DE EU en het BEWUSTZIJN van de EENHEID.

VOOR ZIJ DIE HET AANGAAN MET DE EENHEIDSGEDACHTE.

Het is een misverstand in de wereld dat mensen de eenheid zien als iets van een land of iets van een continent, dat eenheid brengt door de grenzen op te heffen. Alleen het is ook een misverstand dat eenheid geen spirituele gedachte is, want dat is het wel. Het is de ene eenheidsgedachte die er is. Namelijk dat mensen één zijn met elkaar en dan ook echt één!

Want er zijn genoeg mensen die het zien als een gedachte die het ook maar kan zijn en dat is de gedachte die het ook nog eens uitzetten van één andere gedachte en dat is de gedachte van het onbewuste. 

Het onbewuste is iets dat mensen ook geen uitkomst heeft geboden als het ging om grenzen die niet over konden worden gestoken of iets als een slagboom voor een land. Het is namelijk geen verstandhouding om mensen iets te laten zien dat er niet is in werkelijkheid van het leven.

Dit is jarenlang het bewustzijn geweest van miljoenen mensen op aarde en nog steeds.

Het mag nu anders zijn. Want het is het bewustzijn al!

Ook dit is nu het geval in de voormalige kolonies  van de wereld, die het nog te verstaan hebben dat zijn geen gezamenlijk land mogen vormen, daar zij nog een welvaart genoeg hebben of iets als een economische voorspoed, die gedeeld kan, mag of wil worden.

Het kan nog eenvoudiger en dat is dat mensen zelf dit bewustzijn gaan vormen en het gewoon gaan afdwingen van de leiders, dat mensen geen onbewuste wezens zijn die alles zomaar accepteren. Ook dat laatste is het onbewuste dat de mensheid heeft gekend vanaf het begin der tijden, alleen niet helemaal. Want het eenheidsprincipe is ouder dan dat. 

Het is van alle tijden en van geen tegelijkertijd. Want de meeste mensen hebben het in zich, alleen willen het nog niet erkennen in zichzelf. Het is een gedachte die het ook nog eens van anderen mag worden verwacht, dat zij het gaan doen en zij zelf het nakijken hebben, als het misgaat. Alleen het mag ook eens zo zijn dat men zelf het voortouw neemt.

Ook dit is de laatste jaren een begrip, alleen het is nog een misverstand in veel landen en de bewoners ervan. 

Ook die zijn er niet bij gebaat dat er geen bewustzijnsbeweging is die het onbewust laat in de wereld.

Ook dit laatste is geen vanzelfsprekend iets dat mensen hier wel hebben, want er zijn teveel mensen die het onverschillig laat. Deze mensen zouden erbij gebaat zijn eens een kijk te nemen in die landen, waar zij eventueel terecht zouden kunnen komen als het toevallig zo mocht zijn. Want het is niet gezegd dat mensen terugkomen op aarde, maar wel terugkomen, als iemand die dan in een dergelijk land er kennis van mag nemen.

Dat is de werkelijkheid van de meeste mensen die telkens terug komen op aarde, daar ze geen actie hebben ondernomen om iets te doen in deze wereld. 

Het is een misverstand te denken dat dit een sprookje is of een spirituele vaagheid, maar de ware aard van het leven.

Ook voor diegene die het desondanks toch nog zo willen realiseren dat zij degene zijn die het toch nog bij het oude willen houden, is het raadzaam uit het land te vertrekken, waar ze woonachtig zijn en zelf naar een locatie in de wereld te gaan waar het zo is. Want dat is het ware leven voor hen te vinden.

Dit is voor hen dan een misverstand, want het kan niet zo zijn dat zij degene zijn die het af mogen laten weten. 

Ook zijn deze mensen geen onbewusten, alleen wel bewust geworden door de maatschappij waarin ze leven, op basis van het bewustzijn en de ontwikkeling van anderen en niet van zichzelf!

Zij hebben immers alles gedaan om zichzelf hier in dit land te verstaan te geven dat welvaart en alle zelfontwikkeling het waard was om voor te strijden en ook nog eens hun plicht hebben gedaan het te onderhouden. Nee dus.

Want het kan ook nog eens anders en dat is dat deze mensen geen benul meer hebben en teruggaan naar de plek waar ze de meest bewuste kunnen zijn, maar alleen dan anders, namelijk de minst.

Het is al zover dat ze het niet meer betamen kunnen.

Ook dit is het gevolg van hun eigen ‘bewustzijnsontwikkeling’, want ook daar zijn ze dan niet meer welkom, daar de wereld inmiddels al zover is geëvolueerd tot een beschaving dat z’n weerga niet kent, dat zij geen toegang meer hebben in deze wereld, maar een andere. 

Deze gedachte is geen sinecure, want het is de werkelijkheid van het leven, daar de meeste mensen al op weg zijn naar een bewustzijnsniveau waar ze zelf nog geen weet van hebben. Maar wel alles aan gedaan hebben het goed en bewust te hebben gedaan om de mensheid vooruit te helpen, in plaats van achteruit. Want deze mensen hebben het al meer in het verleden laten weten dat zijn in elk geval geen toegang meer hebben of willen krijgen in deze wereld , daar zij zelf geen heerschappij meer mogen hebben of kunnen bemachtigen. Omdat zij zelf niet meer bij machte zijn, door hun eigen misverstand en hun eigen onbewuste bewustzijn.

Dit zijn geen loze verhalen of loze beloften, maar een werkelijk vooruitzicht, voor hen die het betreft.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...