De Transitie naar Eenheidsbewustzijn – De Nieuwe Wereld is Hier-en-Nu en is Deel van Jou.

Eenheidsbewustzijn is het bewustzijn van de nieuwe wereld en de nieuwe wereld is hier-en-nu en opent zich.
Gebeurtenissen volgen elkaar op en laten zien wat er eigenlijk te leren is, namelijk de verschillende aspecten van eenheidsbewustzijn dat zich verder en verder manifesteert op deze planeet. Transitie, wat door sommigen crisis wordt genoemd is de nieuwe wereld die zichzelf organiseert en naar het laat zien krijgt de mensheid geen kans meer om terug te gaan naar het “normale” leven. Nog voordat de ene ‘crisis’ voorbij is dient de volgende zich al weer aan. Velen zien en ervaren de lessen die zich aandienen en stellen terecht de vraag wat we uit al deze gebeurtenissen kunnen leren. Wat zijn we aan het leren?

In de geschiedenis van de mensheid hebben zich periodes aangediend waarbij er cruciale keuzes waren om te maken. Gebeurtenissen dienden zich aan in wat nu is de geschiedenis die zich telkens herhaalde en herhaalde. Hoewel verschillende gebeurtenissen, telkens met dezelfde lessen. Dit was het “normale” leven! Leren doormiddel van lessen die zich herhaalde. Kort gezegd, leren door conflict in plaats van leren vanuit overgave. Uiteindelijk zal eenieder leren wat deze overgave inhoud. Er komt geen nieuw normaal, de nieuwe wereld is van een andere orde!

We kunnen beginnen met dingen anders te gaan zien. Draai alles in de wereld om en je komt dichter bij de waarheid. Want deze wereld is veelal buiten zichzelf gekeerd, achterwaarts en contra-evolutionair. Deze omgekeerde beweging creëert alleen weerstand, crisis en conflict – en lessen blijven zich aandienen en aandienen als een logisch hiervan. Bovendien, vast in dit bewustzijn heerst een blindheid voor dat waar men inzit en erger misschien nog, onwil om eruit komen. Dit tegen alle mogelijke hulp en pogingen tot verandering in. Een wereld die gepolariseerd is met overtuigingen en zienswijzen gericht om vooral de oude wereld in stand te houden of zelfs de wereld terug te storten in de middeleeuwen.
Helaas voor hen die willen vasthouden aan elke vorm van polarisatie, ongelijkheid, links-rechts denken, maar ook competitie, concurrentie, machtspolitiek, rangen en standen, monopoly, protectionisme, dualiteit, en allerlei –ismes, want elk van deze pogingen zal tevergeefs zijn en enkel leiden tot versneld dezelfde les, leren wat er te leren is. De mensheid krijgt geen gelegenheid meer om hardnekkig het oude normaal te continueren, hoewel anders dan juist sommigen mogelijk denken, dat dan de wereld zal vergaan en men naar mars moet verhuizen. Nee, mensen blijven hier totdat er geleerd is. Maar de planeet Aarde zal zijn evolutie voortzetten met de mensen die meegaan in de transitie naar de nieuwe wereld.

De te maken beweging is een beweging die voortkomt uit het bewustzijn dat we onderling verbonden zijn en dan niet door social-media of internet, maar de onderlinge verbinding van dat wat ons allen bindt. Die beweging is jouw beweging en de onderlinge verbinding is in de eerste plaats verbinding met jezelf! Interessant, dat het toch telkens daar begint! Eenheidsbewustzijn leren door één te zijn met jezelf.
Eenheidsbewustzijn – het bewustzijn dat je deel bent van het geheel en het geheel deel van jou – is hier-en-nu en is deel van jou!

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...