DE ONDERWIJSMISSIE EN DIE VAN DE MEDIA.

DE MISSIES VAN DE WERELD DIE HET GAAN DOEN VOOR EEN IEDER DIE HET VERSTAAN Wil!

7 MILJARD MENSEN, ÉÉN ONDERWIJSMETHODE! 

Het mag één onderwijsmethode zijn maar wel een methode die voor een ieder uniek is. Er is maar één vergewiste methode en dat is dat leerlingen zelf de opleiding samenstellen, uit veel meer thema’s. 

Het mag geen onderwijs meer zijn dat kinderen de feiten leren die het al lang gedaan hebben in de wereld. Want een ieder is het er over eens dat deze feiten geen inbreng meer hebben in het totaal van het bewustzijn van de mensheid! Ook dit is een misverstand in de wereld van het onderwijs.

DE MEDIA

Het is de gedachte die het maakt om mensen uit het werkelijke bewustzijn te brengen, maar dan andersom. Namelijk iets te doen voor de mensheid, door het eigen werk eerst te doen. Namelijk het eigenlijke werk, de opdracht te volbrengen, de mensheid en de wereld om te zetten als het gaat om het gedachtengoed dat men kan, mag en wil vieren.

Want media is het onderwijsverlengstuk dat men zo mag zien als het enige waarvoor de media het mag betamen als het werkelijke gedachtengoed die het mag betamen. Want de media is niets anders dan de mens die het voor een ander wil overbrengen wat het bewustzijn mag voortbrengen, als zijn de werkelijkheid van nu met alle gedachten erbij. Want dit wordt deels verstaan en deels misverstaan. 

Ook is deze gedachte nog meer van een nieuwe wereld dan die van de oude wereld, daar het de meeste mensen afhebben aangezet tot nieuwe gedachte die men nooit eerder heeft gekend. Dit is het effect van de media die het betaamt om ook de juiste informatie over te brengen.

HET ONDERWIJS

Het onderwijs is het enige middel om mensen te verstaan te geen wat werkelijk het doel is van het leven , daar de meeste mensen geen die hebben wat het onderwijs nog biedt, als zijnde iets dat werkelijk iets voor henzelf betekent.

Het is het meest van zichzelf ontdane stuk dat men mag zien als het werkelijke iets dat men liever geen doorgang meer wil geven, als een opdracht voor een ieder die het nog te verstaan krijgt. Want het is geen bewustzijn meer dat men mag betamen, als het gaat om het werkelijke leven dat men nog langer wil realiseren. 

Bovendien is het een misverstand om te denken dat men het weet wat voor het kind het belangrijkste is om te leren, daar men zelf veelal geen notie heeft van dat wat men doen wil in het werkzame leven en daarna. 

Want ok daarna is het leven een leven die doorgaat als een leven dat er mag zijn. Namelijke een leven die het voorzet voor een ander. Ook dat is een stuk bewustzijn dat de meeste mensen ontbreekt, daar ze zelf nooit het initiatief hebben genomen om zichzelf aan te merken als iemand die het mag gaan doen in de wereld, om de mensheid van een goed verstaan deel van het leven te voorzien om de werkelijke verandering in de wereld voort te doen gaan. Want het is aan een ieder om het werkelijke leven voort te zetten op een eigen uniek wijze, die het vervolgens voor een ander aanzet het verder te doen ontwikkelen, tot dat wat de mensheid naar een hoger bestaan tilt van het leven, dat men ooit gekend heeft, als het ware bestaan.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...