HET EARTHMISSION PROGRAMMA

HET SCHRIJVEN VAN EIGEN PROGRAMMA.

ER IS EEN VERSCHIL TUSSEN HET PROGRAMMA VAN EARTHMISSION EN HET PROGRAMMA DAT JEZELF SCHRIJFT, WANT HET IS DEZELFDE GEDACHTE ALLEEN ANDERSOM. 

DAT IS WAT VELEN VAN DE WERKELIJKE MISSIE WEGHOUDEN OMDAT DE WERKELIJKE MISSIE EEN GEDACHTE IS DIE BETREKKING HEEFT OP ZICHZELF EN HET ZELF en niet op het helpen van een ander.

Daarom is deze EarthMission een andere missie dan vaak wordt veronderstelt, want het is de missie van alle missies die er wordt bedoeld, namelijk dat ieder mens een missie heeft en ook nog eens een gezamenlijke missie. 

Want het is deze missie die men kan onderscheiden als de missie die alle missies bij elkaar brengt en daarom ook nog eens alle missies aanrakeld om te worden vervult. Want het is deze missie die andere missies kan activeert omdat het de oorspronkelijke missie is die de mens heeft, als het zichzelf tenminste serieus genoeg neemt om deze missie voor zichzelf te vervullen om de wereld waarin we leven tot een betere wereld te maken en deze Aarde een planeet die het licht weer kent als nooit tevoren.

Want het is het licht dat het kent van de eerste dag dat er licht was op deze Aarde en de eerste dag dat er iemand op deze Aarde rondliep om het werk te doen voor een man die ook het werk heeft gedaan, namelijk zichzelf eerst van een betamelijkheid te voorzien om het licht in zichzelf te doen ontwaken en die betamelijkheid is de sleutel tot al het lichtwerk. Iets wat velen niet willen begrijpen omdat het dan een te serieus onderwerp wordt voor jezelf, daar het dan gaat om de eigen tekortkomingen, de eigen programma’s om zichzelf helemaal uit te tanen tot het licht helemaal uit zichzelf verdwenen is.

Dit is namelijk het geval voor de meeste mensen die op deze Aarde rondlopen al sinds de eerste dag van het bestaan van de Aarde omdat deze Aarde niet de werkelijke Aarde is die het ooit was. Deze Aarde is de Aarde die in verval is geraakt en dat betekent dat het licht is verdwenen uit de zogenaamde materie en dat is al wat resteert als zijnde de werkelijkheid van wat men nu ziet als de werkelijkheid. Dit terwijl de werkelijke Aarde nog steeds op een andere locatie in het heelal aanwezig is als zijn de werkelijke Aarde van het licht. En die gedachte is nooit eerder in de mens gevallen tot dat er iemand is gekomen die deze gedachte wel heeft gehad en dat is dan ook de meest gerealiseerde man geworden die er op de Aarde rondloopt, want het is de ware werkelijkheid van het gewis. Namelijk dat er een Aarde is die zichzelf niet meer herkent als iets dat nog lijkt op wat ooit was en een Aarde die zichzelf wel herkent want die is nooit anders geweest. En dat is de ware aard van de geschiedenis van de Aarde.

En dan zijn er mensen die beweren dat dit verhaal al bekend is al sinds mensen heugenis, alleen wat men dan niet weet is dat de Aarde dan ook weer terug kan gaan naar dezelfde locatie in het heelal door gewoon weer in het bewustzijn te komen dat er ooit was en dat is het eenheidsbewustzijn.

Het bewustzijn van de oorsprong.

En dan is er nog een andere man die het ook al eerder heeft bedacht dat er een andere weg was naar de betamelijkheid van de mensheid en het bewustzijn en die heeft ook ontdekt dat het bewustzijn dan het belangrijkste aspect is om daar te komen, omdat dat de manier is om het licht vast te houden in zichzelf en zo de Aarde in bewustzijn te verhogen. Alleen heeft deze man ook nog eens de gedachte gehad van een andere werkelijkheid Wendat is dat de werkelijke Aarde van de mens hetzelfde is als dat vanuit de oorsprong van het bestaan. Een bestaan dat een hoger bestaan betrof dan dat het nu is. En dat is een bestaan dat in ieder van ons al aanwezig is omdat het bewustzijn van dat eerste bestaan al in een ieder van ons aanwezig is. 

