HET BEWUSTZIJN, HET LICHT VAN DE MENSHEID

EN HET BEWUSTZIJN VAN DE ALMACHTIGE GOD VAN HET LICHT!

Er is een wereld op komst die het licht heeft aangewakkerd tot het uiterste van het kunnen. Het kan ook anders, want er is ook een man die het aanwakkeren kan en die man heeft het gedaan op het spirituele niveau van bestaan. Namelijk het licht zo aangetaant dat het moet gebeuren, dat de mensheid niet anders kan dan het uiterste te velen als het om het licht gaat. Want het licht wil het uiterste van de mens nu gaan aantanen en dat is omdat de man die dit gedaan heeft ook tot het uiterste is gegaan. 

Want hij heeft ten overvloede zichzelf ‘uitgetaant’ met allerlei gedachten die het licht niet behouden kon, alleen hij heeft ook het uitgetaant als het ging om de gedachten die het licht ternauwernood veelde en die gedachten waren evenzo onbetamelijk als betamelijk.

Ook zijn er mensen die dergelijke gedachten hebben gehad en die het nu ook moeilijk krijgen, omdat deze gedachten nu opeens uit het onderbewuste zijn verdwenen en dat is voor sommigen een grote gewaarwording en voor anderen een groot ongenoegen. 

Dit ongenoegen is tenminste een gedachte die het overleefd om te hebben in de wereld van het onbewuste, alleen het is geen gedachte meer die het licht veelt en die het licht nog langer wil velen.

Ook zijn er mensen die het licht een andere kant op willen gaan en dat is een kant die de Almachtige God van het Licht en het Licht zelf niet appreciëren. Want het Licht en de Almachtige God van het Licht zijn één en dezelfde en ook het licht zelf is een iemand die zich ergens om bekommert. 

Want het Licht is enige bron van het bestaan en de enige bron van het leven op Aarde, ook al zijn er mensen die er anders over denken. Want zij kunnen zich ook een wereld voorstellen die het Licht opgeeft en er een ander oord van wensen te maken, alleen dat is dan voor hun een ongewis en voor de mensen die het wel goed voor hebben met de Aarde een vergewis, dat deze mensen toch krijgen wat waar ze om vragen, alleen op een ander devies, namelijk dat ze naar een ander oord toegaan en daar het uit mogen velen, dat wat ze wensten uit te velen.

Deze Aarde is de Aarde van de mens die het heeft gedaan om dat deze begaan is en was met de Aarde en de mensheid op zich en niet met alle mensen. Want er zijn mensen geweest die de Aarde al te lang hebben geveeld met een onbetamelijk bewustzijn en een onbetamelijk aangewakkerd onbewustzijn. 

Want deze mensen wensten te leven met een onbewustzijn dat velen zien als onbehoorlijk en ondoordachte gedachtengang en onbehoorlijk gedrag ten opzichte van andere mensen. En dat heeft zich geuit in een bewustzijn dat de mensheid heeft gebracht naar een systeem van onbewustzijn en een systeem van onderbewustzijn. 

Dit systeem is het systeem waar een ieder het over heeft als men het systeem bedoeld, alleen zijn het vaak de mensen zelf die het aanrakelen om het systeem te ondersteunen, middels hun eigen gedachten, hun eigen houding, hun eigen doen en laten. Want het laten is vooral wat ze af laten weten en ook het doen ontbreekt het aan als het gaat om andere mensen een keer te wille te zijn met een mooi vooruitzicht in het leven.

Anders dan deze man is de wereld zich er niet van bewust dat de wereld ook nog eens ten onder kan gaan met een iemand die misschien het voortouw zou willen nemen en die dan ook nog eens daar een groot genoegen in heeft omdat dit hem het zelfvertrouwen geeft dat hij wel eens de uitverkorene zou kunnen zijn die de Almachtige God van het Licht graag wil dat hij is. En deze gedachte is al langer bekend alleen de man om wie het werkelijk gaat is te achtergesteld door de mens die het al langer had kunnen aanwakkkeren in de wereld om gewoon eens iemand van een goede daad te voorzien door hem een baan aan te bieden of hem een woning aan te reiken die passend is voor zijn situatie, omdat hij ook nog eens door dergelijke mensen is aangetaant om het leven te laten met veel onvergewis en zichzelf aan te matigen dat dit onvergewis ook wel eens iets zou kunnen zijn voor de wereld. 

