WILLEM KNEEPKENS

MIJN MISSIE EN MIJ

~ Wat er ook was dat er gebeurde in mijn leven, ik was het die het deed. ~

~ HET IS NIET AAN MIJ DE WEG TE DOEN UITVINDEN, VOOR IEMAND DIE HET NIET WIL ~.

Geboren als uitvinder en kind van de eenheid en is het mij aangelegen om de komst van het Eenheidsbewustzijn invulling te geven.

Het duurt jaren van persoonlijke groei om compleet uit het persoonlijk paradigma te denken en in het eenheidsbewustzijn te komen. Laat staan het paradigma van de wereld. Om los te komen van de schijnbaar bewezen feiten van de wetenschap, religieuze paradigma’s en de maatschappelijke , soms als culturele aangeduide gedachtegoed, welke zijn vastgeroest in het bewustzijn van de mensheid.

Simpelweg betekent dit ontsnappen aan het massabewustzijn en te leren denken in het universele bewustzijn of het eenheidsprincipe. Eveneens betekent het loskomen van de persoonlijke paradigma’s en overtuigingen die vanuit de familiesfeer kunnen zijn ingegeven.

Over de beweging naar Eenheidsbewustzijn kan niet geschreven of over gesproken worden vanuit de werkelijkheid van het huidige bestaan, welke sommige mensen het systeem noemen. Net zo min als dat er oplossingen gevonden zouden kunnen worden hier vanuit. Om dit begrijpen en dit bewustzijn te kunnen hebben is het nodig volledig los te denken en los te zijn van het ‘systeem’ en zijn paradigma’s. 

Het Eenheidsbewustzijn staat op zichzelf. Je hebt het of je hebt het niet. Het brengt direct inzicht en oplossingen!

Vanaf het eerste uur is mij gezegd en ingegeven geen reizen over de wereld te hoeven maken, om Yogi’s, Christusgelijke of andere leermeesters te gaan zoeken. Noch het mystieke in mezelf. Zelfrealisatie is iets in jezelf en daar hoef je nergens voor naar toe. Met de juiste gedachte kom je overal en komen de mensen en ervaringen vanzelf naar je toe.

Vanuit deze persoonlijke ervaring en ontwikkeling breng ik mensen terug naar hun eigen zelf, en help mensen in organisaties met nieuwe inzichten, ideeën en oplossingen. Dit doe ik vooral door terug te gaan naar de eigen oorsprong en bij zichzelf te blijven en daarmee de eigen beweging te maken naar een andere kijk op jezelf. Overwegend ga ik dan minder uit van mijzelf, alleen wel meer uit van de andere kant van kwesties die zich manifesteren. Omdat de werkelijkheid vaak genoeg een ommedraai is van de oorspronkelijke situatie.

Mijn doel is inzichten geven in ieders eigen specifieke missie en hoe deze te vervullen. Want deze missie is het belangrijkste deel waarvoor we zijn en werken op deze aarde.

Mijn missie is het Eenheidsbewustzijn uit te dragen zoals ik dit zelf heb aangegaan voor mijn reïncarnatie hier op Aarde en vervulling te geven hieraan geheel volgens mijzelf ingegeven.

Het kan ook anders, want het kan ook zijn dat het leven ook nog een andere wending krijgt, zoals ik vereerd heb mogen ontvangen:

