DE AARDE EN HET BEWUSTZIJN

HET EENHEIDSBEWUSTZIJN

De Aarde heeft een bewustzijn en de mens heeft een bewustzijn. De Aarde heeft haar eigen bewustzijn en dat is dat een ieder die op Aarde leeft een eigen plek mag hebben en één ieder die op Aarde leeft een eigen plek heeft gekregen. Want deze gedachte is niet van de mens, maar van de man die het Licht geeft, die de Aarde een spirituele planeet wil maken, die ook nog eens de gedachte heeft gekregen dat een ieder die op Aarde leeft deze gedachte mag voortzetten als zijnde de planeet van het Eenheidsbewustzijn.

Dit bewustzijn is het bewustzijn van de mens en het bewustzijn van alle wezens in het universum en dus niet alleen van de mens alleen. Al denkt de mens dat deze het enige bewuste wezen is in het gehele universum.

Een hele enge gedachte die voortleeft als een eigen bewustzijn op zichzelf en als een bekrompen gedachte die zo bekrompen is dat zelfs elke andere gedachte er niet meer bij kan die nog enigszins spiritueel van aard is. Namelijk de bevrijdende gedachte dat een ieder op Aarde een vrije mening mag hebben of een vrije wil. Dit is de gedachte die alle andere gedachten beknelt als het ware, want het is de gedachte die mensen uittaant om verder te gaan met hun eigen ontwikkeling van hun eigen bewustzijn en hun eigen realisatie van het doel van waar ze hiervoor zijn op Aarde en dat is het doel dat allen hebben en dat is de Aarde weer terugbrengen naar de oorspronkelijke staat van leven, net als de mens zelf terug te brengen naar zichzelf en hun eigen oorspronkelijke staat.

De man die het Licht heeft, heeft dit stuk geschreven voor een ieder die het besef wil hebben en voor een ieder die het besef kan hebben, want het is niet gezegd dat een ieder het wil, en het is niet gezegd dat een ieder het zich zal beseffen. En toch zal een ieder langs de bekende paden gaan en langs de bekende mijlpalen, want er is maar één manier om er te komen en dat is door zichzelf heen en nergens anders door. 

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...