De Transitie naar Eenheidsbewustzijn II – Het Bewustzijn dat Alles Verenigd in Eén!

 
Hoe dichter tot onze eigen oorsprong hoe meer alles één.

De theorie van alles ofwel de unificatietheorie, is de theorie die alles terugbrengt tot één. De missende link in de wetenschap die het verband verklaart tussen het grootste als het kleinste – en het kleinste als het grootste deel. De theorie van alles is de theorie van de oorsprong, daar waar het begon, het punt nul.
Eenheidsbewustzijn is het universele bewustzijn alsook het zero-point bewustzijn, dat alles één was en is vanaf de oorsprong! Inmiddels is de mensheid aan het ontdekken dat de factor tijd niet bestaat, evenals materie. Alles is bewustzijn en alles is licht.
De theorie van alles als wetenschappelijke theorie, in werkelijkheid, is het bewustzijn van de nieuwe wereld.

In deze nieuwe tijd leidt alles wat gebeurt, in versnelde tempo, uiteindelijk tot een nieuw bewustzijn. Alles wat gebeurt heeft een reden.
Waarheid is dat de nieuwe ’tijd’ in zoverre we van tijd kunnen spreken, er al is. De energie van de nieuwe tijd is er al en gaat langzamerhand steeds meer zijn werk doen, wat maakt dat mensen in beweging komen, tot werkelijke actie overgaan en dingen in een instant anders (kunnen) gaan zien. Op dat moment is het nieuwe licht geboren en het nieuwe bewustzijn werkelijkheid geworden op deze planeet.
 

Oorzaak en effect

Te zien dat alles wat erop dit moment gaande is, tsunami(s), klimaatverandering, bosbranden, terreuraanslagen, pandemieën, morele discussies uiteindelijk leidt tot eenheidsbewustzijn in plaats van crises is de les die we hieruit kunnen leren.
De uiterlijke werkelijkheid is een reflectie van het innerlijke. Als we het innerlijke kunnen oplossen zullen de uitdagingen in de schijnbare uiterlijke wereld oplossen en het nieuwe bewustzijn als het nieuwe licht aan de horizon hoger en hoger zien verschijnen.

Onze tijd lijkt op te raken. De waarheid is echter dat het geen kwestie van tijd meer is. We leven al in de instant waarin tijd steeds sneller lijkt te gaan.
In het hier en nu zijn alle oplossingen te vinden en vinden alle oplossingen plaats. Zelfs doemdenken kan ons niet meer van dit pad afhelpen. De les blijft totdat deze geleerd is, tot ook doemdenken geen zin meer heeft, maar ons alleen uit de eeuwige instant (nulpunt) brengt. Totdat we vervolgens het moment zien dat we kunnen kiezen om daarin terug te keren. De keuze is nu voor eenieder om het universele bewustzijn, het eenheidsbewustzijn binnen te gaan en de nieuwe wereld te betreden.

De nieuwe aarde is hier, we hoeven het alleen te leren zien.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...