KEY TO A MISSION

KEY TO A MISSION

~ De organisatie op zichzelf heeft geen missie, als er geen mensen zijn die een missie hebben. ~

De sleutel tot verandering is een totale paradigmaverandering. Alleen pas dan is het bewustzijn gerealiseerd om de werkelijke missie te onderkennen en te hebben om het te gaan doen in deze wereld.

Ook is deze gedachte geen nieuw principe, alleen wel als het gaat om het werkelijk kunnen omzetten van deze gedachte tot een programma dat elk aspect van de huidige organisatie belicht.

Het mag ook zijn dat deze onderwerpen heilig zijn voor een organisatie, alleen wel als het zo mag zijn dat de onderneming open duur uit het bewustzijn raakt van de mensheid, daar deze wel aan verandering onderhevig is. Ook dat is geen nieuws, maar wel dat men vaak op nahand werkelijke verandering najaagt in plaatst van het zelf te doen realiseren. 

KEY TO A MISSION is een totaalprogramma voor de organisatie van nu die het wel verstaat om elk aspect te erkennen als iets wat er toe doet om het geheel te veranderen in plaats van grote kosten te veroorzaken die door anderen worden betaald. 

Ook dit is geen nieuw gegeven, maar wel een gegeven dat het de onderneming zelf uitzet van het bewustzijn dat nodig is om de ontstane kwesties en problemen op te lossen met een beleid dat werkelijk leiderschap genoemd mag worden. Want dat is het ware leiderschap, ook van een organisatie. Het bewustzijn en het bewustzijnsleiderschap dat de voorsprong creëert en een voorbeeld wordt voor elke organisatie die in deze wereld ertoe gaat doen.

Dit is de gedachte die het omzet, om mensen werkelijk te laten ervaren en te realiseren wat het werk is dat gedaan moet worden en waar een ieder een eigen missie in kan herkennen en kan vervullen.

De organisatie maakt het niet alleen mogelijk om voor de mensen en de mensheid werkelijk vervulling te brengen van een gedachte, maar ook de oplossing te zijn in de wereld en de voorganger te zijn in de grootste manifestatie ooit! 

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...