SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE VAN EDUCATIE

DE NIEUWE DIMENSIE IS EEN HOGER BESTAAN

De Nieuwe Dimensie van Educatie zal opereren volgens Nieuwe Wetten!

13 Manieren waarop educatie – zichzelf – zal organiseren en transformeren.
Een spelveranderende transformatie!

Educatie in een nieuwe dimensie is non-managed.
Educatie in een nieuwe dimensie is non-employed.
Educatie in een nieuwe dimensie is non-lokaal.
Educatie in een nieuwe dimensie is non-profit.
Educatie in een nieuwe dimensie is non-owned.
Educatie in een nieuwe dimensie is non-religieus
Educatie in een nieuwe dimensie is non-institutioneel.

Educatie in een nieuwe dimensie wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend).
Educatie in een nieuwe dimensie wordt collectief geleid (zelfsturend).
Educatie in een nieuwe dimensie wordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
Educatie in een nieuwe dimensie wordt collectief geïnnoveerd (zelflerend).
Educatie in een nieuwe dimensie wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend).

Educatie in een nieuwe dimensie is onderling verbonden.

Dit is het spel dat veranderd! Onderwijs wordt onderwijs!

SCOPE

Onderwijs, Educatie, Opvoeding.

Focus/Essentie: Wat nodig is in de wereld is de unieke bijdrage van ieder als individu vanuit zijn/haar volste potentieel, nodig om de hele nieuwe ontwikkeling op gang te brengen. Hiervoor is zelfontwikkeling, psychologische ontwikkeling en karakterontwikkeling de basis. Onderwijs, maar ook media als overdrager, zijn de pijlers om dit beschikbaar te maken, voor ieder om zich tot volledig potentieel te kunnen ontwikkelen.
Een goed onderwijs is deel van de nalatenschap aan volgende generaties en is bepalend voor succes en groei.
Zelfontwikkeling leid tot de bron van kennis die men nodig heeft, om precies dat te leren wat de persoon nodig heeft.
Bewustzijnsontwikkeling en zelfrealisatie. Helder begrip van de essentie van alles (wijsheid) en doorgeven, overdragen van kennis.

Te transformeren aspecten: Voorwaardelijkheid.

Op te lossen kwesties in de wereld: Gebrek aan aandacht voor bewustzijnsontwikkeling en gezonde psychologische ontwikkeling vanaf het basisonderwijs. Geen of te weinig aandacht, nog door het onderwijs, noch door de media voor het meest essentiële van de menselijke ontwikkeling. Hoe kunnen we de aandacht voor iets vragen van onze kinderen als men die zelf al niet heeft?

Doel: We zijn ieder deel van het geheel en het ligt in de bedoeling dat wij een deel van dat wat er te leren is op deze aarde voor onze rekening nemen en dat deel heeft het meest betrekking op onszelf.

Maatschappelijke onderwijskundige keuzes

  1. Inzet media waarvoor het bedoelt is, namelijk volledig gericht op bewustmaking, bewustwording, leren, groei, doorgeven van kennis en ook amusement, in plaats van manipulatie van de massa.
  2. Aanbieden onderwijs en doorgeven van kennis gebaseerd op zelfontwikkeling, opvoeding, ontwikkeling kwaliteiten, normen en waarden, karakterontwikkeling, ontwikkeling van eigen wil, expressie, verantwoordelijkheid en zelflerend vermogen en te creëren leiders in plaats van volgers. (leiders creëren leiders)
  3. Onderwijs beschikbaar voor iedereen, van elk niveau, waar ook ter wereld. Creëren platforms voor interactieve leerconcepten.
  4. Leren door integratie van alles; wetenschappen, culturen, technologien. Spiegelen in plaats van testen.
  5. Feitenkennis van de wereld ondergeschikt maken aan zelfontwikkeling en zelfontplooiing.
  6. Onderwijs, zelfontwikkeling door zelfactivatie, zelfsturing en zelforganisatie door deze te integreren in het aanbod vanaf de basisschool.
  7. Inrichten van onderwijs en het hele traject van ontwikkeling, op zelflerend vermogen, zelfontwikkeling, ontwikkeling van kwaliteiten, normen, waarden, karakterontwikkeling, ontwikkeling van eigen wil, expressie, verantwoordelijkheid, een leven lang leren. De transformatie van onderwijs.

© EarthMission

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...