Eenheidsbewustzijn; de ‘Nieuwe Orde’ en de Manifestatie.

Dat we in interessante tijden leven, dat was al duidelijk. Is het niet vanwege de beweging en de transformatie naar eenheidsbewustzijn, dan is het wel vanwege de gebeurtenissen die al plaatsvinden of wellicht nog plaats gaan vinden op de weg van relatieve duisternis naar licht.
Het is al in gang gezet. Wat ons toekomt is voorbestemd. Het einde zal, in zekere zin zijn zoals het begin. Dat is wat deze ‘tijd’ tijdloos maakt.

De uiterlijke schijn van chaos en crisis is precies wat velen afleidt van waar het werkelijk om gaat en ons tegelijkertijd toch kan leiden naar oorzaken, die in essentie in onszelf te vinden zijn. Alleen licht laat ons zien wat er zich werkelijk afspeelt.

Gebeurtenissen brengen mensen dichter bij elkaar en uiteindelijk naar een groter eenheidsbewustzijn. Dat is het licht dat groeit en maakt dat de kracht en het momentum alleen maar groter wordt. Te groot voor hen die verdeeldheid willen zaaien en is mogelijk ook niet voorzien voor degene die dat willen bereiken, bewust of onbewust. Toch blijft er veel weerstand bij bepaalde groepen.
Eenheidsbewustzijn is er al, alleen nog niet de gehele mensheid heeft volledig de wil om hier naartoe te gaan.

Eén moeilijkheid is er en dat is dat er grote economische belangen zijn in de wereld en individuen, organisaties, of instituten niet zien hoe deze in de nieuwe wereld voortgang kunnen vinden, hun belangen niet op willen geven uit angst iets te verliezen, wat deel is van de illusie.
Een moeilijkheid is dat veel van deze groepen zelf nog geen missie in hun leven hebben.

Eenheid is de nieuwe ‘orde’ in de wereld en het bewustzijn eenheidsbewustzijn.

Als er al een orde zou zijn in deze wereld dan is het eenheid. De ‘nieuwe orde’ die men vreest is eenheid. Dat is de werkelijke vrees, want eenheid betekent ook eenheid met zichzelf.
Bovendien is eenheid het gevaar voor velen die geloven in de oude wereld. Globalisering is een gevaar, alleen voor hen die geloven in de oude wereld. Ook worden eenheid en globalisering direct met elkaar in verband gebracht, verward en beiden als een gevaar gezien. Vaak ook nog onbewust van eigen deelname in alles wat is voortgekomen uit opvattingen van de oude wereld.
De misverstanden, de verwarring over de nieuwe wereld en de opvattingen hierover dreigen mensen te verdelen.

Eenheidsbewustzijn is hoe dan ook, linksom of rechtsom, uiteindelijk het resultaat. Deze weg kent nog vele obstakels.
Vrijheid van meningsuiting, alsook gelijkheid tussen mensen zijn deel van dit universeel eenheidsbewustzijn. Fundamentele opvattingen leiden tot gebeurtenissen in de wereld, waarin mensen elkaar, niet voor niets, ‘vinden’ en blijkbaar is er nog iets dat we als mensheid te leren hebben, anders zouden bepaalde dingen niet gebeuren.

Zelfs met behoud van eigen overtuiging zijn er kansen om te leren van elkaar en dichter bij elkaar te komen. Noodzaak daarentegen is waakzaam te zijn op bepaalde individuen die verdeeldheid willen aanwakkeren. Ook dit zal gebeuren met bovengenoemde reden. Het feit dat deze personen zich aandienen is kennelijk een signaal, binnen het geheel van de gebeurtenissen, dat er nog iets te leren is. Dat we er nog niet helemaal zijn, maar blijkbaar wel op de goede weg. Dit geeft hoop en uiteindelijk is dat positief.

Op te lossen en/of te leren wat er te leren en op te lossen is en de dreiging blijft weg als vanzelf. Dit is wat ons toekomt als we dat willen. Dit is de werkelijkheid achter het al het nieuws.
 

Nieuwe Wereld, Nieuwe Wetten.

Als men spreekt over de nieuwe wereld dan zijn er ook wetten of regels die van toepassing zijn, als fundament volgens welke de manifestatie van deze nieuwe wereld tot stand zal gaan komen.

De wijze waarop de nieuwe wereld tot stand komt is non-bureaucratisch, non-politiek, non-managed, non-competitive, non-lokaal, non-dualistisch, non-owned, non-religieus, non-conform, non-institutioneel, non-employed, non-profit, collectief georganiseerd (zelforganiserend), collectief geleid (zelfsturend), collectief gerealiseerd (zelfrealiserend), collectief geïnnoveerd (zelflerend), collectief gefinancierd (zelf-financierend).
De wereld in een nieuwe dimensie is onderling verbonden.

De nieuwe wereld komt voort uit een groeiend bewustzijn. Het licht dat het voortbrengt, brengt eveneens licht op zaken die voorheen onopgemerkt bleven en een nieuw licht zelfs op het hele begrip van de nieuwe wereld zelf.

De nieuwe wetten zijn van het licht. De enige manier om deze dan ook tot manifestatie te laten komen is door een ware begrip te hebben zoals deze oorspronkelijk bedoelt is te zijn. Door dit blijvend voor ogen te houden is er niets dat de manifestatie ervan in de weg kan staan of manipuleren.

De nieuwe wetmatigheden zijn alles-veranderend en creeren orde in de schijnbare chaos van crisis en in de gehele ontwikkeling zoals de hele transitie die nu plaatsvindt, naar een Nieuwe Wereld in eenheidsbewustzijn.

× Begin jouw missie met een nieuwe gedachte...