Initiëren in een spelveranderende transformatie.

Initiëren in een spelveranderende transformatie, in ondernemerschap, onderwijs, wetenschap, media, leiderschap, cultuur, maatschappelijke organisatie en elk instituut dat erbij hoort. Enerzijds betekent dat het vinden en werken aan sleuteloplossingen voor kwesties die spelen, anderzijds betekent het de vernieuwing van.

Er is een noodzaak om het oude eerst los te laten. Oude paradigma’s transformeren is de werkelijke spelveranderende transformatie. Wanneer we oude paradigma’s transformeren is de weg open naar een volgend niveau in elk van deze gebieden. Ondernemerschap wordt ondernemerschap, onderwijs wordt onderwijs, wetenschap wetenschap, wereldrelatie wereldrelatie. Wat er dan komt hoeft eigenlijk niet uitgevonden te worden, het is er al.
De mensheid mag dan geen plan hebben, hoe zich uit de situatie van crisis te redden, oplossingen zijn er wel.Oplossingen voor kwesties op grote schaal zijn mogelijk deze sleuteloplossingen en deze kunnen veelal alleen in een bepaalde samenwerkingsverband gerealiseerd worden.
 

Sleutelrollen in een spelveranderende transformatie

Er zijn al een behoorlijk aantal organisaties die ‘initiëren’ in een werkelijke transformatie. Wat opvalt is dat veel mensen, individueel, zelfstandig en in organisatieverband werkend, zich in een zelfde fase bevinden en dat is de fase van een overgang. Er wordt iets van ons gevraagd lijkt het en het is aan ieder om uit te vinden hoe we deze nieuwe wereld waarin we willen leven, vormgeven, welke rol men wilt spelen en uiteindelijk uit te vinden wat die rol is!

De juiste persoon op de juiste plaats kan wonderen verrichten. Eén persoon kan de sleutel hebben tot de werkelijke oplossing voor één van de grote problemen van de wereld, of in de manifestatie van een spelveranderende transformatie, waardoor ook weer andere oplossingen dichterbij komen.
De vraag is hoe vindt je de weg in deze context. Hier zijn geen pasklare antwoorden. Het is een weg die we allen te gaan hebben. Sleutels kunnen gevonden worden wanneer mensen elkaar vinden. Onderlinge verbinding blijkt van toenemend belang in plaats van egoistische motieven en het concept van concurrentie. Het idee is autonoom te zijn en deel van het geheel tegelijkertijd. Het geheel vooruit helpen betekent jezelf vooruit helpen an andersom en daar is geen plaats meer voor zelfzuchtige belangen.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...