EENHEIDSBEWUSTZIJN EN DE MISSIE

~ HET BEWUSTZIJN KOMT EERST, OM DE WERELD TE VERANDEREN. ~

De impact van het bewustzijn wordt nog wel eens onderschat. Zeker als het gaat om de verandering die men wil en de mogelijkheid die er bestaat om iets te veranderen. Onderschat wordt dat mensen die werkelijke verandering hebben veroorzaakt zelf een weg zijn begaan en vaak anders dan gebruikelijk. Veel mensen willen de veilige gebaande paden bewandelen, alleen vergeten dat die veilige weg uiteindelijk een keer vraagt om iets te doen waarvoor je gekomen bent. En als men daar niet aan beantwoord dat de weg dan ineens niet meer zo duidelijk lijkt te zijn. Alleen die veilige weg is nodig om mensen tot op een zekere hoogte te laten komen. En wanneer die hoogte bereikt wordt dat er een moment komt dat er nieuwe keuzen worden gemaakt.

De wereld heeft welvaart en de mensen een zekere groei in bewustzijn doorgemaakt en deze wereld staat op het punt van grote ommekeer. Alleen veel mensen zien geen oplossing voor zaken die er spelen en begeven zich toch op de veilige weg zolang er niemand is die de oplossing ziet.

De weg is niet zo duidelijk meer voor veel mensen en voor sommigen is dit zelf beangstigend. Mogelijk voor velen naarmate de tijd van keuzeloosheid en het wachten op duurt. 

De impact van het bewustzijn wordt nog wel eens onderschat. Zeker als het gaat om de verandering die men wil en de mogelijkheid die er bestaat om iets te veranderen. Onderschat wordt dat mensen die werkelijke verandering hebben veroorzaakt zelf een weg zijn begaan en vaak anders dan gebruikelijk. Veel mensen willen de veilige gebaande paden bewandelen, alleen vergeten dat die veilige weg uiteindelijk een keer vraagt om iets te doen waarvoor je gekomen bent. En als men daar niet aan beantwoord dat de weg dan ineens niet meer zo duidelijk lijkt te zijn. Alleen die veilige weg is nodig om mensen tot op een zekere hoogte te laten komen. En wanneer die hoogte bereikt wordt dat er een moment komt dat er nieuwe keuzen worden gemaakt.

De wereld heeft welvaart en de mensen een zekere groei in bewustzijn doorgemaakt en deze wereld staat op het punt van grote ommekeer. Alleen veel mensen zien geen oplossing voor zaken die er spelen en begeven zich toch op de veilige weg zolang er niemand is die de oplossing ziet. De weg is niet zo duidelijk meer voor veel mensen en voor sommigen is dit zelf beangstigend. Mogelijk voor velen naarmate de tijd van keuzeloosheid en het wachten op duurt. 

Eenheidsbewustzijn is bereikt en vraagt om verandering. 

Wanneer deze vraag niet wordt beantwoord dan komt er een tijd dat mensen een keuze moeten maken. Simpelweg alleen al omdat dat de onduidelijkheid voor hen zelf oplost en voor anderen en zo een nieuwe weg ontstaat. 

Een ieder is in staat een dergelijke keuze te maken en het momentum waarop is daarmee allesbepalend.

Want dat is hoe het werkt in het werkelijke leven. En het is het werkelijke leven dat doorgaan wil vinden. 

Bovendien ontbreekt er nog aan het besef in de wereld dat een ieder een missie heeft en dat er een dag komt dat deze missie van belang kan zijn in de wereld en de persoon op het juiste moment en de juiste plaats nodig heeft. Niet alleen voor zichzelf maar ook weer voor anderen, waardoor er een nieuwe beweging ontstaat en een MOMENTUM waarop dingen werkelijk gaan veranderen.

Beantwoorden aan deze vraag brengt de persoon niet alleen direct in het MOMENTUM, maar brengt ook gelijk directe verandering in eigen omgeving en dat van anderen. Want daarmee is men in staat het bewustzijn van een hele natie of zelfs een werelddeel te beïnvloeden.

Dat is wat veel mensen nog niet zien, om te geloven dat zij zelf, inderdaad, zelf degene zijn die de persoon zijn waarop ze hebben gewacht, wanneer hun eigen wereld zich opent en alles gaat stralen. Dit is de aard van de werkelijkheid.

Dit is wat de EarthMission beweging wil bereiken voor een ieder. Want hoe dan ook , er komt toch een moment dat alles belangrijk wordt op deze aarde, want de wereld zoals die is is onhoudbaar, hoezeer men ook door wil gaan met de gebaande paden en zelfs met de energietransitie die nu plaatsvindt.

De energietransitie is nodig en belangrijk om deze weg voort te gaan alleen er op den duur meer nodig. Namelijk de transitie van het geldsysteem en de transitie van het massabewustzijn.

Belangrijk wordt dan om te gaan kiezen en dat kan men net zo goed gelijk doen dan te wachten op het moment dat het niet anders meer kan. Want die transitie begint hoe dan ook door een ieder zelf, want een ieder heeft zijn eigen deel in deze transitie, in deze wereld en verantwoordelijkheid in dit leven. 

Dit is het moment om te kiezen wat men in het leven wil. Die keuze is het begin van een missie, een gezamenlijke missie en een nieuwe wereld!

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...