WATER, HET LICHT VAN DEZE PLANEET

WATER, het vloeibare licht op Aarde en deze fysieke wereld, is de bron van licht en herinnering.

Het is niet voor niets de levensbron van alle levende wezens op aarde. Het aardse lichaam heeft het water nodig, namelijk om het aangetaande licht in het lichaam vast te zetten en daarmee te groeien in meerdere opzichten. 

De natuur is het levende bewijs dat de creatie bestaat. De natuur is het woord dat iedereen kent en dat is God zelf. De natuur is het woord dat iedereen kent omdat de natuur iedereen kent. 

Elke levensvorm op aarde heeft een voorgecodeerde vorm die het uiteindelijk krijgt in een manifestatie, zoals de natuur zich manifesteert. Ofwel de gedachte van de eerste creatie.

Het lichaam wordt een lichaam zoals het is omdat het water een herinnering heeft, maar ook het bewustzijn van het wezen. Het water past zich aan, want dat is de herinnering die het krijgt. Zo wordt het bewustzijn of wel het licht in het lichaam opgeslagen. 

Daarmee is er nog een vergewis en dat is dat alles bewustzijn is en alles licht. Welke manifestatie het uiteindelijk heeft hangt af van het bewustzijn en in welke mate dit het licht vergewissen kan. Want de spirituele en energetisch manifestatie is een manifestatie van licht en van energie in de eerste plaats. 

Het bewustzijn bepaald in welke mate het licht ofwel de energie wordt aangetaant, ‘geregistreerd’ en vastgehouden. Hoe hoger het bewustzijn, hoe hoger het licht hoe meer licht en dus een manifestatie van het licht. Alles op aarde kan een verlichte, als een minder verlichte toestand hebben. Het is het eigen bewustzijn dat dat bepaald en niets anders. 

Elke materiële manifestatie ofwel materie (volgens het periodieke systeem) kent een hoger als een lagere manifestatie of bestaan en ook zijn verval. Het periodieke systeem dat we kennen is daarmee dus niet het enige dat men vergewissen kan. 

Dat men dit kan waarnemen hangt dus af van de hoogte van het bewustzijn, is daarmee zo simpel als dat. Want alleen zo kan men de kennis ook vergaren die dit hogere bestaan met zich meebrengt, dit in tegenstelling tot de zelfingenomen gedachte dat de wetenschap heden te dage inneemt, omdat het ontkent dat er überhaupt iets is als een energetisch bestaan. terwijl het zelf het bewustzijn niet heeft om het aan te tanen in zichzelf dat er mogelijk andere levensvormen en daarmee fysieke manifestaties mogelijk zijn van de werkelijkheid zoals men die veronderstelt.

Het oorspronkelijke bewustzijn is een hoger bewustzijn en kan elk moment van de dag worden aangetaand in zichzelf en dus groeien naar het licht van dit bewustzijn, zoals een bloem groeit naar het licht. 

Water en licht zijn essentieel voor de groei in het leven en voor het lichaam zoals het door de meeste mensen vergewist wordt. Alleen is het gewoon wat het is, namelijk het licht dat zich in een fysieke gedaante manifesteert. Een fysieke gedaante omdat dit het betreffende bewustzijn is. Naarmate het bewustzijn groeit, wordt het lichaam lichter en dus meer zoals het licht, namelijk een lichaam van licht en energie. 

De fysieke vorm die de mensheid veelal herkent als de enige bestaansvorm, namelijk het fysieke lichaam is daarmee weerlegt en daarmee de illusie dat we alleen in een fysieke wereld leven die alleen fysieke levensvormen kent.

De creatie is de manifestatie van een oorspronkelijke gedachte, die elk wezen heeft meegekregen. De rest van de creatie is aan de mensheid.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...