EEN HOGER BESTAAN

EEN HOGER BESTAAN IS EEN SPIRITUEEL BESTAAN

~ HET LICHT IS HET LICHT VAN DE MENSHEID, ALS DEZE GEREALISEERD IS. ~

De werkelijkheid van ons Hogere Zelf is een hoger bestaan. Onze bestemming, waar we ons gerealiseerd zien van onze ware identiteit en een ware werkelijkheid. Het is wat ons toekomt, alleen als we daar zelf voor kiezen. Het is een werkelijkheid van eenheidsbewustzijn en overvloedbewustzijn. Het is de werkelijkheid waar men realiseert dat overvloed geen voorwaarde is maar een gevolg van een bewustzijn dat erkent dat allen één zijn en gelijk en dat men het fysieke bestaan is overstegen. 

Het hogere bestaan is er al, alleen de mensheid heeft het nog niet gerealiseerd. Dus alles is mogelijk.

Overvloed, is een direct gevolg van het bewustzijn dat we al kennen, alleen nog niet gerealiseerd hebben. Dit komt omdat we zelf de keuze nog niet gemaakt hebben in ons zelf, namelijk dat we geen fysieke lichamen zijn maar mensen zonder fysieke identiteit. De wereld waarin we leven geen fysieke wereld maar een wereld van van het licht.

Onze bestemming die we zelf in ons zelf realiseren.

Het hogere bestaan is een bestaan zonder fysieke grenzen en belemmeringen. Het hogere bestaan is een bestaan waar alles van af hangt. Daar alles afhankelijk is van deze keuze die de mensheid kan en te maken heeft. Want het is de enige keuze die men hoeft te maken om alles gemanifesteerd te zien, om alles opgelost te zien wat in de fysieke wereld onopgelost blijft. Want de fysieke wereld kent beperkingen die alleen opgelost kunnen worden door de ware Zelf te erkennen en dat is het Hogere Zelf. 

Wanneer de mensheid het ware Zelf erkent dan erkent men het bestaan en dat is het moment dat alles veranderd. Het is de sprong die de mensheid maakt in bewustzijn naar een hoger bewustzijn namelijk het enige werkelijke bewustzijn dat al in ons aanwezig is sinds onze oorsprong. 

Alles veranderd omdat we de wereld anders gaan waarnemen, met een ander bewustzijn en andere zintuigen. Het is de wereld van Het Licht en van energie die zich dan aan ons openbaart en dan alleen. 

Het is een non-fysieke wereld en een non-fysiek bestaan, waarin alles veranderd; het leiderschap, het onderwijs, het ondernemerschap, de relatie met de wereld, de wetenschap,  religie en de maatschappelijke indeling en de wetgeving. Kortom het gehele instituut.

Het is de wereld die een sprong heeft gemaakt, naar een hogere dimensie van zichzelf.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...