FOOTPRINT REALISATIE

DE FOOTPRINT MISSIE VOOR DE ORGANISATIE

~Concurrentie maakt dat de onderneming zijn/haar identiteit verlies. ~

Als organisatie bent u bewust van de transitie in de wereld en u wilt bewust verantwoording nemen met betrekking tot uw omgeving. Mogelijk wilt u weten hoe. Grote veranderingen bieden ook grote mogelijkheden in een geheel nieuwe dimensie van wat al gedaan werd. Een uitdaging is dat zeker.

Eigen waarden, kernwaarden zijn daarbij bepalend voor de focus. De eigen missie herkent men wanneer inspanningen, in ‘volledige’ synergie, zonder al teveel obstakels tot succes leiden. Dan ben je als organisatie het juiste aan het doen. Een van de belangrijkste vragen daarbij is misschien wel wat dat succes is. De vraag stellen is het antwoord krijgen, voor de definiëring van het eigen succes.

Succes wordt bepaald door groei. Transformatie leidt tot groei en is dus essentieel.
Succes volgt wanneer men op eigen kracht obstakels neemt en de ontstane mogelijkheden weet te benutten. U begrijpt dat de eigen transitie u in staat stelt uw grotere positie in te nemen in het geheel van ontwikkelingen die plaatsvinden en dat stilstand tot crisis leidt.
U begrijpt, dat de eigen werkelijke transitie succes als logisch gevolg heeft en verloopt volgens ‘NIEUWE WETMATIGHEDEN’.

Met een duidelijk inzicht als het gaat om de eigen identiteit kunt u uw strategie bepalen en een leidende rol gaan spelen in plaats van een volgende. U begrijpt dat een leidende rol niet slechts bestemd is voor enkele, maar voor elke organisatie.

Uw nieuwe zakelijke activiteiten gaan niet alleen meer over technologie en bediening van cliënten maar over een specifieke missie en het ‘zijn’ van de organisatie en het ‘zijn van de mensen. Het waarom, IS DE MISSIE en wordt dan de missie.
Het paradigma en het spel veranderd. Ook in uw organisatie?

Het footprintprogramma is de nieuwe software voor uw organisatie waarmee u voorbereid bent op een nieuwe tijd en de mogelijkheden die de transitie van mensen of een organisatie met zich meebrengt. Uw mensen en uw organisatie.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...