Inzichten in één Essentiële Transformatie.

Een fenomeen vindt plaats en dit is geen theorie, maar realiteit van alle dag. De oude wereld, het verleden valt weg en daarmee verdwijnen langzaam maar zeker de oude energieën die zo geen invloed meer kunnen hebben op de mensheid.
Het oude normaal verdwijnt en er komt geen nieuw voor terug, hoewel sommigen de miscreatie niet onder ogen wensen te zien en bij elke gebeurtenis maar één wens hebben en dat is direct terug te willen naar het oude normaal. Bovendien anderen kwalijk nemen voor het nemen van verantwoordelijkheid en hun eigen wereld die daardoor veranderd is.

In een realiteit van continue verandering, ‘transitie’, kan er geen normaal zijn en ook geen nieuw normaal. Dit is misschien wel de ene les die er op dit moment te leren is, namelijk dat er geen geschiedenis meer is die zich herhaalt en herhaalt, totdat de mensheid een keer iets leert. Die tijd is voorbij.

Het ‘grote loslaten’

De les is alles loslaten uit het verleden en gaan zien dat er maar één realiteit is, namelijk de transitie, een essentiële transformatie waarin alles veranderd en alles aan het licht komt en er een nieuwe wereld aan het ontstaan is. Niets zal meer zijn zoals het was.

Wat gebeurt er wanneer een persoon individueel iets loslaat?
Zijn of haar persoonlijke realiteit veranderd als bij toverslag. Eenmaal losgelaten en slechts de herinnering blijft, hoewel het verleden verdwijnt alsof het nooit bestaan heeft. Wat als meer en meer mensen ditzelfde gaan doen?
De ware werkelijkheid komt naar boven in onszelf en onze wereld. Onze wereld zal in een hogere trilling en in eenheid komen. Het grote loslaten kan, mag, en zal plaatsvinden.

Generaties die verdwijnen nemen deels die geschiedenis met zich mee.
De nieuwe generaties hoeven niet al dezelfde lessen uit het verleden te leren. Nieuwe generaties nemen een nieuw bewustzijn mee, het geleerde zit al in hun systeem. Alhoewel ook zij hun ogen niet hoeven te sluiten. Er is namelijk nog steeds een Aarde waarop we leven en er is nog steeds een missie!
Met het hebben van helderheid ontstaan door ‘dat wat er te leren was’ zal men zich realiseren waarom de transformatie zo essentieel was – en realiseren wat deze missie is. Een Aarde missie!

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...