De Nieuwe Wereld in het Licht van een Grotere Eénwording en Verbinding.

 
Eénwording ontstaat door de onderlinge verbinding die er al is. Licht ofwel bewustzijn is de onderlinge verbinding. Het bewustzijn dat allen één zijn met al komt tot uiting door alle gebeurtenissen heen en ondanks de verstorende geluiden van enkelen. Realiteit is niet altijd wat het lijkt en de meeste dingen in deze wereld zijn onwerkelijk, zo ook dat wat er uit voortkomt. Wat bedoelt is voor deze wereld is onveranderlijk. Licht in de wereld, dat eveneens een grotere éénwording veroorzaakt. Deze éénwording is de nieuwe wereld in wording.

De nieuwe wereld is een nieuwe realiteit waar eenheid heerst. Eenheid in de keuzes voor belangrijke kwesties die zich aandienen. Kwesties die alleen in een groot verband kunnen worden opgelost en die uiteindelijk leiden tot nog grotere eenheid.
Dat al deze kwesties de mensheid leiden naar eenheid is misschien wel het inzicht wat nodig is om deze op te lossen maar ook om te werken aan een nieuwe wereld. De eerste keuze is dan al duidelijk om te maken. De keuze naar zowel een grotere eenwording, als de oplossing van oude kwesties en nieuwe uitdagingen in de wereld. Dit alles kan in één beweging.

Eenheid in de wereld is geen utopie, maar een levende realiteit. Het werkelijke leven vindt zijn oorsprong in een enkele gedachte en die gedachte wil gemanifesteerd worden. En zodra deze gemanifesteerd wordt zal het alles veranderen.

Het begint bij de verbinding om te komen tot vervulling van dat wat voorbestemd is en vervolgens nieuwe doelen te stellen om dit te realiseren voor mensheid en de planeet Aarde. Een missie die zich langzamerhand aandient voor een ieder in deze wereld. Een ieder heeft een missie in de nieuwe wereld en in het licht van een grotere éénwording en verbinding. Een Aardemissie!

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...