DE TOESTAND VAN DE MENS

DE TOESTAND VAN HET BEWUSTZIJN

De toestand van de mens is de toestand van het eigen bewustzijn.

Deze toestand is de toestand van het licht dat ze wel of niet in zich hebben aangetaand om te hechten in hun eigen lichaam en zo het eigen lichaam voorzien van de energie die nodig is om te leven. Iets anders is er niet nodig om te leven, daar het water het enige is dat het lichaam ophoudt en daar is geen voedsel of iets anders voor nodig. Behalve een betamelijke gedachtengang die het licht vasthoudt in het lichamensysteem zoals men dat doorgaans onderkent.

Want het zijn de spirituele mensen die dit lichaam nog ophouden en de mensheid voorzien van het licht op deze planeet en niemand anders. Want de meeste mensen hebben het licht zover uit zichzelf weggetaand dat er geen doorkomen meer aan is voor de meest spirituelen om hen nog te voorzien van iets wat hen kan helpen het nog voor zichzelf te realiseren.

Ook zijn deze mensen geen mensen die het nog kunnen realiseren, want zij zijn al afgewezen om verder te gaan in het licht en daarmee hebben ze zichzelf al gekwalificeerd als iemand die het licht dan maar mag uittanen onder de mensen die het nog wel ophouden. 

Ook deze gedachten zijn een onbewust iets dat al langer onder de mensen is, alleen het was al die tijd toegestaan door de Almachtige God van het Licht om dit nog te realiseren voor zichzelf zodat ze mee konden komen met de mensen die wel hun uiterste best deden om dit in zichzelf op te houden.

Daar de mensheid nu verder is dan ooit tevoren wordt er nu paal en perk gesteld aan de gedachten die het nog tegenhouden om verder te gaan in de hoogte die er aan gaat komen. Want het zijn de mensen die het al die tijd hebben opgehouden, die het gaan ervaren en de mensen die het hebben tegengehouden die het ook gaan ervaren, alleen dan anders.

Ook zijn er gedachten die anderen hebben over de spirituele mensen, om zo hen te ondermijnen van hun bestaan en hun eigen wil om zich nog staande te houden. Deze stroom van onbetamelijkheid zal ook binnenkort verdwijnen als het aan de Almachtige God van het Licht ligt, want het is de stroom die alle stromen op dit moment verstoort tot uiting te komen. Nee dus.

Het is de stroom die zichzelf verstoort terug te komen in zichzelf en daarmee zichzelf uittaand op dit niveau van bestaan waar de Aarde naar toe gaat.

En zo is er niemand verantwoordelijk voor deze uitstroom van mensen, behalve zij zelf.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...