HET LICHT MAAKT DE BEWEGING

HET IS HET LICHT DAT DE WERELD BEWEEGT.

Er zijn veel mensen op zoek naar iets waarvan ze onbewust zijn en toch het graag willen realiseren hun werkzame leven. Dit werkzame leven is een natuurlijk iets en geen bedacht fenomeen zoals een functie of een vacature die vervult moet worden. Dat is al één bewustwording.

Er is ook nog een ander punt en dat is dat de vacature geen werkelijke taakomschrijving is, alleen slechts een verkoopmethode om iemand over te halen ergens toe en dat is al een tweede misverstand. Want men hoeft niemand over te halen. 

Want het is geen doen mensen over te halen iets te doen waarvoor ze eigenlijk geboren zijn, namelijk hun eigen inbreng in het geheel en die is altijd verschillend voor een ieder persoon in de wereld.

Een ieder heeft zijn eigen deel in het geheel van opdrachten om deze wereld tot een mooiere wereld te maken en een hoger bestaan te manifesteren. Daartoe zijn er geen methodes of leerboeken nodig, slecht boeken hoe te komen tot een werkelijke manifestatie van het werkelijke zijn en het werkelijke bestaan. 

Ook zijn er geen instellingen nodig die mensen daartoe overhalen of bestempelen tot iets wat ze zijn geworden. Want instellingen zijn de motoren van het onbewuste leven geworden, want ze brengen mensen direct in verwarring wat betreft hun oorsprong en hun eigelijke werkelijkheid. 

Deze verwarring is namelijk het gevolg van een energievergeving van het instituut naar de mens en zijn bewustzijn en die neemt een deel van deze gehele misverstane zogenaamd nodige manifestatie van het onderbewuste over en dan treed er direct een verval op in het bewustzijn van de mens.

Ook zijn er mensen die het instituut te veel macht geven, omdat ze denken dat het instituut, alleswetend is of almachtig en dat is maar één iemand.

Ook is er een misverstand over de werkelijke aard van de mens, omdat men denkt de mens een machine is die het werk wel aankan en het werk wel doet, omdat het zo gepresenteerd wordt. Het grote misverstand is dan dat de mens die het aangaat ook direct het verval van deze functie, werk of organisatie overneemt en zo direct een ander mens wordt. En dat is het geval voor de mens die al in het onderbewuste leeft en niet voor de bewuste mens die het verval weet aan te tanen met zijn/haar eigen aangetaande bewustzijn. Want deze mensen brengen het licht in deze organisaties weer omhoog. Zodat mensen per definitie denken dat er geen verschil is, totdat er teveel mensen van het licht vertrekken en de organisatie in verval komt en zijn eigen ondergang tegemoet gaat.

Daarom is het goed bewust te zijn van deze eigenschappen van het licht en de energieën.

Ook goed om te weten is dat energieën en het licht geen wetenschappelijke standaarden zijn, maar de wetenschap zelf en dat is het grootste misverstand onder de wetenschap en de mensen. Daar ze dit verkeert aangeleerd hebben gekregen door het onderwijs instituut.

Daarom, er mag nog veel gebeuren in de wereld, alleen het begint alles bij één bewustwording en dat is bewustwording van het licht in henzelf om dit te kunnen verstaan en hiernaar te gaan handelen. Want dit licht is de grootste, de mooiste en de meest betamelijke manifestatie allertijden, daar het licht de aanrakelaar is van deze manifestatie. Zowel door de mens, als door het bewustzijn heen. Want het bewustzijn is de opslag van deze energie en de opslag van het licht. 

Ook dat gegeven is onbekend en nog nooit onderzocht, daar de mens niet wil aangaan dat men zelf degene is die de wereld ten onder heeft laten gaan in dit onderbewuste bestaan en dat is misverstand nummer 3.

EarthMission is op zoek naar de eerste overheidsinstelling in Nederland en de wereld, om een uniek project te initiëren en daarmee een transformatie in de overheid  in gang te brengen die zo ingrijpend is dat het mensen in beweging brengt.

EarthMission is op zoek naar de eerste onderwijsinstelling in Nederland en de wereld, om een uniek project te initiëren en daarmee een transformatie in het onderwijs in gang te brengen die zo ingrijpend is dat het mensen in beweging brengt.

EarthMission is op zoek naar de eerste onderneming in Nederland en de wereld, om een uniek project te initiëren en daarmee een transformatie in de onderneming  in gang te brengen die zo ingrijpend is dat het mensen in beweging brengt.

EarthMission is op zoek naar de eerste groenvoorziening in Nederland en de wereld, om een uniek project te initiëren en daarmee een transformatie in de groenvoorziening (alleen dan anders) in gang te brengen die zo ingrijpend is dat het mensen in beweging brengt.

EarthMission is op zoek naar de eerste wetenschappelijke methode in Nederland en de wereld, om een uniek project te initiëren en daarmee een transformatie in de wetenschap  in gang te brengen die zo ingrijpend is dat het mensen in beweging brengt.

EarthMission is op zoek naar de eerste religieuze persoon in Nederland en de wereld, om een uniek project te initiëren en daarmee een transformatie in de religie in gang te brengen die zo ingrijpend is dat het mensen in beweging brengt.

