SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE VAN REGERINGSCHAP

DE NIEUWE DIMENSIE IS EEN HOGER BESTAAN

De Nieuwe Wereld van Regeringschap zal opereren volgens Nieuwe Wetten!

13 Manieren waarop het Regeringschap – zichzelf – zal organiseren en transformeren.

Een spelveranderende transformatie!

Regeringschap in een nieuwe wereld is non-politiek.
Regeringschap in een nieuwe wereld is non-bureaucratisch.
Regeringschap in een nieuwe wereld  is non-lokaal.
Regeringschap in een nieuwe wereld  is non-dualistisch.
Regeringschap in een nieuwe wereld is non-owned.
Regeringschap in een nieuwe wereld  is non-religieus.
Regeringschap in een nieuwe wereld is non-institutioneel.

Regeringschap in een nieuwe wereld  wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend).
Regeringschap in een nieuwe wereld  wordt collectief geleid (zelfsturend).
Regeringschap in een nieuwe wereld  wordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
Regeringschap in een nieuwe wereld  wordt collectief geïnnoveerd (zelflerend).
Regeringschap in een nieuwe wereld  wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend).

Regeringschap in een nieuwe wereld  is onderling verbonden.

Dit is het spel dat veranderd! Regeringschap wordt het regeringsschap van het bewustzijn!

SCOPE

Regeringschap, Staatsmanschap, Leiderschap en Politiek activisme.
(werkgebied regering, leidinggevende functies in overheid, zaken, instellingen)

Focus/Essentie: Besluitvorming in dienst van het geheel.
Zien van de werkelijke omvang van dat waar de beslissing over te nemen zijn. Te komen tot het momentum waarop dingen werkelijk veranderen en we bereiken wat we willen.
Het nemen van beslissingen die leiden tot zelfactivatie, zelforganisatie en zelfgeïnitieerde groei.
Regeringschap, leiderschap, staatsmanschap, bewustzijnsleiderschap op basis van gelijkheid, eenheid en als deel van het geheel. Dienstbaarheid aan het geheel zonder eigen identiteit op te geven. Autonoom en deel van de wereld tegelijkertijd.

Op te lossen kwesties in de wereld: Machtspolitiek, rangen en standen, monopoly, protectionisme, dualiteit, polarisatie, politiek-“links-rechts”.

Doel: Dienen van geheel, “één voor allen” en allen leidend naar eenheid, eenwording, vereniging zonder eigen soevereiniteit of identiteit op te geven.

Maatschappelijke staatkundige keuzes:

 1. Regeren en leiden uitgaande van eigen kracht in plaats vanuit elkaars tegenstelling en (politieke) strijd om positie en invloed te verwerven. Leidinggeven vanuit authenticiteit en creëren en ontwikkelen van eigen randvoorwaarden en omgeving.
  Scheiding van staat en ‘onderneming’, scheiding van staat en ‘wetenschap’, in de zin van tegengaan van belangenverstrengeling met welk instituut dan ook.
  Interventies in de wereld in de vorm van hulpprogramma’s en bescherming.
 2. Wat betreft grenzen, deze stellen daar waar ze stellen zijn, namelijk t.o.v. corruptie, schending van mensenrechten en misbruik etc. Verantwoording nemen voor de oorzaak en ontstaan hiervan en maatregelen nemen om dit te voorkomen.
 3. Grote delen van de wereld wordt deelname van de wereldeconomie onthouden. Werkelijke overvloed creëren we door participatie van de gehele wereldbevolking. Hoe kunnen we dit creëren zonder deze deelname? Financiele inclusie.
  Belasting verhoging op producten die een belasting zijn voor mens (gezondheid), milieu en maatschappij.
 4. Bevorderen van herstelprogramma’s voor natuur, milieu en projecten op sociaal/cultureel gebied om integratie en harmonie te bevorderen.
 5. De allesbeslissende maatregelen nemen door een ondersteunende rol in de ontwikkeling van maatschappij transformerende technologieën en digitalisering.
 6. Te leiden vanuit ideologie, visie en bewustzijnsleiderschap.
 7. De allesbeslissende maatregelen nemen om de weg vrij te maken voor maatschappij transformerende ontwikkelingen, decentralisatie, financiele inclusie, integratie en grootschalige (internationale) ontwikkelingsprojecten. Het toelaten van zelfregulering, bevorderen zelforganisatie. Open governance ten aanzien van overheidsfinanciën, overheidsbestedingen, achtergronden, en de totstandkoming van overheidsbeleid.
  Daar waar ontnomen wordt of onttrokken wordt aan natuur of omgeving op andere locaties weer teruggeven.

© EarthMission

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...