DE AARDE MISSIE

DE AARDE MISSIE 

Ik Willem, ben de man die de Aarde van deze plaats uit het heelal weg geloodst heeft toen er nog niemand van bewust was dat er een idee zou kunnen zijn dat deze planeet ooit naar een andere locatie in het heelal zou kunnen gaan. 

Op exact 20:12 uur, 21 december 2012 heb ik een spirituele ervaring gehad waarin ruimteschepen de spirituele aarde hebben geëscorteerd naar een andere lokatie in het heelal. Deze escort is bijgestaan door ruimtewezens uit andere sterrenstelsels, omdat deze escort een bijzondere verplaatsing betrof. Namelijk een verplaatsing naar een ander sterrenstelsel. 

Dit sterrenstelsel is ook wel bekend als het zonnestelsel van de planeten Orion, Centurion en Anthares. Ook wel bekend als de planeten van de vijfde dimensie. Daarmee is mijn waarneming bevestigd dat het om een verplaatsing ging naar een andere dimensie. 

Hoewel ik vernomen heb dat alleen de Blue Kachina naar een andere lokatie in hetzelfde zonnestelsel is gegaan, namelijk naast lokatie van de bestemming van de Aarde, betrof het hier de andere spirituele Aarde, namelijk de spirituele Aarde van de zon, Gaia.

De Aarde heeft dus nog een bestemming. 

DE AARDE BESTEMMING EN DE KOMST VAN DE EENHEIDSKINDEREN

DE EENHEIDSKINDEREN ZIJN KINDEREN MET EEN MISSIE VOOR DEZE AARDE.

Zij dragen het eenheidsbewustzijn voor de nieuwe wereld die zij zelf creëren. De wereld die de oudere generatie hebben ‘nagelaten’ te creëren. Zij leven in het Momentum, het Momentum waarin alles veranderd en hebben daarmee de verandering meegenomen vanuit hun reïncarnatie naar de aarde.

Het Licht van het eenheidsbewustzijn is het licht van HET MOMENTUM en het momentum dat alles aanraakt om te veranderen. Eenmaal aangeraakt en er is geen weg meer terug. Het is het Christuslicht dat in een ieder aangewakkerd wordt, waardoor de Aarde terug keert naar zijn bestemming in het licht. 

Inderdaad, heeft niet alleen de mensheid een bestemming, ook de aarde zelf heeft een bestemming. Het is de bestemming waar de Aarde en de kinderen ooit vandaan kwamen. Een kinderparadijs. 

Ook deze kinderen zijn niet allemaal helemaal zuiver geweest, maar hebben de keuze gehad en hebben de keuze gemaakt om zo terug te keren naar de Aarde.

Het is niet van deze Aarde wat er dan gaat gebeuren, alleen het is ook niet van deze Aarde wat er nu allemaal gebeurt, wat maakt dat mensen niet kunnen bevatten, of willen aannemen dat er een andere realiteit onderweg is te ontstaan. Een nieuwe realiteit die meekomt met de nieuwe generaties die eveneens onderweg zijn.

ER IS ALLEEN ÉÉN AARDE EN HAAR TRANSITIE NAAR HET LICHT.

Hoewel alles hier op Aarde, inclusief de Aarde zelf licht is, wil nog niet zeggen dat alles wat de mensheid heeft gecreëerd van het licht is. Integendeel, de mensheid heeft veel duisternis voor zichzelf gecreëerd, vanuit een bewustzijn dat kennelijk nog een weg te gaan heeft. De transitie van de mensheid in en naar het licht. 

Als er één evolutie is geweest dan is het wel de ontwikkeling van het bewustzijn. Alles waar we als mensheid momenteel doorheen gaan in een versneld tempo, is alles wat we in de geschiedenis al hebben meegemaakt. Dat gebeurtenissen zich nu versneld, gelijktijdig en zich op wereldschaal manifesteren, is wellicht omdat we het bewustzijn hebben om versneld te leren. En wellicht omdat we realiseren dat met het komende eenheidsbewustzijn ook de manifestatie van gebeurtenissen naar de eenheid toe meer en meer op het hoogste plan komen en in HET MOMENTUM van AL DAT IS. Dat maakt dat alles samenvalt in eenheid. 

Alles komt aan het licht hoe dan ook, alleen lessen komen wanneer het bewustzijn klaar is om deze te begrijpen en om een volgende sprong te maken in de evolutie van de mensheid.
Licht komt wanneer de les geleerd is, men zich bevrijdt van de zelf gecreëerde duisternis en zich realiseert dat het licht er al was maar dat er een beweging naar toe is gemaakt. Een beweging die eigenlijk een omwenteling is naar het licht.
Deze beweging is de werkelijke beweging, de transitie van jezelf in de transitie in het licht. Dit in de realisatie dat jij niet de enige bent, maar onderdeel van het geheel en onderdeel van de wereldwijde transitie, namelijk de transitie in het licht en een Aarde in een transitie naar het Licht. 

DE NIEUWE DIMENSIE IS EEN HOGER BESTAAN

De nieuwe dimensie is een nieuwe realiteit van het eenheidsbewustzijn en eenheid. Eenheid in de keuzes voor belangrijke kwesties die zich aandienen. Kwesties die alleen in een groot verband kunnen worden opgelost en die uiteindelijk leiden tot een HOGER BESTAAN. Die nieuwe dimensie is een hoger bestaan dat de mensheid te wachten staat.

Een missie die zich langzamerhand aandient voor een ieder in deze wereld, want er komt een dag dat alles belangrijk wordt. Een ieder heeft een missie op weg naar de nieuwe wereld in het licht. De Aardemissie!

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...