SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE VAN IDEOLOGIE

DE NIEUWE DIMENSIE IS EEN HOGER BESTAAN

De Nieuwe Dimensie van Ideologie zal opereren volgens Nieuwe Wetten!

13 Manieren waarop ideologie (religie) – zichzelf – zal organiseren en transformeren.

Een spelveranderende transformatie!

Ideologie in een nieuwe dimensie is non-hierarchisch.
Ideologie in een nieuwe dimensie is non-dualistisch.
Ideologie in een nieuwe dimensie is non-profit.
Ideologie in een nieuwe dimensie is non-conform.
Ideologie in een nieuwe dimensie is non-owned.
Ideologie in een nieuwe dimensie is non-religieus.
Ideologie in een nieuwe dimensie is non-institutioneel.

Ideologie in een nieuwe dimensie wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend).
Ideologie in een nieuwe dimensie wordt collectief geleid (zelfsturend).
Ideologie in een nieuwe dimensie wordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
Ideologie in een nieuwe dimensie wordt collectief ‘gevonden’ (zelflerend).
Ideologie in een nieuwe dimensie wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend).

Ideologie in een nieuwe dimensie is onderling verbonden.

Dit is het spel dat veranderd! Ideologie wordt ideologie!

SCOPE

Ideologie en religie

Focus/Essentie: Vraagstukken omtrent het wezenlijke van het leven en welke inzichten we kiezen als ideaal om naar te leven en maatschappij naar in te richten. In hoever zijn deze idealen of inzichten nog terug te vinden binnen de instituten van onze maatschappij?

Te transformeren aspecten: Religieuze dogma’s, fanatisme, religieus fanatisme, doctrine, manipulatie. De misvattingen in alle -isme’s.

Op te lossen kwesties in de wereld: Onderdrukking en doctrine.

Doel: De essentie van het leven terugvinden en terugbrengen binnen alle ‘instituten’ van deze maatschappij.

Maatschappelijke ideologisch keuzes

  1. Kiezen voor eigen leiderschap en verantwoordelijkheid in de vervulling van eigen idealen en eigen missie.
  2. Zelfreflectie van ideologische instelling of religieus instituut, om te kijken naar eigen waarden en normen.
  3. Verspreiding van ideologie of religie is geen doel op zich.
  4. Kiezen voor een nieuwe relatie van religieuze en ideologische instellingen tot de maatschappij en het vinden van hun eigen plaats binnen de ontwikkelingen naar een nieuwe wereld.
  5. Zoeken naar waarheid en juiste interpretatie en ware betekenissen hiervan.
  6. Integratie van religies en ideologieën tot één ‘religie’.
  7. Kiezen voor bevrijding van de doctrine en indoctrinatie die op allerlei wijzen plaats vindt. Losmaken van de verbindingen met het instituut kerk.

© EarthMission

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...