Er is ook nog een andere gedachte en dat is dat de eerste gedachte niet helemaal van deze Aarde is omdat er teveel aan gedaan is om deze werkelijkheid nog een kans te geven en het niet gelukt is om dit dan te doen waarmaken.

Ook is deze conclusie door anderen gewaarmerkt als de waarheid omdat ze ook hebben geconstateerd dat dit zo is omdat ze zelf ook heel veel gedaan hebben om dit waar te maken en dat het daarom ook niet is gelukt.

Een programma of een curriculum om de mensheid weer op het pad te houden is daarom ook niet meer van deze Aarde want het is geen beginnen aan om dit te verzoeken aan te tanen in het bewustzijn van de mensheid en het bewustzijn van een ieder die nog beweerd dat het het bewustzijn is dat de mensheid tot een monster heeft gemaakt, want dat is wat men dan denkt. 

Ook heeft men dan zelf al zichzelf opgegeven om ooit nog überhaupt na te denken over een missie die er zou kunnen zijn want dat is ook nog eens de oorzaak van alle problemen. Want deze missie is het spirituele besef dat er ooit iets was dat de mens weer terug kan brengen naar wat ooit de mooie gedachte was die er was toen het nog allemaal goed was.

Ook heeft de mens ook nog eens de gedachte gehad om het eerdere besef van het eigen zijn gewoon te negeren door anderen door de mangel te halen om zo zichzelf wat meer van iets te kunnen voorzien dan een ander om deze werkelijkheid voor zichzelf in elk geval in staat te houden en niet de werkelijkheid van een ander te hoeven zien, want dat is een andere werkelijkheid.

Ook is er ooit een gedachte geweest die de mens helemaal uit zijn eigen gewis heeft gehaald omdat dat het gewis was wat alles heeft veroorzaakt en dat was het spirituele bewustzijn, dat de mens een ander iemand was dan tevoren die ze kende en dat is ook het bewustzijn dat nu nog steeds heerst onder de mensen die het goed voor hebben met de Aarde omdat ze vinden dat ze alles hebben gedaan om de evolutie van de Aarde te ondersteunen met een ander bewustzijn namelijk iets wat de mensheid verder brengt dan het voorgaande gewis. En dat is een grote onbetamelijkheid van een ieder die denkt dat de mensheid het licht steeds meer naar zich toe haalt door steeds meer aan te tanen door steeds meer ongewis. En dat is de ware toedracht van de ondergang die er ooit was en de toedracht van een ondergang van de wereld die er nu is.

Alleen met die verstande dat de werkelijkheid nu is dat er een omgekeerde evolutie aarde gang is die het omgekeerde bewerkstelligd en dat is dat de Aarde weer naar het licht toegaat, als tenminste genoeg mensen hierin geloven dat dat ook zo is.

Wat is dan het verschil met het programma ?

Er is een eigen missie en er is een gezamenlijke missie en die gezamenlijke missie begint eerst bij de eigen missie.

Er is een gewis dat alle gewis overstijgt en dat is het eenheidsbewustzijn. En dat is iets dat een ieder al in zich heeft en dus geen uitleg meer nodig heeft. 

Alleen het is de eigen missie die men heeft te onderkennen en dat is de missie die een ieder heeft om zijn eigen weg te vinden n het geheel van de manifestatie van de nieuwe werkelijkheid. En dat is de ware toedracht naar het licht te realiseren. 

En die toedracht is ook bekend , alleen is het de mens die deze toedracht niet altijd meer weet te herinneren. En daarom is er een program dat ontwikkelt is om de mensheid weer in het bewustzijn te krijgen en dat is een het eigen programma dat een ieder voor zichzelf mag ontwikkelen. 

Dat is waar de mensen van EarthMission mee gaan helpen om het bewustzijn weer onder de mensen te krijgen, want dan komt er ook nog een andere man bij die het ook kan vergewissen en dat is de man die het al gerealiseerd heeft.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...