SPELVERANDERENDE TRANSFORMATIE VAN ONDERNEMERSCHAP

DE NIEUWE DIMENSIE IS EEN HOGER BESTAAN

De Nieuwe Dimensie van Ondernemerschap zal opereren volgens Nieuwe Wetten!

13 Manieren waarop het ondernemerschap – zichzelf – zal organiseren en transformeren. Een spelveranderende transformatie!

Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is non-managed.
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is non-employed.
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is non-lokaal.
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is non-profit.
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is non-owned.
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is non-competitive.
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is non-institutioneel.

Ondernemerschap in een nieuwe dimensie wordt collectief georganiseerd (zelforganiserend).
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie wordt collectief geleid (zelfsturend).
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie wordt collectief gerealiseerd (zelfrealiserend).
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie wordt collectief geïnnoveerd (zelflerend).
Ondernemerschap in een nieuwe dimensie wordt collectief gefinancierd (zelf-financierend).

Ondernemerschap in een nieuwe dimensie is onderling verbonden.

Dit is het spel dat veranderd! Ondernemerschap wordt ondernemerschap!

SCOPE

Zakelijke activiteit, Ondernemerschap

Essentie/focus:
Het creëren van overvloed als bewuste keuze. Nieuwe initiatieven vanuit het nieuwe paradigma of visie. Waarbij het economisch belang een onderdeel is van het geheel van belangen. Economische voorspoed is een gevolg van, in plaats van een doel op zich. Geld is slechts een middel, geen doel op zich. Inzet van juiste middelen op een zo efficiënt mogelijke wijze om doelen te verwezenlijken voor een groter belang. Het belang van de mens, natuur en milieu, de werkelijke aandeelhouders.
Hoe te manifesteren en doelen te bereiken die we willen bereiken. Hoe overvloed te creëren.
Overvloedbewustzijn: overvloed is het resultaat van, in plaats van een doel op zich en is gebaseerd op geven.

Te transformeren aspecten: De misperceptie van overvloed, concurrentiestrijd, competitie, armoebewustzijn, schaarste bewustzijn, hebzucht, materiële vervulling van behoeften, marktwerking.

Op te lossen kwesties in de wereld: Het systeem van schaarste, verdeling van rijkdom en overvloed in de wereld, geldlobby, probleem rond creëren van geld, de geldstroom, inflatie, werkloosheid, overconsumptie, vervuiling en inefficiënt gebruik van grondstoffen.

Doel:
Creëren van overvloed en vervulling.

Maatschappelijke zakelijke keuzes

 1. Ondernemen vanuit eigen identiteit, eigen kracht en vanuit eigen missie.
 2. Een multidisciplinaire omgeving bieden voor mensen om te leren en zich te ontplooien.
 3. Creëren van overvloed, distributie en verdeling van rijkdom en overvloed in de wereld.
  Samenwerkingsverbanden ontwikkelen om oplossingen te ontwikkelen op grote schaal. Winst zien in termen van belang voor mens, dier en milieu.
 4. Creëren activiteiten in harmonieuze relatie met de omgeving.
 5. Eigen ontwikkeling van vernieuwende ideeën, innovatie en technologie op gebied van duurzaamheid.
 6. Ondernemen vanuit ideologie. Het zijn van het voorbeeld van hoe ondernemerschap wordt bedreven. Integriteit en excellentie in zaken.
 7. Creëren en ontwikkelen van eigen randvoorwaarden en omgeving. Efficiënt gebruik van energie en grondstoffen, hergebruik en recycling.
  Transformatie van oude paradigma’s die vooruitgang en groei in de weg staan. Weten hoe schijnbare nadelen of onoplosbaarheden om te zetten in voordelen en oplossingen.

© EarthMission

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...