ZELFREALISATIE EN MEESTERSCHAP DIE DE WERELD GAAT VERANDEREN ALS ZIJNDE HET WERKELIJKE BEWUSTZIJN

DE WEG DIE DE ALMACHTIGE GOD VAN HET LICHT GEPLAND HEEFT, VOOR DE KINDEREN DIE HET MOGEN VERSTAAN. 

Want het zijn de kinderen in deze wereld die het gaan doen om de wereld te veranderen, zoals het nooit eerder heeft gedaan. 

Ook dit is een gedachte die het doet maar dan wel omdat een ieder het zo te verstaan heeft gekregen dat het de kinderen zijn die het ook mogen betamen.

Ook dit is een onbegrip voor velen, daar men zelf geen kennis heeft gekregen van het feit men zelf ook nog iets mag doen aan het bewustzijn voor zichzelf en voor een ander. Daar het werk voor zichzelf ook iets is dat een ander overbrengt naar een andere gedachte, middels de verbinding die men wel verstaat. Althans de meeste mensen die het werk gedaan hebben voor zichzelf. Maar dan wel tot aan een bepaalde hoogte die men wil verstaan en geen stap verder.

Ook dit is een weg die men mag en kan gaan, maar geen weg die er is voor een volledige vervulling van de eigen missie of een eigen opdracht, zoals het door de man is te verstaan gegeven die het gedaan heeft. De man die een ieder kent, maar geen erkenning krijgt, vanwege het eigen onbegrip en onvermogen het nog te kunnen waarnemen.

Ook is er nog geen mens zover gekomen dat hij/zij het heeft betaamt gekregen het werk te mogen doen dat een ieder al gedaan had kunnen krijgen, om zichzelf van iets te voorzien dat het leven een mooi bestaan had kunnen zijn. Alleen het zijn de kinderen die het wel gaan realiseren, want zij zijn degene die het al aangemerkt hebben gekregen door de man die het voor allen heeft gerealiseerd en dat is de man die het nu gaat activeren in de wereld en die het zelf al gerealiseerd heeft tot het hoogste niveau van het bestaan. Namelijk het niveau van de Almachtige God van het Licht en de mensen die het ook zover gebracht hebben.

Ook deze mensen zijn omhoog gegaan door de man die het op aarde heeft onderwezen heeft gekregen en die het ook aan anderen door gaat geven. Daar het geen plan is om het anders te doen dan dat.

Het zijn de kinderen die het doen, voor een ander, omdat ze zelf al het bewustzijn hebben dat de mens heeft aangemerkt die het kan verstaan. Want het zijn de kinderen van de nieuwe generatie die onder de mensen komen en de ouders te verstaan gaan geven dat het werkelijke leven anders aanvaard mag worden. Door het eigenlijke werk te doen voor zichzelf en voor de mensheid.

De kinderen zijn het die de mensheid onder ogen laat komen van zichzelf en dat wat men gedaan heeft om ook maar iets van deze werkelijkheid te doen aangaan als de enige werkelijkheid die het mag zijn.

Ook dit is een onbegrip voor velen, want het zijn de mensen die het zelf nooit hebben verstaan dat er ook een andere gedachte mogelijk was, tot er iemand was die dat wel gedacht had en zo zichzelf omhoog heeft weten te brengen, maar dan wel zonder enig weten van dat wat ervoor nodig was en dat wat het brengt. Namelijk een leven dat nog vele malen meer ontwikkelt is dan die van henzelf. Want de achterstand die men heeft ten op zichte van die ander is al niet meer aan te leren voor zichzelf, daar het werk door anderen al is gedaan op dat gebied. 

Alleen het eigen werk mag nog altijd gedaan worden, omdat dat het enige werk is dat door deze persoon gedaan kan worden en zo heeft deze wereld veel van deze mensen in onbegrip gezien en in het onbewuste gezien, doordat deze mensen het niet hebben kunnen realiseren in het leven, dat voor hen was weggelegd.

Ook dit is voor hen die het nog zouden willen een onbegrip, doordat het hen nog wel kan worden uitgezet van het oude bewustzijn dat door voorgaande generaties is overgedragen. Want deze onbewuste gedachten gangen die het in de wereld nog doen ‘uittanen’ van het bewustzijn van de nieuwe generaties, is een grote vooruitgang. 

Dit is het werk van de kinderen, daar deze het meekrijgen om dit alsnog te doen overbrengen. Want zijn diegene die het al hebben doorleeft op andere bewustzijn-activaties van de mensen die het hen hebben overgebracht! Dat zijn de activaties die men mag vernemen, als de activatie die men zelf al had kunnen hebben van de mensen die het al gerealiseerd hebben om dit werk te kunnen verrichten. Want het is dat wat zelfrealisatie met zich meebrengt als de gaven die anderen kennen als buitenaards of bovennatuurlijk.

Het zijn geen van deze ideeën over wat de werkelijkheid aangaat, want het juist de werkelijke gaven die een ieder kan ontwikkelen voor zichzelf tot in grote hoogte. Daar het bewustzijnsontwikkeling dat met zich meebrengt en niets anders.

