COPYRIGHT VERSUS KARMA

Het is geen recht om iets wat op deze website is gepubliceerd, zonder meer over te nemen, zonder bronvermelding of in elk geval iets van krediet te geven. Het is geven en gegeven worden dat overvloed creëert in de eerste plaats, voor jezelf. 

Een besluit om dit toch te doen, zelfs met vermelding op deze website heeft daarom consequenties die voor alleen jou van toepassing zijn en de BRONGEVER van alle informatie die hier gepubliceerd is. Want deze Bron is de BRON en daarmee wordt rekenschap afgelegd. De minste erkenning is een vorm van dankbaarheid bovendien, waarmee overvloed al bij je terugkeert en je het voor jezelf bevestigd.

Doorgeven of delen van publicatie wordt op voorhand zeer gewaardeerd en het keerpunt voor jezelf is daarmee gedaan. Als een gevolg dat het resultaat is van de oorzaak.

Het is geven en gegeven worden, wat het gaat doen in deze wereld en de Aarde naar het Licht brengt en zo is het eerste begin van jou eigen terugkeer gemaakt, naar een Hoger Bestaan dat deze wereld toekomt.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...