DE WEERSLAG EN DE OMMEKEER.

Het meest vergewiste en kostbare bewustzijn en kennis heb ik gedeeld, vrijelijk met een ieder op dit platform met de erkenning dat deze kennis vrijelijk gedeeld mag worden, omdat het een ieder die bij mij komt deze kennis gedeeld mag hebben. ~

Ook is dit een gedachte die ik zal blijven houden, maar wel met een verwachting, eens in de zoveel tijd, dat er eens iemand is die het ook erkent als een kennisgeving die op waarde geschat mag worden. Daar een ieder deze informatie kennelijk tot zich neemt, maar geen vergewis geeft ben ik iemand die het ook betaamt het geen gevolg meer te geven.

Als dit geen erkenning mag krijgen dan wordt het een moeilijke weerslag die de mensheid krijgt om het niveau te bereiken dat ik ook bereikt hebt. Daar deze sprong geen sprong is en ook geen vanzelfsprekende overgang. Veroordeel het maar, of neer het. Alleen de weerslag blijft de weerslag en de ommekeer de ommekeer.

Ook dit is een kennisgeving die menigeen onberoerd laat, maar wel onbewust beroerd mag worden, daar deze gedachten al velen van jullie heeft betaamd tot het veranderen van het wereldbeeld en de eigen gedachten, bewustzijn of onbewuste. Ook zijn deze gedachten niet meer uit het bewustzijn van de mensheid weg te krijgen, daar deze gedachten en kennisgevingen het bewustzijn hebben verhoogd tot een niveau waar allen nu zijn gekomen.

De ommekeer die een ieder wenst is wel een ommekeer die men zelf moet maken en geen ommekeer die voor een ieder gemaakt wordt. Want dit is nu juist het eigenlijke probleem van de lange duur die het duurt, dat de mensheid gaat inzien dat men zelf de verantwoordelijkheid heeft nagelaten, deze bij zichzelf te vinden en ook het eigen werk hiervoor te doen.

Ook deze gedachte mag een weerklank krijgen, want het is al overtijd gegaan dat de mensheid het zelf had mogen doen. 

Ook is het zo gegaan dat de man die het nu betaamt, het voor een ieder zover heeft gebracht dat deze het kunnen gaan realiseren. Alleen wel met een gedachte dat hij alles al heeft geactiveerd tot het niveau dat het mag en niet tot het niveau dat de mensheid zou willen. Ook dit is geen sinecure om te zeggen, want het is al gedaan, maar wel door hem alleen en niemand anders.

Dit is alleen maar een gedachte die het voor hem doet en voor niemand anders, daar geen mens hem nu nog de erkenning wil geven. Omdat het nu ineens ‘anders’ is dan men had gehoopt of gewenst. Dit mag hem niet deren, want hij is tenslotte zelf al gerealiseerd, ook al geeft hij alles nog aan de ander, maar wel als men hem nog kennis en het erkenning geeft dat men het nog graag wil hebben. Want ook dat is het werk dat hij al gedaan heeft om de ander het helemaal te doen verstaan – en geen ander in de wereld heeft hetzelfde gedaan of hetzelfde bewustzijn om datzelfde te doen!

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...