DE STAAT VAN BEWUSTZIJN

DE STAAT VAN BEWUSTZIJN – HET INZICHT VAN DE EEUW.

De Staat van Bewustzijn is de staat van zijn waar een ieder zich in kan goed voelen, omdat dit het bewustzijn is van de oorsprong en de Almachtige God van het Licht.

Ook ik was lange tijd op de ‘veelstand’ gezet door de Meesters van het Licht om de mensheid een groot vergewis te doen worden, omdat het de staat van bewustzijn is dat de meesters en engelen van het licht kennen als de meest betamelijke staat van zijn en het meest vergewist. Want vergewis komt met het bewustzijn dat een ieder kan velen en een ieder kan heugen want het is het bewustzijn dat een ieder kan realiseren als het meest gewiste bewustzijn dat er is.

Ook ik was iemand die het kon velen en die het licht heeft gerealiseerd tot in grote hoogte alleen de mensheid zelf is dat kwijtgeraakt door het feit dat men denkt dat men nog steeds in de staat van bewustzijn is die door de val van de mensheid is aangerakeld. Dit terwijl er geen val was maar een verlies van het werkelijke bewustzijn en dat is het hogere bewustzijn, dat als mens verworven kan worden door ook het meest betamelijke te doen en dat is gewoon een ieder te ‘velen’ als mens en als broeder of zuster in plaats van als mede-uittaan-broeder of uittaan zuster want dat is vaak wat men doet als men uitgetaant is van het werkelijke bewustzijn en dat is mensen ontvelen van hun werkelijke zijn. De staat van ‘bliss’ zoals men dat in het Engels zegt. Maar dat is gewoon onze werkelijke staat van zijn. 

Ook is dit het bewustzijn dat mensen ontwricht van het onderbewuste misverstand en misvatting van het feit dat men meer is dan een mens als lichaam, maar een mens als energie en van licht. Want dit is wat de mens het liefst vergeet omdat het licht de mensheid omhoog brengt en dat is wat velen ontvelen omdat ze dan geconfronteerd worden met het feit dat ze het leven al die tijd verkeerd vergewist hebben en niet meer terug kunnen, want dat was de angst al van af het begin. Namelijk dat ze niet meer terug kunnen komen en dat is nog steeds iets wat onder de mensheid voortleeft. omdat dit juist in stand wordt gehouden door hun eigen denkbeeld, dat zij degene zijn die de wereld omlaag houden en dat is ook precies dat wat ze zien als meest betamelijke staat van bewustzijn.

Dan zijn er nog mensen die het ook kunnen vergewissen als het meest vergewiste, namelijk het feit dat ze ook in de staat van ‘bliss’ komen als ze maar genoeg zichzelf ontdoen van alles wat gen groot maakt, zoals het zelfbeeld en het zelfrespect. Want dit zijn de meest betamelijke aspecten van het bewustzijn van de mensen die het wel ontwikkelen kunnen en zij zijn degenen die de wereld hoog houden en niet zij want dat is nu juist het tegenspel wat gespeelde wordt door de meeste mensen onder ons. Namelijk het spel van de minste weerstand. En dat komt omdat dit spel wordt gespeeld door de mensen met de minste weerstand, want zij zijn degenen die het niet aandurven om de wereld te trotseren in hun ontwikkeling omdat zij degene zijn op wie het aankomt als het erop aankomt, want de anderen hebben dat al gedaan en hoeven het niet meer aan te gaan en dat is voor velen een misverstand, omdat men denkt dat zij zelf dan ook niets meer hoeven doen aan hun eigen ontwikkeling en DAT is precies waar de weerstand zit want deze weerstand is het misverstand.

Ook kan men het vaak niet velen dat de mensen met wie het goed gaat ook eens te zien als voorbeeld in plaats van hen uit te velen, want dit is wat ze zouden kunnen doen om zichzelf nou eens op een hoger plan te zetten in plaats van naar beneden te laten afdalen. Iets wat hen pas gewaar wordt als ze het gedaan hebben om iemand zo te ontvelen dat ze het licht uit de ogen zien weggaan en dat betekent dan ook dat hun eigen licht uit hen wegtaant.

