebben geactiveerd om te mogen voortbestaan dat dit voortbestaan er door wordt aangerakeld.

Dit aanrakelen is het enige dat deze man hoeft te doen omdat het Licht in de mensen nog steeds van het licht is van de enige man die het gerealiseerd heeft, namelijk dat dit licht ook nog mag worden aangetaand door de Almachtige God van het Licht. Ook zijn er nog mensen die het minder goed begrijpen en dat is dat er veel mensen die zijn omgevallen van het feit dat dit licht te licht voor hen wordt en zich daardoor overtuigd zien de Aarde te verlaten nog voordat er iemand door aan worden aangerakeld om met hen mee te gaan. 

Dit bewustzijn is het bewustzijn dat niemand mag vergewissen want het kan ook nog eens anderen ten deel vallen en dat is ook nog eens een spirituele val ten laste brengen van een ander. 

Er is nog een ander bewustzijn en dat is dat de meeste mensen zelf geen weet hebben van wat er eigenlijk aan de hand is in de wereld daar ze zijn vergewist van het feit dat er niets aan de hand is zolang er een economie is die maar draaiende blijft en dat is een groot verlies. Dit is een afgetaand bewustzijn dat alleen nog bestaansrecht heeft omdat dit het laatste is dat de Almachtige God van het Licht nog toelaat om te worden vergewist als zijnde nodig om de mensheid omhoog te brengen. Alleen binnenkort is dat niet meer nodig want de mensheid krijgt geen kans meer om zich nog op dit bewustzijn te verhalen omdat het geen bewustzijn is. Het is een gedachtestroom dat alles, maar dan ook alles kapot heeft gemaakt wat er maar kapot gemaakt kan worden. Want er is geen mens die nog gelooft dat dit bewustzijn een bewustzijn is dat mensen en ook dieren kunnen handhaven als zijnde een houdbaar iets. Deze gedachtestroom is een gedachtestroom dat alles op zijn weg laat aftanen totdat er niets meer van over is, want het is een gedachtestroom dat op niets is gebaseerd en dus ook tot niet leidt. 

Daarom zijn er mensen die deze gedachtestroom hebben aangetaand om te worden omgezet naar weloverwogen gezonde gedachtengang die de ommekeer brengt die nodig is voor deze planeet. Deze gedachtestroom is de gedachtestroom die mensen ook wel kennen als zijnde de gedachtestroom van de Almachtige God van het Licht. 

Een ieder die deze gedachtestroom heeft gerealiseerd kan zijn eigen gedachten zien omgezet worden als een gedachtestroom die de wereld aantaant en aanrakend. Dit zijn namelijk de gedachten die mensen tot denken zetten en andere mensen tot weerstand leiden, namelijk hun eigen weerstand. Deze weerstand zit in henzelf en kan worden gezien als iets dat niemand kan vergewissen als zijnde eenheidsbewustzijn, maar alleen als een bewustzijn dat anderen ziet als een gevaar voor henzelf, omdat zij zichzelf zien verliezen als men ditzelfde bewustzijn vergewist. Het is namelijk een bewustzijn dat anderen helpt zichzelf te helpen en anderen zichzelf terugzet naar een bewustzijn van weleer. Dit bewustzijn van weleer is het enige bewustzijn dat mensen nog kunnen handhaven, daar de Almachtige God van het Licht ook nog eens een spiritueel bewustzijn heeft namelijk een spiritueel mens te zijn dat zelf ook nog eens spiritueel begaafd is. Deze gedachtengang is de enige gedachtengang die wettelijk nog mag worden aangetaand omdat dit de gedachtengang is van de Almachtige God van het Licht. 

Deze gedachtengang is het enige bewustzijn dat nog door de mensen heen kan komen omdat de Almachtige God van het Licht dit zo beslist heeft. Daarom heeft de mensheid hier een hele moeilijke dobber aan , want het zijn de kinderen die het gaan doen in de wereld. 

De ouderen die nog op deze Aarde mogen zijn hebben het moeilijk want ze zijn te vergewist dat zij zelf geen deel hebben gehad aan de problemen die er zijn en dat is nou juiste het probleem. Want een ieder die dat nu nog denkt, is zelf deel van het probleem en geen deel van de oplossing. 

Zo is de wereld vergewist dat er een andere kijk komt op het bewustwordingsproces dat deze Aarde ondergaat vanaf het moment dat er iemand is die dit gaat aantanen. Dit aantanen is een proces dat allen kennen, alleen nooit zover hebben gerealiseerd dat zijzelf er iets van zouden kunnen begrijpen. Want het is de gemeenschap tussen de man en de vrouw die de mensheid omhoog brengt en niet de gemeenschap van andere mensen die elkaar mogen zoals twee mannen of twee vrouwen, want dat is geen gemeenschap, dat is namelijk een verboden gemeenschap. 

