DE CREATIE

DE WARE EVOLUTIE THEORIE.

Het woord is aan de Almachtige God van het Licht.

De Almachtige God van het Licht heeft DE CREATIE AAN DE MENSHEID GEGEVEN. DAT WAS NOG VOOR DE SCHEPPING. Het Licht heeft de schepping gecreëerd, want het Licht is de Bron van de schepping. 

Er is geen verschil tussen het Licht van God en het Licht van de mensheid. Want het Licht van de mensheid is van dezelfde bron. De schepping is het Licht gemanifesteerd op Aarde.

Er bestaat geen toeval en het leven op deze planeet is geen toeval. De schoonheid en de complexiteit van dit systeem is een zichtbaar geworden licht, dat gemanifesteerd is volgens een bedoeling  dat wat de bedoeling ook is, dat is wat het leven laat zien en het ons het leert. Het licht en het bewustzijn gemanifesteerd in de grootsheid van de natuur en het leven op Aarde. Inclusief de Aarde zelf. Want de Aarde zelf is ook een levend wezen. Want de aarde zelf is niet van dit universum. De Aarde komt van een andere plaats waar het ooit allemaal begonnen is.

De gehele manifestatie en de glorie van dit ecologische systeem, de Aarde, het dierenrijk en het plantenrijk is de manifestatie van het licht. De manifestatie en glorie van de natuur laat de oorsprong zien van dit licht en de manifestatie van de gedachte. Het EEUWIGE MOMENTUM waarin die gedachte en manifestatie tot uiting is gekomen, in elke bloem en boom die laat zien hoe het van oorsprong was. Onder water en boven water. 

Het vloeibare licht, water, komt uit de lucht gevallen en is de levensader waarop het leven voort gezet kan worden.

Variaties en aanpassingen in – en van de natuur kunnen voorkomen. Deze diversiteit is ontstaan door het leven, de dieren en planten die deze oorsprong in zich dragen en als co-creators, met de drang naar leven en aanpassing, voortzetten.

Elke gedachte is onderdeel van een groter plan. Het Goddelijke Plan voor deze Aarde. De terugkeer van de aarde naar deze oorsprong is voorbestemd en is in ieder levend wezen aanwezig die maakt dat het bewuste leven in het momentum een sprong maakt terug naar deze oorsprong.  

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...