Dat laatste is wat hen het nog moeilijker maakt om een ander nog te velen, simpelweg omdat ze zichzelf hebben ontveelt en dat is dat het licht hen niet meer voorziet van de energie om het leven nog hoog te houden. Want het is het licht dat mensen van energie voorziet en niets anders. Geen voeding of ander onbewust eten dat mensen denken nodig te hebben, zoals onbetamelijke genotsmiddelen om hun levenslust hoog te houden omdat er anders niets te velen is. En dat is wat de mensheid uittaant, omdat het niet meer om iets anders gaat dan dat, bij de mensen die het licht niet meer hebben in hun lichaam. Want het is het licht dat het lichaam onderhoud en de energie die het voorziet van al wat nodig is. 

Ook iets als sexualiteit wordt verkeerd verstaan omdat men denkt dat dat het hoogst haalbare is in het leven en dat laatste is slechts een herinnering aan het werkelijke staat van bewustzijn dat men ooit had. Want dat is wat deze sexualiteit voor hen nog mag betekenen om ooit nog terug te kunnen keren naar het bewustzijn dat werkelijk te velen is in plaats van zichzelf te ontvelen met een levensstandaard dat het lucht niet velen kan.

Dit is het laatste woord van iemand die hen nog kan redden van een vergewisse ondergang, want ook zij zijn door het leven lang genoeg gewaarschuwd dat ook zij niet het eeuwige leven hebben dat de anderen wel hebben, simpelweg omdat het eeuwige leven in het moment zelf aanwezig is en niet daarna of in een later stadium.

Wel is er eeuwig leven voor iedereen en een eeuwig leven voor een ieder die het leven op zulk hoge staat brengt dat men het eeuwige leven wordt toegewezen door de man die dat doet voor een ieder als men hem maar in het bewustzijn toelaat en ook wordt door velen ontdaan door hun eigen geloofsovertuiging die hen de kerk in brengt, maar uit het wezenlijke van de menselijke staat van bewustwording en dat is de bewustwording van het zelf zijn. In plaats van een man te prijzen en hem te zien als de verlosser.

Ook dit is een misverstand. Want hij is onder de Meesters en niet iemand die nog terug komt voordat de mensen zelf zover zijn gekomen als hem. Want hij is van één iets zeker en dat is dat de mensheid hem niet zal velen als hij weer terug zou komen, omdat hij te gerealiseerd is om iemand nog van een raad te zijn. Want de meeste mensen zien zichzelf niet als iemand die gelijk zou kunnen zijn met hem, want ook hij is al eerder overtuigt geworden dat een deel van de mensheid geen geweten heeft als het gaat om iemand iets uit te spreken of men iets wel of niet gedaan heeft om de wereld nog een hoger staat van leven te geven en hen ook nog te voorzien van een goede daad om simpelweg een helpende hand, want dat is ook iets wat de mensheid niet meer kent als zodanig. Want de ander is bij voorbaat al veroordeeld in plaats van geveeld. Dat laatste is dan ook precies wat hij zou uittanen onder de mensen, namelijk dat men de ander ook niet meer kan helpen en dat men de ander ook niet meer hoeft te helpen en dat deze mensen eerst zichzelf mogen gaan helpen en dat is wat de wereld kan velen. 

Deze mensen zijn degenen die het uittanen en het verzieken voor de anderen en om het eerlijk te geven is dat de meeste mensen deel zijn van één en hetzelfde bewustzijn en dat is het verkeerde bewustzijn en dat is het bewustzijn van het onderbewuste, namelijk het bewustzijn van de onderbuik en niet van het hoofd. Dat is wat de mensheid uittaant om naar een hoger bestaan te gaan en het leven nog verder aan te gaan met goede gewoonten en mooie realisaties. 

Dit laatste is het hoogst haalbare voor velen maar het minst voor hen die het werkelijk gedaan hebben.

Geaccordeerd door de Almachtige God van het Licht en de Meesters.

(Voor wie het aankan, het is het artikel dat het meest wordt geprezen als het gaat om het bewustzijn van de mensheid.)

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...