DE OPROEP VOOR ALLEN, DIE HET BEWUSTZIJN HEBBEN EN HET WILLEN VELEN!

Het is de Almachtige God van het Licht die het ‘veelt’ voor Allen en die het ‘veelt’ voor een ieder die het geveeld wil hebben.

Alleen het zijn de mensen die het zichzelf ontnemen en die zichzelf ontvelen, helaas…

Ook zijn dit geen loze gedachten of weerspiegelingen van mijn eigen bewustzijn of iets dergelijks dat mensen graag willen zien als iemand die het kwijt is geraakt, of niet meer van deze planeet is. Het is het bewustzijn dat men verneemt als men het werkelijk WIL velen. Oftewel het Leven wil vieren in OPTIMA FORMA! Want het is dat ik het geveeld heb gekregen, ofwel dagelijks het gerealiseerd zie, dat ik met alles wat ik doe geholpen wordt en ook nog zo dat het in geen werkelijkheid meer past zoals het hierop Aarde wordt ontnomen door de mensen.

Het Leven dat ik nu leid is hetzelfde Leven, alleen dan met de Mensen die al op het hoogste niveau van Bestaan Leven en het kennen als het meest gevierde Leven dat er is. Het is het Leven van Ceremoniële Aard en het Bewustzijn dat Allen er toe doen en Allen een deel hebben in de werkelijke toedracht om anderen te helpen het nog meer te vieren en het te doen toenemen het te vieren. Want het is het bestaan zelf dat het zo maakt.

Daarom is mijn Leven wel hetzelfde, alleen zónder alle toestand van het leven zoals men hier op Aarde heeft doen ontstaan. Daar het geen werkelijkheid meer kent. En het is geen eigen werkelijkheid, daar het een gecreëerde aard is van de mens die het niet meer wil weten, wat het nou zou kunnen zijn om het Leven nog iets van waarde of plezier te doen geven. Behalve de manieren die men kent als allesvernietigende staat van bewustzijn. Zoals de verslavingen die het uit hen zelf doet gaan. Of het uitzetten van anderen in hun leven en dan wel dat de ander geen uitkomst meer ziet als het ware leven, daar men zelf ook geen leven heeft, of het niet wil dat een ander het wel wil. En dat terwijl een ieder zelf de keus heeft om het nog te doen voor zichzelf of voor een ander.

Dit laatste is de werkelijke minachting van een ieder die het wel nog wil doen, om het Leven iets te geven van een Ware Toedracht voor henzelf, of iets van respect voor het leven zelf of alles wat op Aarde beweegt of geleefd heeft. Want ook de overledenen kennen nu de ware werkelijkheid en de Ware Toedracht die het Leven Boven de Mensheid is.

Deze werkelijke staat van bewustzijn is er en kan niet door geen enkel persoon ontkent, onverlet of weggenomen worden, daar het het werkelijke is van het bestaan dat maar één werkelijke Toedracht kent en dat is het Licht dat een Ieder heeft om deze Toedracht in zichzelf waar te nemen en te doen vermeerderen, op één manier die een ieder voor zich mag gaan realiseren, zoals dat heet en zoals dat door velen ontkent is als iets van wat het mag zijn. Namelijk een poging voor velen om het te leren doen leven en het zich eigen te maken hoe en waarom.

Want het is de eigen Staat van het Bewustzijn dat wordt ontwikkelt om tot de hoogte te komen die een ieder mag vernemen als de Staat van het Bewustzijn, dat men ook nog eens kent als de Staat van het bewustzijn van de Christusgelijke of de man die het ook zeggen kan. Namelijk het Goddelijke in zichzelf heeft weten te doen realiseren.

“Dit is wat u voor mij wilde. Dan laat ik het ook aan U, het Moment om het te doen voor U.”

Dit laatste wordt dan ook nog eens ontkent door de mens die het niet geloven wil dat er ook maar iemand is op deze planeet die dat wel heeft gedaan of überhaupt zou kunnen of mógen doen. Daar ze zelf er niets voor willen doen, omdat men al overtuigd is van het eigen zelf. Ofwel het eigen lagere zelf, dat maar één bestaansniveau kent, namelijk van het ontveelde der Aarde en de allesverwoestende mentaliteit heeft om ook maar iemand iets te gunnen überhaupt!

