MISSTANDEN EN MISVERSTANDEN

VAN DE OUDE WERELD IN DE NIEUWE WERELD

De Hemel is al op Aarde, alleen het is de mensheid die problemen kent en voor zichzelf heeft gecreëerd, zoals de val zelf ook een misverstand is van eigen creatie.

DE MENSEN DIE HET WETEN

Er zijn mensen die het niet meer weten omdat er niemand is die het ze ooit verteld heeft en niemand die ze ooit ervoor in aanmerking hebben gehouden om het hen te kunnen vertellen. Alleen het zijn de mensen die het zelf niet meer zien gebeuren omdat het hen is uitgetaand door hooguit zichzelf, want ze zijn er voor in de wieg gelegd om het in dit leven op te lossen. Namelijk ooit eens een keer iets van iemand aan te nemen en dan er iets mee te gaan doen.

Er zijn ook mensen die het aantanen niet meer kunnen omdat ze het niet meer willen voor zichzelf en daarmee de ander een groot ongenoegen doen omdat ze niet meer mee komen in het leven en hen dan ook nog iets aan doen in de vorm van een beschuldiging, een oordeel, of aantijging, noem het maar op. En dan juist bij de personen die het meest vergewist zijn, omdat zij hen verantwoordelijk houden voor hun eigen ongerieven.

Want zij zijn de genen die de wereld aantanen en zij zijn de genen die de ander nog helpen met iets dat hen zou kunnen helpen, maar daar ook nog geen bedank voor krijgen!

Dit is het meest voorkomende misverstand in de dagelijkse verstandhouding tussen mensen omdat dit telkens over en weer elkaar wordt aangerekend, terwijl men zelf het voortouw heeft genomen daarin om de ander een groot plezier te doen of zogenaamd terwille te zijn met hun eigen overgewiste uittaan houding orde ander het leven onbewust te maken zodat ze zelf geen verantwoording hoeven af te leggen aan zichzelf of aan anderen.

En dan zijn er de mensen die het deze mensen werkelijk vertellen wat er speelt en dan zijn ze ineens uit hun ‘bewustzijn’ gezet en weten dan geen raad meer omdat ze het nooit voor zichzelf hebben kunnen oplossen en dit mag weleens vaker gebeuren, dat deze mensen worden aangerakeld om zichzelf te gaan helpen en dan tot dezelfde conclusie komen dat zij zelf degene zijn geweest die het al die tijd mis hadden en dan ook nog eens anderen graag ervan willen vergewissen dat zij degene zijn die het al die tijd al geweten hebben, maar nooit zo hebben verstaan om het bij zich zelf te gaan veranderen. Want dat woord veranderen was woord dat zij nooit begrepen, omdat ze dan iets moesten doen dat ze niet wilden, want dat was iets wat ze liever zelf uittaanden, bij anderen om hen zo nog verder uit hun bewuste zelf te halen.

Dit is het bewustzijn van de man die het telkens op zichzelf heeft zien aangerakeld te krijgen, alleen nooit erdoor is aangerakeld, want hij liet zich er niet door vergewissen, dat deze mensen het bij het juiste eind hadden, want had hij zelf al voor dat hij op deze planeet aankwam, om juist deze mensen iets bij te brengen, namelijk het ongenoegen uit hen zelf weg te tanen, zodat ze het zelf zouden kunnen gaan doen. Namelijk ikzelf.

DE ZOGENAAMDE BEVRIJDERS VAN HET BEWUSTZIJN

Mensen die zich voorzien van allerlei uiterlijke kenmerken en het symbool aanhangen, zonder bewust te zijn dat ze zichzelf omgezet hebben, daar waar de mensheid eeuwen over heeft gedaan om zich in te ontwikkelen en zonder bewust te zijn dat ze überhaupt ooit iets aan bewustzijn ontwikkeling hebben gedaan. Bovendien ongewaarmerkt zijn dat ze terechtgekomen zijn in een wereld van het onbewuste  en een wereld waarvan ze zich eigenlijk wilde losmaken. Wat dus niet is gelukt, integendeel, dat ze in hun eigen “ontwaken” de uiterlijke wereld waarin ze zich conformeren, daadwerkelijk alsnog hun eigen bewustwording mogen gaan ontdekken in de val en de gewaarwording die ze zelf in hun hoofden hebben toegelaten en waar niemand ze ook kan helpen, daar dat hun eigen verantwoordelijkheid is. 

Contrasterend inderdaad, want het was hun eigen bewustzijn dat zei, dat zij wel even de verantwoordelijkheid in de wereld zouden overnemen en zo de wereld een betere wereld zouden gaan maken. Nee dus.

Het paradigma waar ze zelf niets van hebben begrepen, daar ze zelf nooit de verantwoordelijkheid hebben genomen om er van los van te komen in hun eigen zelf, namelijk de eerste plaats in de wereld waar dat begint. 