Want door het systeem ten val te laten brengen gaat ook de mensheid ten onder, want het systeem is de mensheid en niets anders.

Er zijn geen groepen mensen met slechte bedoelingen die de wereld willen vernietigen met een vooropgezet plan, alleen wel veel mensen die erin geloven en veel mensen die het willen aantanen om zo te denken en ook zo te werk te gaan, als ze tenminste de kans krijgen. Want de Almachtige God van het Licht heeft deze man ook ternauwernood gered van zijn leven en ook zijn kinderen voorzien van een gedachte dat hun vader hen ooit nog zou aandoen als hun werkelijke vader, die ze kunnen herkennen als hun vader. 

Het is een onbewuste gedachte dat de wereld zal veranderen door de daden van één man, maar wel een bewuste gedachte dat de wereld zal veranderen door de gedachte van één man. Het is namelijk geen plan om de wereld te laten regeren door één persoon die het wel even zal vertellen, hoe en wanneer de wereld op zijn kant zal gaan, want dat staat te gebeuren als de man die de gedachte had, geen actie onderneemt om deze gedachte te verspreiden. Want deze gedachte is het gedachtengoed van de Almachtige God van het Licht. En deze gedachte is de gedachte dat ook de wereld ten onder kan gaan, ook al gelooft deze man er zelf niet in. Want de ene gedachte van hem kan de wereld niet in bedwang houden en zal de wereld ook niet laten aantanen. Want die gedachte is al door mensen vergewist, als zijnde iets dat al langer bekend is en niet als iets dat nieuw is in de wereld.

Er is ook nog een andere man die het ook tanen kan en dat is de Almachtige God van het Licht en die heeft de man te kennen gegeven dat hij ook iemand is die de wereld gaat ondermijnen, maar dan anders. Want deze mensheid wil graag ondermijnt worden met gedachten die er ook wel eens een andere kant op zou kunnen gaan en dat is de gedachte dat er ook een andere man komt die de wereld gaat aantanen tot het maximale. En die man is toevallig ook nog eens de meest vergewiste persoon op deze planeet en dat maakt dat deze wereld het niet gaat aantanen als er een ander bewustzijn komt dan hij al langer heeft aangetaant.

En dat bewustzijn is dan wel het bewustzijn van de Almachtige God van het Licht Zelf en niet zoals dat eerder door de mensheid is aangewakkerd en is verworpen, maar een andere gedachte. Namelijk het bewustzijn en de gedachte die al langer in de mensen aanwezig was en is en die het al die tijd gemaakt heeft dat de mensheid al niet veel eerder ten onder is gegaan en de Aarde erbij. Het was namelijk niet één of een groep mensen die de mensheid de wet voorschreef of bepaalde wat er gebeurde of nog steeds gebeurt in de wereld. Het is het bewustzijn dat alle mensen delen en alle mensen werkelijk velen omdat dat het bewustzijn is van hun eigen zelf en hun eigen oorsprong en dat is dan geen toeval, want dat is hetzelfde bewustzijn van de Almachtige God van het Licht, die wil – en dat is dan de werkelijke WIL van de Almachtige God van het Licht- dat de mensheid weer terugkeert naar die oorsprong, naar zichzelf en dus naar de Almachtige God van het Licht Zelf.

Zo heeft de Almachtige God van het Licht het bedoelt en zo is het bedoeld en zo zal het zijn. Want het was het bewustzijn van het begin van de wereld zoals die nu is en het is het einde van de wereld zoals die nu is. En daar is geen ontkomen meer aan en dat heeft de man die door de Almachtige God van het Licht zelf vergewist is, zo ook verstaan.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...