EarthMission is op zoek naar het eerste maatschappelijke instituut in Nederland en de wereld, om een uniek project te initiëren en daarmee een transformatie van het instituut zelf in gang te brengen die zo ingrijpend is dat het mensen in beweging brengt.

De projecten.

De projecten zijn de missies die we allen hebben in waarheid. Alleen om nu deze transformatie eens en voor altijd aan te jagen tot grote hoogte, zijn er mensen nodig die dit aan willen gaan en hiermee zichzelf omhoog brengen in de werkelijke wereld!

Ook zijn deze mensen direct in lijn met de meest betamelijke mensen onder ons en de meest geavanceerde bewustzijnsmethoden om deze transformatie op gang te brengen.

NGO’s, bedrijven, ondernemingen, onderwijsinstellingen en de overheid worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze beweging van bewegingen, omdat dit de werkelijke beweging nabootst en zo de werkelijke transformatie in gang wordt gebracht, temeer omdat deze beweging ook nog eens wordt aangemoedigd door een energieuitwisseling die zijn weerga niet kent. Want er zijn nooit ondernemingen geweest, laat staan instellingen die zo geavanceerd zijn in hun misverstand dat er ook mensen zijn die dit nog kunnen aanmoedigen als zijnde een werkelijke leefomstandigheid of werkelijk bewustzijn en dit is helaas het einde van het bestaan. Alleen wel het eigen bestaan.

Daarom wordt er gesproken over het einde der tijden omdat er geen houdbare wereld meer is die nog langer omhoog gehouden kan worden door het licht zelf. Want het licht de werkelijke toedracht van alle manifestatie. Daar de glorie van de Almachtige God van het Licht geen werkelijke wereld nodig heeft om zich te manifesteren, alleen slechts de aanrakelaar is om te gaan manifesteren, want dit bewustzijn is aan de mens zelf om te gaan ontdekken.

Ook heeft er geen mens ooit gedacht dat deze ontwikkeling wel eens het einde van de werkelijke wereld zou kunnen zijn, want het is het einde van de wereld omdat het ook nog anders kan lopen en dat is als mensen werkelijk blijven geloven dat deze manier van leven en manifesteren de uitkomst gaat bieden maar dan anders. Want dan is het licht onverbiddelijk en zal de wereld het licht uit-tanen en treedt verval automatisch op, als een een blad die van de boom valt.

Dus mensen die werkelijk begaan zijn met de Aarde – en dat zijn er helaas te weinig, althans die werkelijk bijdragen aan een verandering – kom dan gerust naar de bijeenkomsten die voor deze missies worden georganiseerd. Ook kan men zelf deze projecten gaan initiëren en daar is EarthMission bij uitstek aangelegen om deze te begeleiden of te voorzien van materiaal om het verstaan te geven.

De missies.

De missies die er al zijn, zijn  de COALITIE VAN HET VOLK en BTW, BELASTING TOEGEVOEGDE WAARDE?, als overheidsmissies en EEN HOGER ONDERWIJS EEN HOGER BESTAAN als missie voor het Onderwijs. 

Deze missie en bewegingen zijn bewegingen boven de radar, om het zomaar te zeggen. Want deze beweging zijn de werkelijke toedrachten die nodig zijn om alle onvergewis, complottheorieën en onrust in een samenleving weg te nemen, op voorhand van een werkelijk toedracht naar wat anders. En dat anders dat wil niemand gemanifesteerd zien worden, daar het meestal tot massale onwetendheid leidt of erger.

Ook zijn er Goede Doelen die aan dezelfde voorwaarden voldoen, namelijk dat ze doorgrond zijn van het paradigma zelf, waartegen men zich verzet. Deze Goede Doelen worden ook uitgenodigd deel te nemen, maar dan nog anders en dat is door mee te gaan om deze gehele beweging aan te jagen tot grote hoogte, alleen dan op een manier die zijn weerga niet kent. En dat is door eerst zichzelf om te zetten tot de meest betamelijke instituten die erkennen zijn. Want het zijn de aanjagers van het licht in de wereld al is men hier zelf vaak onbewust van. 

Wanneer deze beweging tot stand komt als één beweging en dus het eenheidsbewustzijn laat aantanen, dan zal het licht het overnemen en zal de wereld het ook gaan waarnemen. Want dan zal terstond de gehele wereld bewustwording van hetzelfde bewustzijn dat hier wordt gemanifesteerd.

Dit is het bewustzijn van de eerste beweging die dit aan taant in de wereld en dat de beweging zelf die die het het eerste zal aantanen en dat is EarthMission en de mensen die er voor staan. 

Daarom, neem deel aan deze gezamenlijke missie, een missie van missies, een manifestatie van manifestaties en een bewustwording van alle bewustwordingen, namelijk het eenheidsbewustzijn dat hierdoor wordt aangemoedigd in de wereld.

EarthMission kent bovendien nog een beweging en dat is de WERELDEENHEIDDAG, welke de manifestatie is van de toedracht van deze bovengenoemde transformatie en nog een beweging, namelijk HET MOMENTUM, welke nodig uitgelicht zal worden in de nabije toekomst. Want deze beweging zal wereld per definitie aantanen om te veranderen, daar het het Licht zelf betreft.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...