SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE VAN WETENSCHAP

DE NIEUWE DIMENSIE IS EEN HOGER BESTAAN

De Nieuwe Dimensie van Wetenschap zal opereren volgens Nieuwe Wetten!

13 Manieren waarop de wetenschap – zichzelf – zal organiseren en transformeren.

Een spelveranderende transformatie!

Wetenschap in een nieuwe dimensie is non-managed
Wetenschap in een nieuwe dimensie is non-employed.
Wetenschap in een nieuwe dimensie is non-lokaal.
Wetenschap in een nieuwe dimensie is non-profit.
Wetenschap in een nieuwe dimensie is non-owned.
Wetenschap in een nieuwe dimensie is non-‘wetenschappelijk’.
Wetenschap in een nieuwe dimensie is non-institutioneel.

Wetenschap in een nieuwe dimensie wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend).
Wetenschap in een nieuwe dimensie wordt collectief geleid (zelfsturend).
Wetenschap in een nieuwe dimensie wordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
Wetenschap in een nieuwe dimensie wordt collectief geïnnoveerd (zelflerend).
Wetenschap in een nieuwe dimensie wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend).

Wetenschap in een nieuwe dimensie is onderling verbonden!

Dit is het spel dat veranderd! Wetenschap wordt wetenschap!

SCOPE

Wetenschap en kennis

Focus/Essentie:
De sleutel tot nieuwe en grensverleggende technologieën ligt op niveau van bewustzijn.
Oplossingen in de vorm van doorbraaktechnologie kunnen alleen gevonden worden door het bereiken van een bepaald bewustzijn. Bepaalde antwoorden kunnen we alleen vinden als we de dingen gaan bezien vanuit het volledige begrip van dingen. Met andere woorden om een allesomvattend begrip te hebben is het nodig om deze te ontwikkelen.
Er bestaan geen grenswetenschappen. Wetenschappelijke doorbraken komen binnen bereik wanneer de wetenschappelijke grenzen worden verlegd. Wetenschap op basis van weten.

Te transformeren aspecten: Arrogantie, ‘kennis is macht’, vooringenomenheid, bewijslast; “als het niet wetenschappelijk bewezen is, bestaat het niet”.

Op te lossen kwesties in de wereld:
De moderne wetenschap is ‘de wetenschap’ en al het andere is alternatief. Wie bepaalt wat alternatief is? Lobby om wat binnen de wetenschap wel of niet aanvaard wordt of als standaard geldt. Machtsinvloeden, lobby, vanuit het wetenschappelijke instituut op staat en publieke opinie, vergelijkbaar met die van de kerk vóór de inquisitie.
Kwesties op gebied van volksgezondheid, voedselveiligheid, verplichte inenting.

Doel: Bereiken van doorbraken op wetenschappelijk gebied door oplossen van eigen paradigma’s. Ontwikkelen van nieuwe geavanceerde technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van energie, aarde-herstel en gezondheid/voeding, lichttechnologie en geavanceerde materialen.

Maatschappelijke keuzes in wetenschap

  1. Een open mind ten opzichte van wetenschappen die buiten het eigen gezichtsveld liggen.
  2. Wetenschappelijk instituut als open-knowledge instituut. Kennis toegankelijk maken voor iedereen. Publiek laten meedenken in oplossen van wetenschappelijke vraagstukken.
  3. Toepassen van oorspronkelijke geneeswijzen binnen de instituten van zorg en hospitalen en vergoeding hiervoor, om deze zo op grote schaal beschikbaar te maken.
  4. Gelijkwaardig stellen van moderne geneeskunde met oorspronkelijke geneeswijzen.
  5. Integratie van wetenschappen ‘tot één concept voor alles’.
  6. Acceptatie van het feit dat genezing op het niveau van bewustzijn plaats vindt.
    Ethiek komt eerst.
  7. Kiezen voor vermindering van regelgeving.

© EarthMission

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...