Jouw eigen unieke Code en Missie

Je bent uniek als Ziel, uniek als blauwdruk, uniek als licht, uniek van bewustzijn, uniek in talenten en kwaliteiten, uniek in code en missie.

We zijn deel van het geheel en hebben toch alle aspecten van het geheel in ons.
We zijn deel van het geheel en het ligt in de bedoeling dat wij een deel van dat wat er te leren is op deze aarde voor onze rekening nemen. En dat deel heeft betrekking op onszelf.

In één leven, alle lessen te leren VAN het leven zou onmogelijk zijn om te bereiken, hoewel alle lessen te leren IN het leven wel. En dat is wat dan ook de bedoeling is van het leven. Want dat wat naar ons toe komt is er voor ons om te leren. Als deel van onze aardse missie.

Alles wat we leren heeft een groot effect op ieder van ons en stelt niet alleen jezelf vrij van dat wat nog te leren is, het brengt elk van ons hetzelfde licht en dezelfde wijsheid via onze onderlinge verbondenheid.
Dat wat je leert voor jezelf, leer je voor het hele universum. Om zo te zijn het centrum van je eigen universum. Totdat we bereikt hebben een grotere omvang van onszelf, lichamen van licht en uiteindelijk een gezamenlijk bewustzijn vormen die we herkennen als één bewustzijn, het eenheidsbewustzijn.

Het moment is nu, wat voor jou uniek is om te doen.
Alles in je leven wijst in die richting. Dingen die gebeurt zijn waren er om je te helpen, te leren en in te zien wat de weg is om te volgen, wie of wat je bent en in te zien dat je alles kunt bereiken wat je wilt, als je dit volgt pad. Leef je eigen leven en je eigen missie. En ook alleen jouw eígen missie!

Leef het leven door bewust te volgen waarin je geleid wordt. Dat wil zeggen te leren dat wat nodig is om te leren.
Dit is het doel van het leven en jouw missie is jezelf hierin te vinden.
Dat doel voor jou wordt steeds duidelijker naarmate je deze weg volgt. Antwoorden komen op de vragen die je had of nog steeds hebt.

Duidelijker zal worden dat wat er nu te leren is, betrekking heeft op gebeurtenissen uit het verleden. En steeds verder en verder en dat deze zelfs betrekking kunnen hebben op gebeurtenissen die we niet eens meer kunnen herinneren. Toch in onze onderbewustzijn aanwezig zijn om opgelost te worden. Niet perse met de personen die in de kwestie betrokken waren. Maar in soortgelijke situaties. Dit is de reden waarom gebeurtenissen zich blijven herhalen. Herhalen totdat dit opgelost is. Opgelost in jouw eigen bewustzijn wel te verstaan. Gebeurtenissen die zich herhalen kunnen stoppen en kunnen stoppen bij jou. Als je hiervoor de bewuste keuzes maakt.
Het is aan jou om deze keuzes te maken. En dit kunnen wel de belangrijkste keuzes in jouw leven zijn en voor het leven van vele anderen. Het kan een enorm effect hebben op het collectief onderbewustzijn en bewustzijn. Zodanig dat dingen ook echt veranderen.
Laat het stoppen bij jou, de verkeerde gewoontes die in het collectieve bewustzijn als ‘normaal’ worden ervaren.
Elke keuze die je hierin maakt en stap die je hierin onderneemt is er een voor de hele mensheid en universum. Neem zelf de leiding en maak je eigen keuze.

Alles wordt uiteindelijk duidelijker naarmate je gebeurtenissen ‘oplost’ omdat deze meer licht geven op achterliggende oorzaken, gewoontes, overtuigingen en motivaties en patronen hierin. Dit brengt uiteindelijk, letterlijk het licht en de helderheid om te zien, dat er alleen ´oplossingen´zijn en antwoorden, of eigenlijk dat we alleen leren onszelf te zien zoals we werkelijk zijn, onze medemens te zien zoals ze werkelijk zijn en het leven en alles daarin te zien zoals het werkelijk is.
 

Jouw unieke code

Dit is dat wat nodig is om te weten, om te komen tot jouw ‘code’. Een code voor het oplossen van jouw gebeurtenissen. Dat jouw activeert om deze gebeurtenissen te gaan oplossen, om uiteindelijk bewust te worden wat er nodig was te leren, om terug te keren naar het bewustzijn dat we kennen vanuit onze oorsprong. Die code staat voor precies dat, waar alleen jij goed in bent en wat je de wereld te bieden hebt.

Dit inzicht alleen al is genoeg om een transformatie in jezelf op gang te brengen en in je missie.

Meer weten over jouw code en missie en hoe werk te maken van jouw missie? Volg EarthMission op Facebook of bezoek een evenement.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...