FOOTPRINT REALISATIE

~Concurrentie maakt dat de onderneming zijn/haar identiteit verlies. ~

Als organisatie bent u bewust van de transitie in de wereld en u wilt bewust verantwoording nemen met betrekking tot uw omgeving. Mogelijk wilt u weten hoe. Grote veranderingen bieden ook grote mogelijkheden in een geheel nieuwe dimensie van wat al gedaan werd. Een uitdaging is dat zeker.

Eigen waarden, kernwaarden zijn daarbij bepalend voor de focus. De eigen missie herkent men wanneer inspanningen, in ‘volledige’ synergie, zonder al teveel obstakels tot succes leiden. Dan ben je als organisatie het juiste aan het doen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is misschien wel wat dat succes is. De vraag stellen is het antwoord krijgen, voor de definiëring van het eigen succes.

Succes wordt bepaald door groei. Transformatie leidt tot groei en is dus essentieel.
Succes volgt wanneer men op eigen kracht obstakels neemt en de ontstane mogelijkheden weet te benutten. U begrijpt dat de eigen transitie u in staat stelt uw grotere positie in te nemen in het geheel van ontwikkelingen die plaatsvinden en dat stilstand tot crisis leidt.
U begrijpt, dat de eigen werkelijke transitie succes als logisch gevolg heeft en verloopt volgens ‘NIEUWE WETMATIGHEDEN’.

Met een duidelijk inzicht als het gaat om de eigen identiteit kunt u uw strategie bepalen en een leidende rol gaan spelen in plaats van een volgende. U begrijpt dat een leidende rol niet slechts bestemd is voor enkele, maar voor elke organisatie.

Uw nieuwe zakelijke activiteiten gaan niet alleen meer over technologie en bediening van cliënten maar over een specifieke missie en het ‘zijn’ van de organisatie en het ‘zijn van de mensen. Het waarom, IS DE MISSIE en wordt dan de missie.
Het paradigma en het spel veranderd. Ook in uw organisatie?

Het footprintprogramma is de nieuwe software voor uw organisatie waarmee u voorbereid bent op een nieuwe tijd en de mogelijkheden die de transitie van mensen of een organisatie met zich meebrengt. Uw mensen en uw organisatie.

ZELFORGANISATIE VOOR ORGANISATIES

Het is het ZELF dat men transformeert en niets anders. Een reorganisatie, maar dan ook anders! Het is een ’totaalprogramma’ op maat. Een programma op maat is een ZELF geschreven programma!

De FOOTPRINT TRANSITIE voor elke organisatie is een gedachte die het totale denken van de mensen binnen de organisatie aangaat en transformeert. Want het zijn deze gedachten die het doen dat er iets verandert en de bewustzijnsverandering teweeg brengt die men beoogt.

Ook deze gedachte is er één die men kent, alleen nooit zo heeft verstaan, want het is de gedachte die mensen motiveert om het ook te gaan doen voor de organisatie, ieder voor zichzelf maar ook voor het geheel.

Het mag zo zijn dat men deze tot gedachten beziet als het collectieve bewustzijn van de organisatie en het nieuwe paradigma doet ontstaan uit een situatie die het al lang niet meer is voor de mensen en de mensheid in het geheel.

Het programma wordt ondersteund door mensen die het verstaan hebben om deze gedachten uit te dragen en te doen omzetten, naar gelang nodig is, maar wel op een manier die mensen in hun eigen belang verder brengt.

Ook het leiderschap zal zich ontwikkelen als het leiderschap dat het zal gaan doen. Daar leiderschap de gedachte is de mens binnen de organisatie te dienen, als het bewustzijn dat het verstaan heeft.

Het programma omvat de volgende elementen die het denken omtrent het eigen definiëring van wat men creëert en wat men verstaat onder het begrip van elk aspect van de onderneming.

Ook is dit het denken in eigen termen van iets wat het mag zijn, in plaats van iets wat ingegeven is geworden door mensen die het denken bepaalt hebben. Dit op een manier die het uitbaat van het eigen bewustzijn en de noodzaak tot allerlei nieuwe definities van iets wat geen werkelijke waarde heeft, nog voor de mens als voor het bewustzijn. Het paradigma zelf.

EEN TRANSITIE GEBASEERD OP ZELFINITIATIE, ZELFACTIVATIE, ZELFORGANISATIE EN MEER…

Het is een dag dat de volgende elementen omvat om de mensen te amuseren, maar ook te doen verstaan:

1. Inspiratie; met behulp van mini-workshops en talks.
2. Activatie; zal inhouden te verplaatsen uit de bestaande ‘collectieve mindset’, leren hoe te transformeren en van lood goud maken!
3. Zelforganisatie & leiderschap, nieuwe keuzes en rollen die leiden tot paradigma verandering.

Met deelname aan dit programma neemt u deel aan de KEY TO A MISSION, de grotere gezamenlijke missie voor de mensheid en de Aarde. Namelijk de missie der missies.

Meer over FOOTPRINT REALISATIE

Deelnemen

  START NAAR EEN NIEUWE MISSIE

  Jouw missie in één volzin

  Jouw missie in 1000 woorden

  Blueprint upload (goed voor het eigen concept:

  DEELNAME
  Team deelnemers aantal

  Naam organisatie

  Plaats vestiging

  Email

  Telefoonnummer

  CONTACTPERSOON

  Voornaam

  Naam

  Email

  Telefoonnummer

  AANMELDEN
  Vink het traject aan van jouw keuze.

  GEWENSTE LOCATIE
  Vink het traject aan van jouw keuze.

  Anti-Spam vraag: Hoeveel is 1 + 1? (mag ook drie zijn)

  × Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...