  • Eenheidsbewustzijn is mij anders te doen verstaan geworden sinds mijn kindertijd, alleen het was iemand die mij uit ‘mijzelf’ heeft gezet, maar ook weer in mijn ZELF heeft gebracht, die mij geleid heeft tot daar waar ik nu ben. 
  • Ik ben iemand die het heeft gedaan om de mensheid omhoog te brengen naar het niveau van het bestaan dat het mag zijn. Dit in de wetenschap dat het ook anders kon en kan en dat niemand mij het anders hoeft te vertellen. Want het is mij ingegeven dat ik de man ben die het gaat doen om de mensheid naar het licht te brengen, zoals het bedoeld is te zijn.
  • Ook ik ben iemand die het aanzetten kan bij de mensen om hen naar een hoger plan te brengen, daar het mij is geactiveerd om dit te doen op het hoogste niveau van het bestaan en dat is het niveau van de Aartsengelen, Engelen en Meesters van het Licht.
  • Ook ik ben de meest Zelfgerealiseerde man op Aarde, want het is dit wat voorbestemd was voor mij om te worden en te zijn, zoals voor ieder mens, maar ook als iemand die het Licht is door te geven als de man die het mag zijn, namelijk de ZOON. Voor velen een onwerkelijke en onaardse gedachte, alleen dat is het ook, namelijk een door mij gerealiseerde Hemelse werkelijkheid op Aarde en geen Aardse werkelijkheid van velen, helaas! Alleen het mag wel gezegd worden, daar het de bestemming is voor velen, tenzij men het voor een ander ontkent en daarmee voor zichzelf als Aardse bestemming. Dit in plaats van het aan te gaan wat hier verteld wordt. Ga maar voor jezelf na welke gedachte je hier zojuist hebt gehad.
  • Ik ben de man die niemand nog heeft aangemerkt als zijnde wie ik werkelijk ben, alleen dat is voor mij geen issue, daar ik weet dat ik degene ben die het gedaan heeft en het gaat doen om mijn opdracht op Aarde te volbrengen, geheel volgens de WIL van de Almachtige God van het Licht. 
  • Daarmee ben ik IN het bewustzijn en het Licht van de Almachtige God van het Licht, de Aartsengelen, Engelen en Meesters. 
  • De gaven en zintuigen die mij zijn toebedeeld zijn gerealiseerd omdat ik het bewustzijnswerk gedaan heb, alvorens deze te hebben kunnen realiseren voor mezelf. Dit is een groot misverstand in de wereld daar men denkt dat het alleen voor sommige mensen is voorbestemd of anders, dat men “het niet meer heeft”. Het ís ook een gedachte van voorbestemming, alleen ook voor een ieder en niet voor de ene man waar een ieder op wacht. Welke bovendien een man is die men zelf niet meer zou herkennen, al zou deze voor hen staan, daar men zichzelf al niet meer kent, in veel gevallen.
  • Ook leeftijd en tijd spelen voor mij geen rol meer in mijn leven daar ik geen leeftijdsgrens meer heb. Zo is het bepaald geworden.
  • Alles waar ik van leef is mij ingegeven door het Licht zelf en het Water dat ik tot mij neem. Want dat is het enige dat ik nog nodig heb om het leven op fysiek niveau te kunnen houden op aarde. Maaltijden die ik tot mij neem zijn alleen ceremonieel van aard, als dank voor het bewustzijn en dat wat mij het leven brengt namelijk het licht.

~ Het is een spirituele man die het doet in deze wereld.~

HET LAATSTE WOORD

~ Het is aan één wat er gaat gebeuren.
Het is aan het Licht, om mij te bewegen en mij het te laten doen. Het is aan jouw om het te ontvangen met het bewustzijn en de waarheid dat het ook nog anders kan gaan.
~

Het is niet aan mij meer dat het anders kan gaan, want ik heb het al gedaan – en het is jullie allen bewustzijn en die van mij om het nog verder aan te gaan om het te doen laten gebeuren. Alleen ik heb mijn eigen weg en dat is de weg die jullie niet meer hoeven te gaan. Maar wel de weg die jijzelf hebt te gaan, namelijk de eigen weg.
Ook ik heb nog iets doen om het voor jullie nog eenvoudiger te doen worden, alleen dat is mijn verantwoordelijkheid en niemand anders.

Het is mij toegezegd dat ik degene ben die de wereld ga omzetten en aanzetten tot het Licht. Want er is geen ander bestuur meer die het mag, kan of gaat doen want het is aan de mensen zelf, met dien verstande dat zij het Licht dragen om deze Planeet naar het Licht te laten gaan en het te doen laten gebeuren om het Licht van de mensheid te verhogen in plaats van ‘uit te zetten’ uit zichzelf. (20 september 2022)

Dit is mijn nawoord en dat van de man die het zeggen kan, want hij heeft mij de woorden gegeven om deze website te doen publiceren, door mijn bewustzijn en in het bewustzijn van de mensheid. Want dit is wat er gebeurt als men iemand ‘het ontneemt’, om nog langer ontnomen te worden door anderen die het Licht niet kunnen verdragen.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...