READINGS EN UITLUISTERMOMENTEN

READINGS EN MISSIE

Het zijn de gedachten die je hebt al lang van oorsprong en van het bewustzijn. Dit zijn gedachten die niemand kent en ook niemand weet. Alleen het eerste begin van de missie is duidelijk voor eenieder. Alleen wel als men het weten wil!

Ook dit is een voorwaarde, maar ook alleen dat. Daar de mens geen weet heeft van een andere wereld, die er ook is. Maar wel van een wereld die er kan zijn. Toch is dit dezelfde wereld!

Die wereld heeft men al gezien, daar men ook al eerder op Aarde is geweest, om het eigenlijke werk te doen, als iemand met een missie. Dit is al wat het is om verder te gaan met jezelf. Want het is de ware toedracht om verder te doen ontwikkelen als iemand die het zelf gaat doen!

Het zelf doen is het ware onderwijs van de man die hetzelfde deed, namelijk de man zelf die nu zo vaak genoemd wordt als de grondlegger van het onderwijs. De man die het kan zeggen, namelijk Leonardo Da Vinci. Alleen hij heet nu anders. 

Ook hij is al eerder op aarde geweest als iemand die het al wist, namelijk iemand die er ooit was als de man van de wetenschap. De ware kennisgever van de wiskunde en de algebra. Namelijk Melchizedek of Toth Hermes. Het zijn dezelfde mensen. Ook dit is nu een kennisgeving die niemand ooit eerder heeft vernomen, daar niemand dit bewustzijn heeft.

Wel zijn er mensen die het al weten, alleen het niet zeggen, omdat de mens het niet wil horen dat er iets is als een reïncarnatie of wedergeboorte op Aarde en wel helemaal voor henzelf. Daar ze nu wederom het niet gedaan hebben voor de mensheid of de mens zelf, namelijk de man zelf. Het is het juiste van de man die het nu zo stelt, daar deze geen enkele manier heeft geleerd om het ware te doen voor de mensheid, maar wel een eigen werk heeft ontwikkeld die het ooit zal zijn om de mensheid te doen inzien dat het werk al gedaan was voordat men er sowieso aan gedacht heeft het nog voor zichzelf te doen.

Wel is dit een reading die het kan zijn voor een ieder en ook voor jezelf! 

Één ieder is nu op de hoogte dat men het zelf mag doen ontwikkelen en dat maakt dat de wereld gaat veranderen in een recordslag die het nooit eerder is geweest.

Wil je meer weten over jouw eigen missie of iets van een werk dat jouw opdracht is dan kun je het zo vernemen. Daar de missie voor eenieder al lang bekend is. Willens en wetens is het nooit eerder bekend gemaakt door mensen die het zelf niet hadden de kerk te doen ontmantelen.

De kerk is de gedachte die je nooit mag omarmen, als je het ware werk wil doen! Het is dezelfde gedachte die de man in de film ook had over de man zoals bovengenoemd. Want daar ging de film over. 

Ook dit is een veronderstelling die niemand heeft vernomen als zodanig, maar wel weet inmiddels. Dit is de gedachte die het overgebracht heeft naar de mensheid in het algemeen.

Wel is de man nu zelf ook op de hoogte van de ware kennisgeving die het werk doet aangaan, als het ware werk dat men gaat doen!

READINGS & UITLUISTERMOMENTEN

Het zijn de momenten die je normaal gesproken hebt als een intake of kennismaking. Alleen dan wel met het juiste gedachtengoed voor jezelf, als iemand die het is om de wereld aan te gaan als jezelf en als de man of vrouw die het ook met het eigen werk gaat doen!

Door jezelf te doen aangaan als de man of vrouw van de wereld, kan het ook iets zijn van de mensen die het nog anders willen gaan doen- en dat is ook een gedachte die je mag vernemen. Namelijk dat de ware toedracht ook eens mag worden verteld, dat de man geen gedachten kent voor iemand die het niet wil aangaan en toch wel eens heeft, zomaar door het te zeggen.

Ook dit zijn de uitluistermomenten die er voor iemand zijn. Daar men in het algemeen geen gedachten wil aannemen van een ander. Alleen dat is geen juiste gedachte. Ook dit is een veronderstelling die het doet voor de mens en de mensheid als een wezen die het is.

De mensheid is een wezen dat er toe doet in het geheel en geen mens die het kan onthouden van zichzelf niets te ondernemen iets voor zichzelf te doen, als een mens dat de wereld doet omdraaien. 

Ook dit is een gedachte die men kent als de ommekeer of omwenteling, daar de mensen er al een ander woord ook voor hebben. Alleen dat is geen juiste aanname, daar het om de mens zelf gaat en niet de anderen. 

Dus het betreft de eigen ommekeer en niet van iets dat het al niet deed. Dit kan nog wel eens het geval zijn, alleen dan wel als iets dat de mens kent als een terugkeer naar het eigen zelf of eigen gedachte die men oorspronkelijk had.

Het is een gedachte die je mag hebben als mens en als de man of vrouw die het gaat worden in de wereld van ommekeer en weerslag!

Het mag een bedrag zijn dat je ervoor over hebt het eigen werk te doen aangaan, of een andere mogelijkheid, namelijk het ware werk te doen voor de organisatie. Ook dit is een ware opdracht, omdat de mens het werk mag doen om de wereld een andere te doen worden. Maar dan wel met de juiste gedachten en de juiste kennis die daarvoor nodig is.

Het is de kennis die je verneemt als je in ‘opleiding’ komt bij het ware – en dan wel met de gedachten van iemand die het al gedaan heeft en geen persoon die het niet kent! Het is al te lang onduidelijk waarom mensen niet zover komen dat men dit al gedaan heeft als een missie of een levensopdracht die men ook zelf had kunnen doen ontwikkelen, zoals de man bovengenoemd.

Dit zijn de gedachten die je ook hebt, alleen men ziet het niet voor zichzelf meestal. Omdat men het zelf niet wil horen, of het zelf niet wil aangaan eerst het eigen werk te doen en dat is de missie op zichzelf, zoals men het kent, namelijk zelfontwikkeling of zelfwaardering. Het is hetzelfde.

Dit alleen al is de gedachte die je krijgt als je het werk doet, maar dan ook helemaal met alle gedachten erbij die het ook anders maken om het te doen inzien. Want het is geen doen om dit op de website of de opleiding te doen ontwikkelen. Daar men het meestal ter kennisneming neemt en dan ook nog de woorden gebruikt om hetzelfde te doen, maar dan anders.

Het is niet de ware weg om in te gaan als men, om het werk van anderen te kopiëren of het te doen voortzetten. Wel kan het een uitbreiding zijn op een onderwerp, alleen dan wel met geheel eigen gedachten en ontwikkeling. Dit zijn geen gedachten die je kan hebben als men geen werk wil doen. Alleen wel gedachten die je mag hebben als je het wilt doen!

Wel is het gedaan dat je het ook kan zeggen en dat is dat niemand deze gedachte kent, zoals bovengenoemde man had – en wel helemaal. Ook dit is een gedachte die je mag aanvaarden als iemand die het kan zeggen, maar dan ook helemaal als jezelf of als de man.

Dit zijn woorden van de man die het deed voor de wereld en ook voor de mensheid.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...