Ook is er geen enkele reden om aan te nemen dat deze mensen de wereld zullen gaan redden, want ze hebben zichzelf weggezet uit deze wereld en zijn zodoende incapabel en nooit in staat om het een betere wereld te maken, daar ze zelf nog te veel te doen hebben aan zichzelf, om zich te conformeren aan zichzelf en zichzelf werkelijk los te maken van hun eigen paradigma’s en de aanhang van dat waar ze zich het meest tegen verzetten. En, wat dat laatste is mogen ze zelf gaan ontdekken, alleen niet meer in de huidige wereld en zonder de werkelijke vooruitgang in de weg te staan, want het Licht zal onverbiddelijk zijn.  

DE ZWIJGENDE MEERDERHEID

Er is geen zwijgende meerderheid meer en als er één zou zijn dan kunnen ze het zich niet meer veroorloven. Men kan het zich niet meer veroorloven om nog langer te zwijgen. Maar laat men in de eerste plaats eerst uitluisteren naar wat er werkelijk gezegd wil worden en niet naar wat men denkt dat een ander denkt of de mening is van de meerderheid. Want daar gaat het al bij voorbaat mank, want de meerderheid zat er al die tijd al naast anders hadden we al een andere wereld gehad.

Ook zijn er mensen die de meerderheid als doorslaggevend houden en dat is bij voorbaat al een dooddoener. Want er zijn geen uniforme oplossingen voor een ieder en ook niet voor iedereen. Dus zal er vaak een tussen weg gevonden moeten worden waar één ieder zich in kan vinden en die tussen weg is dat een ieder die tussenweg voor zichzelf uitvindt. 

Dat is de werkelijke gedachte van de creatie en de evolutie en geen survival of the fittest die meegaat in de massa en zich geen staande weet te houden zonder een eigen wil op na te houden of een eigen gedachte over hoe de wereld er mooier zou kunnen uitzien zonder al die mensen die denken het te weten en de wereld naar hun eigen hand willen zetten. Want dat is de grootste fout die een ieder kan maken, want dan is men gelijk af van hun eigen plan en hun eigen weg naar hun eigen oorspronkelijke zijn. Want die weg is de weg van het zelf en die heeft maar één richting en dat is naar de oorsprong zelf en niet naar de oorsprong van het kwaad, waar de meeste mensen zich maar niet van los willen maken, als het gaat om hun eigen gedachten en wat daar uit voortkomt. 

Het is de gedachte die telt en niet wat men op deze wereld doet. Het is het zijn  in plaats van het uitleven.

7 miljard mensen:

Teveel mensen voor sommigen voor één aardbol. Er zijn geen mensen teveel, er zijn teveel mensen die geloven dat er te veel mensen zijn. Er zijn vele problemen in deze wereld en te weinig mensen die willen deelnemen en bijdragen aan de ene grote missie waar we voor staan.

Overvloed en rijkdom:

Overvloed is afhankelijk van inclusiviteit in plaats van de verdeling van de welvaart. Door een ieder te betrekken in de welvaart ontstaat er een overvloed die vele malen groter is dan iemand ooit had kunnen vermoeden. Het omslagpunt is het punt dat de mensheid gaat inzien dat door mensen te betrekken in het ‘BrutoWereldProduct’ er meer BrutoWereldProduct’ komt. Wat men de één onthoudt, onthoudt men ook zichzelf. 

Schaarste en armoede:

Schaarste en armoede zijn één van de grote misverstanden, omdat schaarste niet van deze wereld is. Maar van een wereld waarin mensen worden getaand om voor de rijkdom van een ander te zorgen. Het is niet alleen een misstand, maar ook een misverstand.

Moderne slavernij:

Inclusiviteit betekent niet mensen in derde wereld landen in te zetten als goedkope arbeidskracht om in het westen veel geld te verdienen. Inclusiviteit betekent mensen deel te laten nemen in de overvloed en zo een grotere overvloed te bereiken voor zichzelf. 

7 miljard mensen met slechts één methode die ook nog eens een methode is van feitenleer in plaats van het eigenlijke bewustzijnswerk dat een ieder mag betamen.

7 MILJARD MENSEN EN ÉÉN ONDERWIJSMETHODE.

Het mag één onderwijsmethode zijn maar wel een methode die voor een ieder uniek is. Er is maar één vergewiste methode en dat is dat leerlingen zelf de opleiding samenstellen, uit veel meer thema’s. 

Het mag geen onderwijs meer zijn dat kinderen de feiten leren die het al lang gedaan hebben in de wereld. Want een ieder is het er over eens dat deze feiten geen inbreng meer hebben in het totaal van het bewustzijn van de mensheid! Ook dit is een misverstand in de wereld van het onderwijs.

Plantenrijk:

Het plantenrijk is er om ongezien te kunnen manipuleren om in eigen voeding te voorzien omdat er anders te weinig voedsel zou zijn. Het tekort aan voedsel wordt veroorzaak door eigen toedoen niet doordat de aarde er te weinig in voorziet. 

Dierenrijk:

Dieren worden gezien als inferieure wezens, die op schaamteloze manier worden mishandelt en erger. De vele horrorpraktijken zijn niet alleen een schande voor de mensheid, maar ook een belasting voor de mensheid zelf, alleen al omdat het de mensheid laag houdt in zijn bestaan. Over inferioriteit gesproken.

