De Transitie naar Eenheidsbewustzijn III – De Transitie die Allen Verenigd tot Eén.

 
Daar waar de mensheid leefde in dualiteit en volkeren verdeeld waren, is er altijd een reden geweest voor deze verdeeldheid. Hoewel er door de eeuwen heen weinig progressie leek te zijn, is de mensheid op bepaalde beslissende momenten in zijn bestaan voor grote uitdagingen komen te staan, veroorzaakt door een verandering in bewustzijn. Het was de bewustwording dat eveneens de oplossingen bracht.

Zoals nieuwe keuzes die geleid hebben tot meer eenheid. Zoals van bijvoorbeeld noordelijke en zuidelijke staten die zich verenigde op het ene continent, alsook landen, koninkrijken, republieken en ‘verschillende’ culturen op een volgend continent. Eenheid ontstaan als een herinnering aan een lang verleden van eenheidsbewustzijn.
Heden beginnen zich nieuwe tekenen van dit eenheidsbewustzijn aan te dienen, van wat mogelijk de grootste en finale stap van deze vereniging lijkt te zijn. De totale vereniging van het westen met het oosten, het noorden alsook zuidelijke continenten, rassen, culturen en religies.

Uiteraard, zijn er ook nu (deels dezelfde) uitdagingen. Hoewel deze zich nu op een nog grotere schaal en achtereenvolgend manifesteren, het blijven min of meer dezelfde uitdagingen, waarvan de mensheid de oplossingen min of meer al kent.
Ook nu is het ’t nieuwe bewustzijn dat de oplossingen brengt. Een nieuw bewustzijn dat de mensheid wellicht leidt tot het beste van alle werelden te verenigen in één. Hoewel sommigen misschien denken dat de wereld meer verdeeld is dan ooit tevoren, de mensheid is daarentegen nooit méér klaar geweest dan nu om deze nieuwe stap te maken. Een kleine stap voor een mens, een grote voor de mensheid.

Ook zal de mensheid op een bepaald moment realiseren dat het niet alleen meer gaat om technologie en wereldhandel maar juist om dat wat ons zover heeft gebracht, namelijk bewustwording van dat waar het allemaal om gaat.
Bovendien is er geen technologie die de wereld echt gaat veranderen. Technologie is een meer geavanceerde manier om hetzelfde te doen van dat wat we al deden. Werkelijke vooruitgang wordt daarbij eigenlijk uitgesteld omdat mensen niet naar binnen willen gaan uit angst voor wat ze daar tegenkomen. Bewustzijn veranderd de wereld. Daar liggen de innovaties. Vandaaruit komt de technologie in de eerste plaats.

De theorie van alles zoals Albert Einstein voorzag was geen technologie, maar een voorbode van een bewustzijn. Het eenheidsbewustzijn met daarbij één wetenschap, namelijk dat we zijn één met alles en alles met één. Om daar te komen gaan we door een enorme transitie, maar gebruiken we technologie die daar eigenlijk niet voor nodig is. Om daar te komen is transformatie van binnenuit nodig. Leren hoe Zelf te zijn en het verbreken van de koorden met het verleden en dat wat ons niet meer dient. Dat is de aard van de transitie en de aard van de nieuwe wereld.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...