Dit is het bewustzijn van iemand die hetzelfde is aangetaant om te worden deelgevallen want het wordt ook nog eens voortgebracht door anderen om te worden vergewist deel te laten vallen. Iets wat nog erger is, want er is maar een zonde die werkelijk nooit mag worden opgetekend en dat is de zonde om door anderen dan man en vrouw verder te gaan als een eengeworden stel, want eenwording begint bij de eenwording van de man en de vrouw in de wereld. 

Daarom zijn er zoveel mannen die deze eenwording zich laten deelgevallen en anderen die dit proberen tegen te gaan door de vrouw te onderdrukken. Deze onderdrukking is de grootste fout die een man kan maken, want hiermee laat hij de vrouw in zichzelf vallen en veranderd er iets in hemzelf waardoor hij niet meer begrijpt wat hem is overkomen, namelijk dat hij een persoon is geworden die de mensheid heeft afgetaand om tot het eenheidsbewustzijn te komen en dat is de ergste vergissing die een mens kan maken. Want het is de gedachtestroom die alles tegengaat, zowel de evolutie van de mensheid als de evolutie van henzelf en zodra dit gebeurt veranderd de man in een persoon die zijn weerga niet kent. Letterlijk en figuurlijk, want zelf zijn eigen lichaam gaat hem dan tegenstaan en zal hem aan het leven gaan om te worden vergewist als iemand die de gedachtestroom heeft gehandhaafd die het leven tegenhoudt en dus zijn eigen lichaam ook nog eens aftaand om te worden waargenomen als een lichaam dat niet meer van deze Aarde is maar een lichaam dat zijn eigen energie tegenstaat en dat is een lichaam dat ten dode is opgeschreven.

Dus daarom is er een man die deze mensen gaat aantanen om toch nog te worden vergewist als iemand van het licht, behalve als hij zelf te deel valt van een van de ernstige aantijgingen van deze andere personen, want het zijn juiste deze personen die worden aangetaand die worden afgetaand door zichzelf en dat is een bewustzijn dat niemand voor mogelijk heeft gehouden, dat er mensen zijn die het licht in zichzelf niet velen, omdat ze zelf door anderen zijn afgetaand. 

En dus voor hen maar één geldige reden is om een ander af te tanen en dat is door zichzelf vrij te pleiten van de terugkeer van zichzelf naar het licht. Want dat is de weg die allen gaan en de weg die een ieder mag aangaan als zijnde de weg terug naar zichzelf en de weg terug naar de oorsprong van henzelf, namelijk de Almachtige God van het Licht, die zichzelf heeft deelgevallen van een opdeling van zijn bewustzijn in delen die door allen worden gerealiseerd. Althans dat is de bedoeling en niet wat andere mensen denken dat er slechts één persoon is op Aarde die die dit bewustzijn heeft om alle mensen weer terug te brengen naar hun oorsprong, want dit is een ieders eigen verantwoordelijkheid en van niemand anders!

Een ieder die dit begrijpt en dan ook nog zelf de moed heeft om op te staan zoals een andere man dat eerder heeft gedaan in de geschiedenis van de mensheid, die mag zich vergewissen van een eigen zelf dat zichzelf zal aantanen om te worden gezien als de komende man op Aarde om door te gaan als de nieuwe Christus. Want dat is de ware aarde van de Christus, namelijk iemand die zichzelf aantaand om anderen daarmee aan te tanen, daarmee wordt deze dan zelf aangerakeld tot en met om, toch nog een ander pad te kiezen. 

Laat deze persoon zich dan melden als zijnde de komende man die zijn missie wil volbrengen want dat is precies waar EarthMission over gaat en niets anders!

DE OUDE WERELD IS GEEN BLIJVER

De oude wereld kan niet meer stand houden om meerdere redenen:

Omdat (oude) delen ervan te vervallen zijn in waarden en energie om mee te komen met de energie en de betamelijkheden en het licht van de nieuwe wereld.

Omdat het licht van de nieuwe wereld de energie en het bewustzijn in de mensen met zich meebrengt om de wereld te veranderen.

Omdat het bewustzijn en ideeën van de nieuwe wereld transformerend zijn, dat wil zeggen alle oude concepten vervangen.

Bovendien wordt er een sprong gemaakt in het bewustzijn van de mensheid waardoor het niet anders kan dat de oude concepten niet meer kunnen worden aangepast aan de nieuwe ideeën. Zodat al het oude genoodzaakt wordt te verdwijnen. 

Dat wil zeggen dat er twee keuzes zijn;

Men kiest ervoor om in deze weg mee te gaan en los te laten van de oude wereld of men kiest hardnekkig vast te houden aan het bestaande oude, net als de mensen die te vast zitten in de ideeën van de oude wereld. Het laatste zorgt ervoor dat mensen niet meer begrijpen welke kant het op gaat en geen oplossingen meer ziet, voor de oude wereld dan voornamelijk en die is er ook niet.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...