2012 – En onze Aarde Missie

Het jaar 2012 is begonnen en ‘het einde der tijden’ zoals al eeuwen geleden is aangekondigd. Een boodschap en een profetie die nu uit lijkt te komen. De problemen die we kennen zijn al eeuwen geleden voorspelt… Oorlog, corruptie en moreel verval.
Er zijn veel speculaties geweest over wat er zou gaan gebeuren in 2012. De oude Maya’s hebben er van gesproken, en in de voornaamste religies is sprake van wedergeboorte. De meeste voorspellingen van toen lijken te kloppen. Het is een kwestie van perspectief hoe we deze voorspellingen interpreteren en naar de wereld en de gebeurtenissen van nu kijken.

Het einde der tijden mogen we lezen als het einde van de tijden zoals we die gekend hebben. Het einde van de wereld? Misschien daarom ook het einde van de wereld zoals we die kennen.
Als er in een ver verleden een dergelijke profetie gedaan kon worden over de omvang van de uitdagingen in de jaren waarin we nu leven en de significantie van alles wat er nu gebeurt, inclusief jaartallen dan wat is het dat zij toen wisten?

De antwoorden waren er al over de vragen die we nu hebben. Misschien zegt het iets over de wetenschap die zij hadden. Een wetenschap in de meest ware zin van het woord. Van een bron van informatie dat kan verklaren waarom dit alles gebeurt.

Alles is er al en alles bestaat in potentie, in het veld der mogelijkheden. Het is aan ons, de mensheid wat er gaat gebeuren. Het is aan de mensheid om nu de juiste keuzes te maken, waardoor die mogelijkheid voor ons waar wordt, die we waar willen laten worden. Hoe werkelijk is de wereld waarin we nu leven?
We kunnen leren van dit moment en als we dit doen bereiken we dat we in een hogere spiraal komen, van bewustzijn, licht en bestaan. We komen in een versnelling van onze evolutie en dat wat er te weten is leren we op steeds hogere niveaus. We bereiken als mensheid het bewustzijn en het punt in de evolutie van de Aarde waarin we onszelf waarnemen en bewustworden van onze eigen acties. Een punt waarin verleden, heden en toekomst één zijn. We bereiken het bewustzijn waarin de profeten van toen de voorspelling van nu hebben gemaakt.

Wij leven in de meest interessante tijden. Een groter plan wordt nu misschien wel meer zichtbaar dan ooit! Dit is misschien wel het meest significante tijdperk in de geschiedenis van de mensheid. Zover we kunnen spreken van “tijd”. Een erg significant punt in de evolutie van de mensheid, in de evolutie van de Aarde én in de evolutie van ons bewustzijn. We naderen en bereiken een omslagpunt, een punt van herinnering van onze werkelijke essentie, ons Eenheidsbewustzijn of Universeel bewustzijn.

Dit, is ons doel en onze missie! Het vinden van jezelf, in eenheid met alles, de heilige graal, jouw eigen unieke code en de vervulling van jouw aardse missie.
Dit is de creatie waarin wij medescheppers zijn en de evolutie van de mensheid bepalen in een gezamenlijke missie.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...