Eenheidsbewustzijn, Terug in het Eeuwige Hier en Nu.

 
Geboren op deze Aarde met een herinnering aan eenheidsbewustzijn is men aangekomen in een realiteit van dualiteit. Hoewel het hier-en-nu eeuwig is, is deze realiteit dat in geen geval. De realiteit van dualiteit is dat mensen veelal verwijderd zijn uit het hier en nu en daarmee uit hun oorspronkelijke kracht.

In het eeuwige moment verblijven mag dan misschien het moeilijkste zijn wat er is zeker in deze wereld, het is, wanneer men de sleutel heeft gevonden tot de toegang, een vrij simpel iets.
De sleutel is geen geheim. De sleutel, is het oplossen van het paradigma op ieders eigen persoonlijke niveau en de acceptatie van de eigen verantwoordelijkheid hierin. Het persoonlijke paradigma is al complex genoeg en er is niemand die het kan oplossen behalve jijzelf.

Eenheidsbewustzijn is er al in de wereld, alhoewel menigeen nog onbewust is hiervan. Sommigen kennen het al, alleen zijn zich er niet van bewust, voor anderen is het één levende realiteit, bewust gekozen terug in het hier-en-nu, de oorspronkelijke realiteit. De oorspronkelijke realiteit, vrij van dualiteit.
Eénmaal deze weg gekozen is er geen weg terug en deze gekozen weg is inmiddels ingezet. Het eeuwige deel, is het eeuwige deel in onszelf, welke is het eeuwige licht. Het eeuwige licht is alleen één licht en één universeel bewustzijn, namelijk eenheidsbewustzijn.

Beslissingen die genomen vanuit dit bewustzijn kunnen alleen maar leiden tot grotere eenheid. Beslissingen genomen vanuit dit licht, alleen maar tot een groter licht.
Bovendien wordt de kracht uitgaande van dit bewustzijn en dit licht regelmatig onderschat. Er is geen grotere kracht dan dit.
Eenmaal in het perspectief van het eeuwige hier-en-nu, is er het besef dat het de individuele transitie is die ons heeft gebracht in dit bewustzijn en in deze kracht. De krachten van de dualiteit staan niet in verhouding tot die van het nieuwe bewustzijn. Het is al vaker gezegd, niets zal meer zijn zoals het was en de missie zoals deze voor deze Aarde bedoeld is zal zich manifesteren. Temeer omdat meer en meer mensen zich realiseren welke weg we aan het begaan zijn en wat het effect van het gezamenlijke bewustzijn, licht en kracht is.

Eenmaal in dit ‘eeuwige momentum’ is elke timing perfect. Eenmaal in het hier-en-nu, hoeven we niets te creëren zoals de mens denkt te creëren. Waarschijnlijk hebben we dan geleerd dat creëren niets anders is dan de oude paradigma’s los te laten en daarmee de oude wereld en het eenheidsbewustzijn de gecreëerde problemen in de wereld op te laten lossen. Waarschijnlijk hebben we dan geleerd dat creëren inhoud het werkelijke leven te leven.
Niets zal nog ontkomen aan dit licht, zoals alles hier-en-nu aan het licht komt. Elke verandering is dan van binnenuit gecreëerd volgens de wet ‘Zo binnen, zo buiten’.

Het licht dat voortkomt vanuit dit bewustzijn is het licht dat er altijd al was en is dus eeuwig. Alleen de mens heeft zichzelf met dit bewustzijn in dit licht geplaatst. Eenmaal één met het licht – en de herinnering, het verleden en de toekomst zijn verdwenen. Er is dan alleen nog één licht en één bewust ZIJN, in het eeuwige hier en nu, in eenheidsbewustzijn.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...