MENSEN EN MISSIES

EARTHMISSION IS EEN BEWEGING DIE DE WERELD OMDRAAIT!

De naam EarthMission staat voor bewustwording als het gaat om de vervulling van “een missie”, voor deze Aarde én de rol die een ieder hierin heeft. EarthMission, opgericht in september 2011 en aanwezig op het web vanaf het begin van het jaar 2012, is een NON-RELIGIEUS platform en een beweging van gelijkgestemden, ‘andersdenkenden’, mensen die het aan willen gaan, maar ook uitvinders, vernieuwers en mensen die het gaan brengen op het niveau van bewustzijn en het licht.

Het doel en missie van EarthMission is mensen te helpen in dat te doen ‘waarvoor ze gekomen zijn’. Mensen helpen naar een volgend bewustzijn, namelijk eenheidsbewustzijn hier op Aarde en de vervulling van een nieuw paradigma.

De missie van EARTHMISSION is mensen brengen in het bewustzijn van hun eigen missie en hen helpen deze te vervullen geheel volgens Hemels Plan. 

EARTHMISSIONMOVEMENT heeft als doel mensen aan te reiken ‘sleutels naar een grotere missie’ in de beweging naar een omvangrijke transitie. Het doel is een beweging te vormen van mensen die de beweging willen maken naar de vervulling van een gezamenlijke missie, wat tevens de grotere gedachte is van de missie. Namelijk de missie voor deze wereld en aarde. Een gezamenlijke missie waarin een ieder deel heeft, deel neemt en deel is. Het Goddelijke Plan. 

EarthMission heeft voor elke MAATSCHAPPELIJKE ‘functie’ een visie, weergegeven vanuit een ander bewustzijn, namelijk dat er geen functie is, maar een OPDRACHT vanuit het eenheidsbewustzijn.

Het eenheidsbewustzijn en het principe van eenheid heeft alle oplossingen in zich. Crisis en de problemen zijn intrinsiek het gevolg van het gebrek aan dit bewustzijn in de wereld. Daarom kunnen huidige uitdagingen in de wereld en de crisis, die er in werkelijk niet is, opgelost worden door simpelweg het eenheidsbewustzijn een weg te laten vinden.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat dit het gezamenlijke plan is en door EarthMission, als enige organisatie in de wereld geheel zo uitgedragen is, zoals bedoeld te zijn.

EARTHMISSION BRENGT MENSEN IN HUN SLEUTELROL EN ALS BEWUSTZIJN IN HET EENHEIDSBEWUSTZIJN.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...