HET IS HET LICHT DAT DEZE AARDE BEWEEGT

DE BESTEMMING VAN DE AARDE

IS EEN HOGER BESTAAN

HET IS EEN SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE DIE DIT MOGELIJK MAAKT.

ERE VOORWOORD

Ere aan elke man/vrouw die het Licht gerealiseerd heeft. “In opdracht , is deze website vervaardigd en opgedragen aan de wereld en de mensen die ooit geleefd hebben en deze wereld getracht hebben te veranderen en daarmee is dit voorwoord compleet.

Dit was het voorwoord en er is ook nog

HET LAATSTE WOORD

~ “HET IS DE ONDERSTROOM VAN ALLES, VAN WAT HET NU IS VOOR VELEN”.

“HET IS DE BOVENTOON DIE HET NU GAAT ZEGGEN!” ~

Het kan verstaan worden met de juiste gedachte over hoe het nog mag zijn voor een ieder, die het voor zichzelf al heeft bepaald…

DE BRON, DE ERKENNING VAN JEZELF.

Alles wat gepubliceerd is op deze website is van eigen gedachten en eigen werk.

Het recht om hieraan te twijfelen of woorden te weerspreken is aan niets of niemand want het zijn de woorden die afkomstig zijn van iemand die het woord kan spreken en het te doen verstaan.

Ook zijn deze woorden voor meererelij meningen vatbaar, alleen niet voor degene die het kunnen verstaan. Want het is de bedoeling dat het een gesproken woord wordt, alleen met dienverstande dat mensen ook iets mogen delen, maar dan wel met de Bron erbij of deze ook erkennen, als het woord dat men heeft gekregen van iemand die het velen kan als dat gedaan wordt.

‘COPYRIGHT VERSUS KARMA’

DE MANIFESTATIE

De gehele manifestatie en de glorie van dit ecologische systeem, de Aarde, het dierenrijk en het plantenrijk is de manifestatie van het licht. De manifestatie en glorie van de natuur laat de oorsprong zien van dit licht en de manifestatie van de gedachte. Het EEUWIGE MOMENTUM waarin die gedachte en manifestatie tot uiting is gekomen, in elke bloem en boom die laat zien hoe het van oorsprong was. Onder water en boven water. 

De gehele manifestatie van het EarthMission project is een manifestatie van het hogere bestaan.

THUISKOMEN IN EEN HOGER BESTAAN

Een hoger bestaan is voorbestemd voor een ieder en voorbestemd voor allen. Het momentum dat het antwoord komt van alle antwoorden, dat allen één zijn en één met allen. Het Momentum dat alle wegen samenkomen in onszelf. Het Momentum dat men realiseert dat alle missies één grotere missie zijn. 

DE WEG NAAR EENHEIDSBEWUSTZIJN

De route naar eenheid is allereerst via het bewustzijn en dus door het ZELF. Elke verandering en transformatie verloopt door het ZELF en daarna in een steeds grotere beweging naar een verdere realisatie van het ZELF. Dat wat we zijn in AL DAT IS.

~ HET IS HET DEVIES VAN DE VROUW, DAT HET LICHT MAAKT  IN DEZE WERELD. ~

DE WARE EVOLUTIETHEORIE

Er bestaat geen toeval en het leven op deze planeet is geen toeval. De schoonheid en de complexiteit van dit systeem is een zichtbaar geworden licht, dat gemanifesteerd is volgens een bedoeling. Dat wat de bedoeling ook is, dat is wat het leven laat zien en het ons het leert. Het licht en het bewustzijn gemanifesteerd in de grootsheid van de natuur en het leven op Aarde.

HET IS IEDERS MISSIE DIE DE WERELD AANJAAGT EN DE VERANDERING NAAR HET LICHT REALISEERT.

HET LICHT IS ER AL, ALLEEN DE MENSHEID HEEFT HET NOG NIET GEREALISEERD.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...