Ook dit is een groot onbegrip onder de mensen die het graag zouden willen verkrijgen als hetgeen dat men ziet als dat wat de guru’s van deze aarde wel hebben gerealiseerd, maar dan wel door het eigen werk dat ze gedaan hebben. Ook dit is iets dat de guru voor zichzelf mag aanrekenen, daar het ook aan hen was het bewustzijnswerk door te geven en niet alleen de gedachte van iets dat het niet voor anderen doet, maar wel voor zichzelf heeft gedaan.

Dit is dat wat mensen onbewust maakt van hun eigen weg en hun eigen werk dat men had kunnen doen en had kunnen realiseren om het te doen in de wereld van onbegrip en misverstand.

Voor de kinderen van deze wereld is er ook een nieuw ‘programma’ dat ze kunnen leren en kunnen zien als het enige dat er nog toe doet. Want het is het programma dat ze zelf mogen gaan aangaan en volbrengen, totdat deze leidt tot een bewustzijn van het enige dat er nog toe doet voor hen, namelijk het eigen werk dat ze kunnen gaan doen, om deze wereld tot een betere wereld te maken, zoals het verstaan mag worden. 

Daar er mensen genoeg zijn die het graag zouden willen realiseren voor zichzelf, maar ook nog onbewust hebben dat dit ook voor hen werkelijk is weggelegd. Want meestal kiest men toch de weg die een ieder al begaan heeft van het beroep dat men nergens anders kan verkrijgen, maar dan andersom. Namelijk iets dat men voor zichzelf al lange tijd geleden had kunnen realiseren om het werk te doen dat ze altijd hadden willen doen!

Ook het enige bewustzijn dat mensen nog mogen aanrekenen voor zichzelf is het eigen bewustzijn, namelijk dat deel van het grotere bewustzijn, dat voor een ieder iets activeert die het ook zou kunnen realiseren als zijnde het nodige om voor zichzelf vooruit te komen in het bewustzijn en als het nodige voor de grotere opdracht in de wereld.

Het is de gedachte die het doet in de wereld van het misverstand en het onbewuste bewustzijn. Het is namelijk de gedachte van het meest ontwikkelde bewustzijn dat het doet om mensen op andere gedachten te brengen, daar dit de gedachte is die het meest ver van het eigenlijke bewustzijn ligt, maar dan andersom. Inderdaad, het meest dicht bij dat wat het mag zijn.

Ook dit bewustzijn is al ver van dat wat het was en ver van dat het nog kan zijn, want het is de meeste mensen al duidelijk dat ze geen ander bewustzijn willen doen aangaan dan dat wat men heeft, omdat dat het veilige bestaan heeft veroorzaakt en wel een bestaan dat het nog doet voor henzelf, als iemand die het nog kan voortzetten, maar dan wel als een voortgebrachte gedachte die anderen ook hebben en geen eigen gedachte meer hebben over hoe het anders had kunnen zijn. 

Dit is ook een andere man duidelijk geworden, omdat het geen enkel mens ongedeerd laat, want het is de gedachte die anderen ‘aantaant’, hetzelfde te doen realiseren, tenminste als men het zelf onderbewust ontvangen heeft. Dit onderbewuste ontvangen is ook wel een misverstand voor sommige mensen die het  bewustzijn zelf niet hebben om het op juiste wijze te doen realiseren en om te zetten tot een gedachtengang die het werkelijk is. Want ook hierdoor is er veel misverstand inde wereld door de mensen die het eigen bewustzijnswerk niet gedaan hebben.

Dit is de werkelijke oorzaak van alle misstanden en misverstanden die er zijn in de wereld van het bewustzijn en de wereld van het gemanifesteerde bewustzijn!

De kinderen van deze wereld zijn de kinderen die het al kunnen verstaan, om de andere mensen bewustzijn te geven dat men mag zien als het bewustzijn dat vanzelf op hen overgedragen wordt door de veranderingen die plaats vinden in het werkelijk tumult van deze wereld. Het tumult wordt versterkt en velen zullen het werkelijke niet meer herkennen voor zichzelf en voor uitweg voor henzelf om toch bij het oude bestaan te blijven. Want het zijn deze gedachten die het nu al doen voortbrengen dat er mensen zijn die het niet meer willen doen met de wereld die er is, maar wel toch nog terug willen naar een bestaan dat men lang gelden al gerealiseerd heeft als zijnde het meest onbewuste wat er was. Namelijk terug in de tijd van het bewustzijn als de weg naar de eenheid die men al heeft mogen doorgaan, door het werk van anderen die het wel hebben betaamd om het zover te brengen. Dit is het enige bewijs dat men op dit moment kan waarnemen  als het gerealiseerde, daar mensen zelf het  niet waargenomen hebben om het  ook nog anders te doen verstaan.

Het is de mens die het doet activeren bij anderen om het oude weer terug te brengen als zijnde het ideaalbeeld dat men mag realiseren, door het werk te doen dat men al die tijd heeft gezien als het werk van iemand die het niet mocht doen in deze wereld. Het werk dat het voor anderen onmogelijk maakt het eigen bestaan voort te zetten en het leven nog als een werkelijk leven te kunnen voordragen aan de kinderen die het ook zouden willen realiseren. 

Het enige wat deze mensen nog aanzet is de gedachte die anderen terug doet brengen naar hun eigen niveau van bewustzijn, zodat ze zelf geen uitweg meer hoeven te vinden voor dat wat werkelijk komen gaat en dat wat er werkelijk mag zijn, voor de mensen die het wel nog willen kunnen realiseren in hun leven.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...