DE LEIDER ALS DE SPIRITUELE ACTIV!ST

De OMWENTELING van de omgekeerde gedachte die men niet wil inzien;

“ACTIVISME ALS LEIDERSCHAP”.

Het is het gedachtengoed van de activist die het in eerste instantie aanzet tot andere gedachten die de wereld ergens hebben gebracht, zonder de mensheid iets te willen doen geloven, dat er nog andere belangen zijn dan die van de  mensheid zelf. Ook is deze gedachte het meest gewaardeerde gedachtengoed als het om leiderschap gaat. 

Daar het de mensen doet volgen die het geloven dat er iets gaat gebeuren. Daar men het vertrouwen heeft verloren in de huidige werkwijze en gedachtengoed van de mensen die de kans hebben gehad het te doen realiseren.

Dit is de kern van wat het leiderschap zo moeten zijn. Daar mensen alleen dan het leiderschap nog serieus nemen!

Ook heeft het activisme inmiddels een andere staat van dienst gekregen door de belangen van de mensheid werkelijk te doen inzien en dan vooral bij bij het huidige leiderschap zelf. Die desondanks hun eigen beleid, toch nog een andere koers zijn begaan en zo de juiste beslissingen hebben genomen. Ook dit is geen sinecure om te zeggen, want het zijn de mensen die het hebben ontveelt en onvergewist hebben gemaakt. Oftewel, de mensen het onmogelijk hebben gemaakt het nog te doen verstaan of te doen waarderen.

Deze weg is nog steeds een moeilijke weg, daar er toch nog mensen zijn die het nalaten het te doen bewerkstelligen, omdat de meeste andere mensen het hen doen geloven dat de werkelijkheid andersom is. Dit terwijl de mens daar zelf de oorzaak van is.

Dit is de werkelijk toedracht van het ontkrachte beleid dat men ook nog eens op zichzelf heeft laten doen terugvallen, als zijnde iets dat men nog mag gaan oplossen, door hetzelfde nog eens over te doen, maar dan anders.

Daarom zijn er zoveel onopgeloste problemen in de wereld en zoveel mensen die het niet meer zien hoe het nog aan te gaan het ontkrachte weer in de eigen kracht te krijgen.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...