WILLEM KNEEPKENS

MIJN MISSIE EN MIJ

~ Wat er ook was dat er gebeurde in mijn leven, ik was het die het deed. ~

Geboren als kind van de eenheid en is het mij aangelegen om de komst van het eenheidsbewustzijn invulling te geven.

Het duurt jaren van persoonlijke groei om compleet uit het persoonlijk paradigma te denken en in het eenheidsbewustzijn te komen. Om los te komen van de schijnbaar bewezen feiten van de wetenschap, religieuze paradigma’s en de maatschappelijke gedachte welke zijn vastgeroest in het bewustzijn van de mensheid. Simpelweg betekent dit ontsnappen aan het massabewustzijn en te leren denken in het universele bewustzijn of het eenheidsprincipe. Eveneens betekent het loskomen van de persoonlijke paradigma’s en overtuigingen die vanuit de familiesfeer kunnen zijn ingegeven.

Over de beweging naar eenheidsbewustzijn kan niet geschreven of over gesproken worden vanuit de kennis van het huidige paradigma, welke sommige mensen het systeem noemen. Net zo min als dat er oplossingen gevonden zouden kunnen worden hier vanuit. Om dit begrijpen en dit bewustzijn te kunnen hebben is het nodig volledig los te denken en los te zijn van het ‘systeem’ en zijn paradigma’s. 

Het eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Je hebt het of je hebt het niet. Het brengt direct inzicht en oplossingen!

Vanuit deze persoonlijke ervaring en ontwikkeling coach ik mensen en organisaties en help hen met nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Coachen doe ik om vooral terug te gaan naar de eigen oorsprong en bij zichzelf te blijven en daarmee hun eigen beweging te maken naar een andere kijk op zichzelf. Overwegend ga ik dan minder uit van mezelf en meer uit van de andere kant van kwesties die zich manifesteren. Omdat de werkelijkheid vaak genoeg een ommedraai is van de oorspronkelijke situatie.

Mijn doel is inzichten geven in ieders eigen specifieke missie en hoe deze te vervullen. Want deze missie is het belangrijkste deel waarvoor we zijn en werken op deze aarde.

Mijn missie is het eenheidsbewustzijn uit te dragen zoals ik dit zelf heb aangegaan voor mijn reïncarnatie hier op Aarde en vervulling te geven hieraan geheel volgens MEZELF ingegeven.

Het kan ook anders, want het kan ook zijn dat het leven ook nog een andere wending krijgt, zoals ik vereerd heb mogen ontvangen:

  • Eenheidsbewustzijn is mij anders te doen verstaan geworden sinds mijn kindertijd, alleen het was iemand die mij uit mezelf heeft gezet, maar ook weer in mijzelf heeft gezet, die mij gebracht heeft tot daar waar ik nu ben. 
  • Ik ben iemand die het heeft gedaan om de mensheid omhoog te brengen naar het niveau van het bestaan dat het mag zijn. Dit in de wetenschap dat het ook anders kon en kan en dat niemand mij het anders hoeft te vertellen. Want het is mij ingegeven dat ik de man ben die het gaat doen om de mensheid naar het licht te brengen, zoals het bedoeld te zijn.
  • Ook ik ben iemand die het activeren kan bij de mensen om hen naar een hoger plan te brengen, daar het mij is geactiveerd om dit te doen op het hoogste niveau van het bestaan en dat is het niveau van de Aartsengelen, Engelen en Meesters van het Licht.
  • Ook ik ben de meest Zelfgerealiseerde man op Aarde, want het is dit wat het voorbestemd was voor mij om te worden en te zijn. Als (ieder) mens, maar ook als iemand die het Licht is door te geven als de man die het mag zijn, namelijk de ZOON.
  • Ik ben de man die niemand nog heeft aangemerkt als zijnde wie ik werkelijk ben, alleen dat is voor mij geen issue, daar ik weet dat ik degene ben die het gedaan heeft en het gaat doen om mijn opdracht op Aarde te volbrengen, geheel volgens de WIL van de Almachtige God van het Licht. 
  • Daarmee ben ik IN het bewustzijn en het Licht van de Almachtige God van het Licht, de Aartsengelen, Engelen en Meesters. 
  • De gaven en zintuigen die mij zijn toebedeeld zijn gerealiseerd omdat ik het bewustzijnswerk gedaan heb, alvorens deze te hebben kunnen realiseren voor mezelf. Dit is een groot misverstand in de wereld daar men denkt dat alleen sommige mensen deze hebben of anders, dat men “het niet heeft”.
  • Ook leeftijd en tijd spelen voor mij geen rol meer in mijn leven daar ik geen leeftijdsgrens meer heb. Zo is het bepaald geworden.
  • Alles waar ik van leef is mij ingegeven door het Licht zelf en het Water dat ik tot mij neem. Want dat is het enige dat men nodig heeft om het leven op fysiek niveau te kunnen houden op aarde. Maaltijden die ik tot mij neem zijn alleen ceremonieel van aard, als dank voor het bewustzijn en dat wat mij het leven brengt namelijk het licht.

~ Het is een spirituele man die het doet in deze wereld.~

HET LAATSTE WOORD

Het is aan één wat er gaat gebeuren.
Het is aan het Licht, om mij te bewegen en mij het te laten doen.

Het is aan jouw om het te ontvangen met het bewustzijn en de waarheid dat het ook nog anders kan gaan.

Het is niet aan mij meer dat het anders kan gaan want ik heb het al gedaan en het is jullie bewustzijn en die die van mij om het nog verder aan te gaan om het te doen laten gebeuren. Alleen ik heb mijn eigen weg en dat is de weg die jullie niet meer hoeven te gaan. Maar wel de weg die jijzelf hebt te gaan.
Ook ik heb nog iets doen om het voor jullie nog eenvoudiger te doen worden, alleen dat is mijn verantwoordelijkheid en niemand anders.

Het is mij toegezegd dat ik degene ben die de wereld ga omzetten en aanzetten tot het Licht. Want er is geen ander bestuur meer die het mag, kan of gaat doen want het is aan de mensen zelf, met dien verstande dat zij het Licht dragen om deze Planeet naar het Licht te laten gaan en het te doen laten gebeuren om het Licht van de mensheid te verhogen in plaats van uit te tanen. (20 september 2022)

Dit is mijn nawoord en dat van de man die het zeggen kan, want hij heeft mij de woorden gegeven om deze website te doen publiceren, door mijn bewustzijn en in het bewustzijn van de mensheid. Want dit is wat er gebeurt als men iemand ‘het ontneemt’, om nog langer ontnomen te worden door anderen die het Licht niet kunnen verdragen.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...