WAAR GAAT HET HEEN

WAAR GAAT HET HEEN IN DE WERELD.

~ De Almachtige God van het Licht. ~

Er zijn gedachten in de wereld die mensen verder weg brengen van het werkelijke bestaan zoals dat is neergezet vanaf het begin der tijden. 

Het hogere bestaan is een recht van bestaan dat door de Almachtige God van het Licht is voortgebracht sinds de eerste mens op Aarde kwam. Dit recht is het recht om spirituele gedachten te hebben en deze ook te verzetten in de wereld. Het is het geboorterecht van elk mens. Ieder mens heeft recht op gedachten die hen helpen verder te komen op het spirituele pad en op weg naar henzelf terug, als het zo bedoeld is. Want het is niet gezegd dat er meer mensen komen op Aarde, maar wel minder. Er zullen minder mensen op Aarde verblijven, want de Almachtige God van het Licht heeft besloten alleen nog spirituele mensen toe te laten op de bodem van deze Aarde.

Alle andere mensen krijgen een eigen plaats in het universum en zullen daarvoor weinig tekenen krijgen voordat er definitief besloten is wie waar heen gaat. 

Alle andere mensen die spiritueel onderlegt zijn zullen er weinig last meer van hebben als deze mensen van de aardbodem verdwenen zijn, alleen wel hun eigen lessen moeten optekenen als zijnde nog te realiseren. Dit is dan zonder de mensen die vergewist zijn, want er zijn geen mensen meer die hen bewust maken van het kwaad dat in hen schuilt. Dit bewustzijn is door de Almachtige God van het Licht samen met andere Meesters van het Licht aangetaant om te verhogen tot het eenheidsbewustzijn of anders gewoon te verdwijnen van deze Aarde. Want het eenheidsbewustzijn is het enige bewustzijn dat nog wordt getolereerd op deze Aardbodem. 

Het eenheidsbewustzijn is het bewustzijn dat door de Almachtige God van het Licht wordt aangemerkt als het bewustzijn van de door de meesters van het Licht en de engelen van het Licht, die doorgaan als de hoeders van deze Aarde. Deze hoeders zijn niet bedoeld als de mensen die de Aarde gaan veranderen. Het zijn de wezens die behoeden dat er andere wezens naar de Aarde komen om de voortgang naar het eenheidsbewustzijn te verstoren. Het zijn de wezens die ook nog eens alle andere mensen aantanen om verder te gaan in het licht. 

Dit licht is het enige licht dat nog wordt aangemerkt op deze Aarde als het Licht van de Almachtige God van het Licht. Het Licht van de Almachtige God van het Licht is het Licht dat elk mens kan evenaren als ze het tenminste ook willen, want zij hebben alleen een eigen wil gekregen om dit licht in henzelf vast te laten zetten en dit licht te behouden.

Wee degene die dit licht toch nog wil aftanen om zodoende het licht aan te houden als iets dat van een ander mag worden vergewist en van de ander mag worden gemaand. Deze persoon zal worden vervolgd om toch nog van deze Aarde te worden verwijderd en naar een ander oord te worden gebracht. Een ander oord waar mensen liever niet naar toe gaan, daar er veel mensen zijn aangemerkt als mensen die niet graag nog iets willen weten van het bestaan van het bewustzijn dat we kennen als dat van het licht. Want het zijn deze mensen die al ellenlang de bodem van de aarde hebben vervuild met hun energie en hun andere kant van de wereld gedachten. 

Deze gedachten zijn gedachten die niet van het licht zijn, namelijk gedachten die van het duister zijn en kunnen worden aangemerkt als het bewustzijn van een duistere persoon die niet meer in het licht wil komen en zo de voortgang en de evolutie willen tegenhouden om zo zelf niets te hoeven doen om verder te komen, omdat hen dat slecht afgaat. Dit gaat hen slecht af omdat ze dan eerst zelf door hun eigen slechte manieren van bestaan heen moeten gaan en hun aftanende houding naar anderen. En dit laatste is het ergste wat hen zelf kan overkomen omdat ze dan zelf hun eigen licht moeten ophouden en dat is iets wat ze niet kunnen, omdat ze afvallig zijn geweest aan de Almachtige God van het Licht en de mensen die het licht hoog houden in de wereld.

Daarom is er nog slechts één bewustzijn dat nog mag worden voortgedragen en dat is het eenheidsbewustzijn. Dit bewustzijn is het bewustzijn dat door de Almachtige God van het Licht wordt aangemerkt als het bewustzijn dat door anderen mag worden gezien als het bewustzijn van de eerste mens en de eerste man/vrouw op Aarde. 

Manvrouw zijn is de ware aarde van elk persoon op deze planeet en zal in deze worden aangemerkt als het gedachtengoed van de eerste goddelijke wezen op deze aardbodem en dat is de Almachtige God van het Licht. Deze manvrouw is het eerste wezen dat op deze Aarde is vergewist om te worden voorgedragen als de Almachtige God van het Licht. Omdat de eerste persoon die op deze Aarde kwam ook nog eens de eerste manvrouw was die het licht ophield tot de hoogte die het nu nog heeft. Alleen de hoogte van het licht op Aarde nu is afgetaand omdat mensen zelf nu verantwoordelijk zijn voor het voortbestaan van deze planeet en dat is hen niet zo goed bekomen.

Daarom wordt deze planeet vergewist als zijnde een planeet die het licht nog mag ingaan, maar dan wel op één voorwaarde en dat is dat alle mensen zelf kunnen kiezen waar ze heen willen gaan. Of blijven op deze Aarde of te worden vergezeld van een escort naar een ander oord.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...