Voedsel:

Het misverstand dat er te weinig voedsel is om de mensheid te voeden, terwijl men al het leven op de aarde, de aardbodem zelf aan het tanen is en al het werkelijke voedzame uit de voeding is verdwenen voordat het überhaupt voedsel genoemd wordt. Het tekort aan voedzaam eten en uitgeputte aardbodem is het werkelijke probleem voor de mensheid, waardoor dit misverstand wordt aangewakkerd. Daargelaten het eigen voedingspatroon.

Voedsel dat bedoelt is te eten levert energie op. Het andere kost energie of levert niets op. Wel bouwstoffen alleen geen energie.

Ecologisch systeem:

het vernietigen van het ecologisch systeem en uitsterven van platen en diersoorten is een groter probleem dan mensen voor mogelijk houden. Overvloed voor de mens is afhankelijk van diversiteit en de balans hierin net als overvloed afhankelijk is van inclusiviteit.

Klimaatverandering:

Klimaatwijziging is een direct gevolg van bewustzijnsverandering. Een bewustzijnsverhoging, wel te verstaan. Dat deze verandering een probleem wordt gezien voor de mensheid is doordat de mensheid tot nu toe tekort is geschoten in het manifesteren van dat wat werkelijk de bedoeling is voor de mensheid en de aarde. Anders was klimaatwijziging geen probleem als zodanig geweest, maar slechts een gegeven en voorzien. Bovendien laat het de mensheid zien dat er een noodzaak is om te komen tot de manifestatie die behoort bij deze nieuwe realiteit.

Vervuiling:

De misvatting dat de aarde zelf wel zorgt voor een zelfreinigende werking en dat men alles maar gewoon in zee kan laten lopen en dat het vanzelf goed afloopt. Dit wetende het vele leed dat daardoor wordt veroorzaakt als wel de overvloed ook daardoor in de waag wordt gesteld. Dat vervuiling iets is voor latere zorg, namelijk voor volgende generaties, zoals nucleair afval.

Een andere misvatting is dat nucleaire energiewinning een reële optie is: Het is niet alleen vervuilend maar ook nog eens crimineel. 

Schone energie:

Elektriciteit als schoonste oplossing gezien wordt voor het energieprobleem: Elektriciteit is een zeer inefficiënte energievorm voor de opwekking veel energie nodig is en oneigenlijk wordt opgewekt uit vervuilende restwarmte. Bovendien dat de oorspronkelijk energie gesplitst wordt en nog eens zorgt voor restwarmte die ongebruikt wordt. 

De reis naar Mars:

Het misverstand dat de mensheid genoodzaakt is om een andere planeet te gaan bezoeken om te kijken of daar nog iets te halen valt. Of misschien achter te laten. Ook is er nooit eerder iemand geweest die zo achtergelaten wilde worden.

Het leven zelf:

Het misverstand dat men hier is in het leven gekomen om simpelweg te zorgen voor jezelf en je eigen vermaak is één van de meest wereldvreemde gedachten die er zijn. Een gedachte waarmee men zich simpelweg van de wereld af plaatst en niet meer bewust is waar het eigenlijk om gaat.

Het Lichaam:

Als je denkt dat je een lichaam bent voortgekomen uit deze Aarde en ook weer hiernaar verdwijnt, wees dan in elk geval goed voor deze Aarde.

Anders stop met jezelf te ontkennen en neem verantwoordelijkheid. Want de fysieke hoedanigheidheid is onwerkelijk van jezelf en zelfs van de Aarde. Je bent een Ziel. Dat is je ware identiteit en de Aarde een wereld van energie. Niets is wat het lijkt in deze wereld.

Zelfontwikkeling:

Waarom niet zelf gelijk bewustzijnswerk doen? Want zodra een anderen het gaan doen krijg je het nog moeilijker.

Misverstand van opvoeding:

Misverstand van opvoeding: Dat kinderen er zijn om op te voeden in plaats van dat kinderen degene zijn die hun ouders leren met zichzelf om te gaan om alsnog zichzelf op te voeden. Wanneer dat gebeurt is gaan kinderen vanzelf mee met de ontwikkeling van hun ouders. Zoals ouders de goede wil van hun eigen kinderen negeren om hun eigen wil op te leggen door te vertellen wat voor hen belangrijk is.  

Werk:

Het misverstand van werken om geld en werken zonder doel: Werken om geld is misschien nog steeds een sluipend gevolg van slavernij en mensen afhoudt van te doen wat men werkelijk in het leven zou willen doen. Waarom zoveel werkloosheid als er zoveel te doen is in de wereld. 

Mensen te veel op zichzelf bezig zijn. In plaats van met zichzelf. Teveel buiten zichzelf in plaats van binnen.

Het Verdienmodel:

“Wij hebben een missie en bovendien ook nog een verdienmodel”, is de de verkeerde opvatting van wat er werkelijk bedoeld is te zijn voor een organisatie!

En zo zijn er nog vele, vele misverstanden laag in bestaan. 

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...