Ik ben overtuigd dat een ieder het zou kunnen doen aanzetten om tot grote hoogte te komen, als men notie zou nemen van de werkelijke ‘Toedracht van het Leven’ en de ‘Werkelijke Staat van het Bewustzijn’, zoals voorspelt en zoals het is gezegd. Dat er een Bewustzijn komt dat de mensheid gaat meemaken, alleen dan wel als het eigenlijke werk gedaan is door de mens zelf, ieder voor zich en een ieder gezamenlijk met elkaar op een manier die de Mensheid beweegt naar de Hoogte die het al kent op een niveau van bestaan, die het is als men het werk gedaan heeft.

Ook ik heb een lange weg begaan, alleen wel met een tegenslag die niemand overleeft zou hebben, daar ik niet meer op Aarde aanwezig was als een Bewust Wezen dat het Licht nog mocht waarnemen in het Eigen Bewustzijn – en dat terwijl ik nu zowel Boven als Onder aanwezig ben en het Leven kent.

Ook dit is een eigen Werkelijkheid, zowel als Mens en als Wezen van betekenis die het Licht op Aarde heeft doen toenemen dat de Mensheid er geen eigen overweging meer hoeft van te nemen om het nog anders te doen voor een ieder, of voor de Mensheid, daar Alles uit het Bestaan is gevallen, alleen dan wel alle onderbewuste, aangezette onzin in het Bewustzijn van de Mensheid. Ofwel de lagere zelf dingen die de Mensheid ontvelen van het werkelijke bestaan en het ZIJN zelf.

Ook dit is een Bewustzijn op zichzelf, daar dit voor velen een onbekendheid is om waar te nemen als iets dat het Leven voor hen onmogelijk maakt of doet lijken. Want het Leven is geen tegenslag en misverstand, maar een gedachte die het voor een ieder kan doen, die het omarmd, als het leven dat er toe doet. Niet alleen voor zichzelf, maar juist voor een ander.

Dit is niet alleen maar een mooie gedachte zoals velen dit doen geloven, inderdaad. Want het geloven is geen bewustzijn. Geloven is een misverstand, daar het niet om geloven gaat , maar om waarnemen van de werkelijke Aard van dingen als de wereld om hen heen en de gedachten die het doen om de Mens in het eigenlijk Zelf te houden en te doen overtuigen dat dit geen gedachten zijn van henzelf, maar HETZELF. Dit HETZELF is de grotere gedachte voor een ieder die op het grote Plan is terecht gekomen van het Leven en zich daar overtuigd heeft gezien dat het Leven geen eenmalige gedachte is van overleven of misvatting. Daar het de Mens zelf is die deze misvatting zelf maakt, door de werkelijk Aard van het Leven tegen te gaan, inderdaad. Daar het zichzelf ontneemt door de eigen werkelijkheid te vullen met ontvelende zaken als het eigenlijke zogenaamde werk of ambitie, loopbaan, uitleef-gedachte of het verdienmodel naleven om het leven maar gerealiseerd te krijgen als één gedachte, namelijk het allemaal gedaan te hebben of het helemaal gedaan te hebben, zoals het maar kan zijn of zoals het maar geveeld zou kunnen worden.

Ook dit is een ontvelende gedachte die het Leven juist uitzet van degene die DENKT dat het daar om gaat. Want het is juist geen GEDACHTE!

Het is de Ware Aard van het Leven dat het zo maakt! Namelijk de Toedracht tot Alles en de Eigen werkelijkheid die het zo maakt dat deze ook nog eens een eigen werkelijke toestand kent als zijn de de eigen misvatting van wat het zou kunnen zijn. Als men tenminste luistert met aandacht naar de Stem die alles verkondigd in een Ieder Zelf.

Deze Stem is de stem die de mens mag horen, daar een ieder deze in zich heeft en kan waarnemen als men het UITLUISTERT tot aan de hoogte die het maar kan zijn. Want er is één niveau van uitluisteren die alles duidelijk maakt dat men maar wil weten en alles beantwoord dat beantwoord mag worden en alles uitzet dat geen aandacht meer mag hebben, in de wereld van het Ware Bewuste Zelf en het Hogere Bestaan Zelf.

Deze Gedachte is de Gedachte van de Ene Ware Man die het allemaal al heeft verwoord en heeft aangereikt aan de mensen die het kunnen waarderen en het kunnen waarnemen. Ook dit laatste is niet altijd geheel het geval. Wel als men het eigenlijke werk gedaan heeft en de Eigen Werkelijk Toedracht naleeft die het mogelijk maakt de ware werkelijkheid ook te zien als een toestand die de Mens zou kunnen zien als de Zevende Hemel of de Hemelse Staat.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...