ZELFREALISATIE EN HET LEVEN

Het leven en zelfrealisatie zijn onlosmakelijk verbonden.

Zelfrealisatie hoort bij het leven. Mensen leven het leven veelal voor persoonlijk gewin, alleen het gewin is veel meer dan dat wat het voor veel mensen is. Het is exact dat verschil wat succes in het leven inhoud. 

Zelfrealisatie gaat een leven lang door, van het begin tot het einde EN van het einde tot het begin.

Het einde is geen einde, maar een begin van iets groters, zoals het bedoelt is. Groter als zichzelf in een nieuw groter leven.

EEN LEVEN LANG LEREN

Een leven lang leren, dat is een mooie gedachte, voort gekomen uit een bewustzijn van een hoger bestaan. Een gedachte die voortleeft en vraagt om invulling. Invulling hoort ook bij het leven, alleen dan wel met het juiste vergewis en de juiste bedoeling. Dat is wat zelfrealisatie tot zelfrealisatie maakt en het leven een werkelijk leven van vervulling. Dat wat veel mensen wel willen alleen nog zouden willen realiseren.

Die wens is eenvoudig te vervullen, want het begin van de gedachte is het begin van een zogenoemd vergewis. Het begin van het vergewis is het begin van een keuze die een leven van vervulling – een leven lang – meegaat, tot het einde der tijden.

Het Eenheidsbewustzijn is een bewustzijn dat groter is dan alleen de gedachte van eenheid. Het is ook het begin van een realisatie. Een realisatie van een werkelijkheid die mensen veelal nog niet bevatten, behalve als de gedacht juist is vergewist, namelijk dat onderwijs iets anders is dan zelfrealisatie.

Het onderwijs is zelfrealisatie waar nog iets aan ontbreekt. Namelijk de grotere gedachte. De gedachte van dat wat men veelal nu zoekt als oplossing voor iets waar men veelal wel mee bekend is, alleen de grotere stap nog niet heeft genomen. Men begint vaak met iets te benoemen als een mooie en grotere gedacht zonder het daadwerkelijk in te vulling te geven zoals het bedoelt is in plaats van in te vullen vanuit de juiste gedachte.

Dit komt omdat men vaak de eerste gedachte geen kans geeft om werkelijkheid te geven. Iets wat het begin is van daadwerkelijke realisatie dat mensen overzet naar een dezelfde gedachte en de boodschap die het Eenheidsbewustzijn inhoud voor het leven.

Die boodschap is dat de vervulling een missie is die velen al zijn voorgegaan en die velen mogen voorgaan. Want dat is de grotere gedachte dat elk leven er toe doet en elke realisatie belangrijk is en deel van een gezamenlijke realisatie. Een realisatie van zulke omvang dat het eigenlijk vreemd is dat men er vaak nog niet aan begonnen is.

Zelfrealisatie doe je niet alleen voor jezelf, maar voor allen en voor één.

De gezamenlijk missie is een missie die vandaag begint. Neem deze gedachte mee en je bent al begonnen! De missie is een belofte van vervulling. Een belofte van een grotere belofte, en een belofte aan jezelf. Namelijk dat jezelf de grotere gedachte hebt gerealiseerd en de weg naar een hoger bestaan bent ingegaan EN realiseert dat Zelfrealisatie exact dat is waarvoor het leven bedoelt is.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...