MIJN MISSIE

~ Wat er ook was dat er gebeurde, ik was het die het deed. ~

Geboren als kind van de eenheid en is het mij aangelegen om de komst van het eenheidsbewustzijn invulling te geven.

Het duurt jaren van persoonlijke groei om compleet uit het persoonlijk paradigma te denken en in het eenheidsbewustzijn te komen. Om los te komen van de schijnbaar bewezen feiten van de wetenschap, religieuze paradigma’s en de maatschappelijke gedachte welke zijn vastgeroest in het bewustzijn van de mensheid. Simpelweg betekent dit ontsnappen aan het massabewustzijn en te leren denken in het universele bewustzijn of het eenheidsprincipe. Eveneens betekent het loskomen van de persoonlijke paradigma’s en overtuigingen die vanuit de familiesfeer kunnen zijn ingegeven.

Over de beweging naar eenheidsbewustzijn kan niet geschreven of over gesproken worden vanuit de kennis van het huidige paradigma, welke sommige mensen het systeem noemen. Net zo min als dat er oplossingen gevonden zouden kunnen worden hier vanuit. Om dit begrijpen en dit bewustzijn te kunnen hebben is het nodig volledig los te denken en los te zijn van het ‘systeem’ en zijn paradigma’s. 

Het eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Je hebt het of je hebt het niet. Het brengt direct inzicht en oplossingen!

Vanuit deze persoonlijke ervaring en ontwikkeling coach ik mensen en organisaties en help hen met nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Coachen doe ik om vooral terug te gaan naar de eigen oorsprong en bij zichzelf te blijven en daarmee hun eigen beweging te maken naar een andere kijk op zichzelf. Overwegend ga ik dan minder uit van mezelf en meer uit van de andere kant van kwesties die zich manifesteren. Omdat de werkelijkheid vaak genoeg een ommedraai is van de oorspronkelijke situatie.

Mijn doel is inzichten geven in ieders eigen specifieke missie en hoe deze te vervullen. Want deze missie is het belangrijkste deel waarvoor we zijn en werken op deze aarde.

Mijn missie is het eenheidsbewustzijn uit te dragen zoals ik dit zelf heb aangegaan voor mijn reïncarnatie hier op Aarde en vervulling te geven hieraan geheel volgens MEZELF ingegeven.

HET LAATSTE WOORD

Het is aan één wat er gaat gebeuren.
Het is aan het Licht, om mij te bewegen en mij het te laten doen.

Het is aan jouw om het te ontvangen met het bewustzijn en de waarheid dat het ook nog anders kan gaan.

Het is niet aan mij meer dat het anders kan gaan want ik heb het al gedaan en het is jullie bewustzijn en die die van mij om het nog verder aan te gaan om het te doen laten gebeuren. Alleen ik heb mijn eigen weg en dat is de weg die jullie niet meer hoeven te gaan. Maar wel de weg die jijzelf hebt te gaan.
Ook ik heb nog iets doen om het voor jullie nog eenvoudiger te doen worden, alleen dat is tussen mijn verantwoordelijkheid en niemand anders.

Het is mij toegezegd dat ik degene ben die de wereld ga omzetten en aanzetten tot het Licht. Want er is geen ander bestuur meer die het mag, kan of gaat doen want het is aan de mensen zelf, met dien verstande dat zij het Licht dragen om deze Planeet naar het Licht te laten gaan en het te doen laten gebeuren om het Licht van de mensheid te verhogen in plaats van uit te tanen. (20 september 2022)

Dit is mijn nawoord en dat van de man die het zeggen kan, want hij heeft mij de woorden gegeven om deze website te doen uitgeven door mijn bewustzijn en in het bewustzijn van de mensheid. Want dit is wat er gebeurt als men iemand het uittaant om nog langer uitgetaant te worden door anderen die het Licht niet kunnen verdragen.

× Hoe kan ik je helpen?